Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2017 m. sausis

Šio numerio straipsniai bus studijuojami nuo 2017 m. vasario 27 iki balandžio 2 d.

Jie noriai atsiliepė į kvietimą

Daugybė užsienyje tarnaujančių sesių pradžioje dvejojo persikelti svetur. Kas padėjo joms įsidrąsinti? Ko jos išmoko tarnaudamos svečioje šalyje?

„Pasitikėk Jehova ir daryk gera“

Jehova su džiaugsmu ateina mums į pagalbą, kai savo jėgomis sunkumų įveikti nepajėgiame. Tačiau jis tikisi, kad ir patys darysime visa, ką galime. Kaip 2017 metų citata parinkti Biblijos žodžiai padės mums išlaikyti pusiausvyrą?

Vertink tau suteiktą valios laisvę

Kas yra valios laisvė ir kas apie ją sakoma Biblijoje? Kaip galime parodyti, kad gerbiame kitų teisę apsispręsti?

Kodėl turime būti kuklūs

Kas yra kuklumas ir kaip jis susijęs su nuolankumu? Kodėl kuklumą svarbu puoselėti?

Kaip mūsų kuklumas gali būti išbandytas

Kaip neprarasti kuklumo, kai keičiasi gyvenimo aplinkybės, kai esame kritikuojami ar giriami ir kai nesame tikri, prie ko prives mūsų sprendimai?

Atsakingos užduotys pavedamos ištikimiems vyrams

Kaip amžiumi vyresni broliai gali padėti jaunesniesiems imtis daugiau atsakomybės? Kaip jaunesni broliai gali parodyti, jog gerbia daug metų atsakingas pareigas ėjusius bendratikius?

Ar žinote?

Kaip bibliniais laikais būdavo gabenama ugnis?