Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2017 m. spalis

Šio numerio straipsniai bus studijuojami nuo 2017 m. lapkričio 27 iki gruodžio 24 d.

GYVENIMO ISTORIJA

Jehova laimina tuos, kurie atsiliepia į jo kvietimą

1952-aisiais Oliva Matjuz su vyru sutiko tarnauti pionieriais pietų Airijoje. Kaip Jehova juos palaimino?

Mylėkime „darbu ir tiesa“

Iš ko matysis, kad mūsų meilė nuoširdi ir neveidmaininga?

Tiesa neša „ne ramybę, o kalaviją“

Kaip suprasti Jėzaus žodžius „atėjau nešti [...] kalavijo“ ir kaip jie gali pasitvirtinti tavo atveju?

Juozapas iš Arimatėjos ryžtasi veikti

Kas buvo Juozapas iš Arimatėjos? Kas jį siejo su Jėzumi? Kodėl istorija apie Juozapą turėtų mus dominti?

Zacharijo regėjimai: ką jie reiškia tau?

Zacharijas regėjo skriejantį ritinį, krepšyje tūnančią moterį ir dvi vėjyje sklendžiančias moteris. Kodėl Dievas siuntė pranašui tokius regėjimus?

Kovos vežimai ir karūna – tavo saugumo garantas

Zacharijas regėjime matė varinius kalnus ir kovos vežimus; vėliau, jau tikrovėje, buvo karūnuotas vyriausiasis kunigas. Kokį patikinimą šiandieniniams Dievo tarnams suteikia paskutinysis pranašo regėjimas?

Vienas malonus poelgis gali šitiek daug

Kaip vienas malonus poelgis padėjo jaunuoliui pakeisti požiūrį ir sužinoti tiesą iš Biblijos?

Ar žinote?

Kodėl Jėzus smerkė žydų įprotį prisiekinėti?