Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2017 m. rugsėjis

„Dievo žodis yra gyvas ir paveikus“

„Dievo žodis yra gyvas ir paveikus“

„Dievo žodis yra gyvas ir paveikus“ (HBR 4:12).

GIESMĖS: 96, 94

1. Kas tave įtikina, kad Dievo Žodis turi galią pakeisti gyvenimą? (Žiūrėk nuotraukas straipsnio pradžioje.)

MES, Jehovos garbintojai, esame įsitikinę, kad Dievo žodis, arba jo žinia žmonijai, „yra gyvas ir paveikus“ (Hbr 4:12). Ne vieno iš mūsų gyvenimas aiškiai byloja, kad Biblija turi galią keisti žmogų į gera. Kai kurie mūsų bendratikiai anksčiau buvo vagys, narkomanai, palaidūnai. Kiti gal paragavo šio pasaulio šlovės, tačiau vis tiek jautė, kad jų laimei kažko trūksta (Mok 2:3–11). Daugelis tų, kas buvo netekę vilties, paėmė į rankas Bibliją ir atrado kelią, vedantį į tikrą gyvenimą. Nemažai tokių istorijų išspausdinta žurnale Sargybos bokštas su rubrika „Biblija pakeitė jų gyvenimą“. Tuos pasakojimus turbūt mielai skaitai. Be abejonės, pastebėjai ir tai, kad tapęs krikščionimi žmogus negali sustoti; jam reikia toliau leistis formuojamam Dievo Žodžio ir daryti dvasinę pažangą.

2. Kaip Dievo Žodžio galia pasireiškė pirmame amžiuje?

2 Ar mus turėtų stebinti tai, kad tiek daug žmonių, pradėję gilintis į Bibliją, imasi didžiulių pokyčių? Tikrai ne. Panašių atvejų būta jau pirmo amžiaus pateptųjų  krikščionių bendruomenėje. (Perskaityk 1 Korintiečiams 6:9–11.) Apaštalas Paulius, išvardijęs, kokie žmonės nepaveldės Dievo Karalystės, pridūrė: „Kai kurie iš jūsų tokie buvote.“ Bet Šventasis Raštas ir Dievo dvasia padėjo jiems pasikeisti. Buvo ir tokių, kurie tapę krikščionimis dvasiškai nusilpo ir padarė rimtų klaidų. Biblijoje rašoma, kad vienas pirmo amžiaus krikščionis turėjo būti nuo bendruomenės atskirtas. Vėliau jis atgailavo ir į bendratikių tarpą buvo grąžintas (1 Kor 5:1–5; 2 Kor 2:5–8). Kaip gera žinoti, kad Dievo Žodis padėjo broliams ir sesėms įveikti pačias įvairiausias ydas ir problemas!

3. Ką aptarsime šiame straipsnyje?

3 Kadangi Dievo Žodyje slypi tokia galia, norime ją kuo geriau panaudoti (2 Tim 2:15). Šiame straipsnyje pakalbėsime, ką galėtume daryti, kad leistume Dievo Žodžiui veikti mūsų asmeniniame gyvenime ir evangelizacijos darbe. Taip pat aptarsime, ką derėtų turėti omenyje broliams, sakantiems kalbas mūsų sambūriuose. Visi šie priminimai padės rodyti meilę ir dėkingumą dangiškajam Tėvui, mokančiam mus to, kas naudinga (Iz 48:17).

ASMENINIAME GYVENIME

4. a) Ko reikia, kad Dievo Žodis darytų mums gerą įtaką? b) Kada tu randi laiko skaityti Bibliją?

4 Kad Dievo Žodis darytų mums gerą įtaką, turime reguliariai – jei tik įmanoma, kasdien – jį skaityti (Joz 1:8). Žinoma, daugelis iš mūsų esame labai užimti. Tačiau negalime leisti, kad jokie dalykai, netgi svarbūs įsipareigojimai, atitrauktų mus nuo Biblijos skaitymo. (Perskaityk Efeziečiams 5:15, 16.) Pamąstykime, koks dienos metas mums būtų tinkamiausias Dievo Žodžio skaitymui. Vieni skiria tam laiko ryte, kiti vakare, treti randa valandėlę tarp dienos darbų. Norime atkartoti kadaise psalmininko užrašytus žodžius: „O, kaip aš branginu tavo Įstatymą! Mąstau apie jį visą dieną“ (Ps 119:97).

5, 6. a) Kodėl svarbu Biblijos žodžius apmąstyti? b) Ką daryti, kad tokie apmąstymai būtų prasmingi? c) Ką gera tau davė Dievo Žodžio skaitymas ir apmąstymas?

5 Negana Bibliją tik skaityti. Labai svarbu, kad perskaitytas eilutes apmąstytume (Ps 1:1–3). Tik tada įžvelgsime, kaip galime nesenstančia Biblijos išmintimi vadovautis savo gyvenime. Mūsų siekinys tebūna perkelti Dievo Žodį iš knygos puslapių ar įrenginio ekrano į širdį ir leisti jam mus keisti.

 6 Kaip galime prasmingai apmąstyti Šventojo Rašto žodžius? Daugeliui patinka skaitant vis stabtelti ir pabandyti atsakyti į tokius klausimus: ką sužinau apie Jehovą? Ar šiose eilutėse esantį principą man jau pavyksta pritaikyti? O gal yra sričių, kur turėčiau patobulėti? Su malda apmąstydami Dievo Žodį, jausime paskatą kuo tiksliau jo laikytis. Šitaip leisime Biblijos galiai dar labiau reikštis mūsų gyvenime (2 Kor 10:4, 5).

EVANGELIZACIJOS TARNYBOJE

7. Kaip Biblijos galią turėtume panaudoti evangelizacijos tarnyboje?

7 Kaip Dievo Žodžio galią panaudoti evangelizacijos tarnyboje? Kuo dažniau skaitykime tiesiai iš Biblijos. Štai ką sakė vienas brolis: „Jeigu eitum nuo durų prie durų su pačiu Jehova, ar visą laiką kalbėtum tu, ar leistum kalbėti jam?“ Mintis aiški: kai tarnyboje skaitome iš Dievo Žodžio, leidžiame kalbėti pačiam Jehovai. Gerai parinkta Biblijos eilutė gali būti daug paveikesnė už bet kokius mūsų žodžius (1 Tes 2:13). Pamąstykime: „Ar skelbdamas gerąją naujieną naudojuosi kiekviena proga paskaityti žmogui eilutę iš Biblijos?“

8. Kodėl tarnyboje nepakanka Biblijos eilutes tik perskaityti?

8 Aišku, nepakaks vien perskaityti pašnekovui eilutę iš Biblijos. Daugelis žmonių apie šią knygą žino nedaug arba išvis nieko nežino. Šiuo atžvilgiu mažai kas pasikeitė lyginant su pirmuoju amžiumi (Rom 10:2). Nemanykime, kad mums perskaičius Biblijos eilutę žmogus iškart ją supras. Turime aiškiai pabrėžti pagrindinę jos mintį, gal net darsyk perskaityti esminius žodžius, ir paaiškinti prasmę. Tikėtina,  kad Dievo Žodis tada pasieks klausytojų protą ir širdį. (Perskaityk Luko 24:32.)

9. Kaip galime sužadinti pašnekovo pagarbą Biblijai? Prašom pateikti pavyzdį.

9 Svarbu ir tai, ką sakome prieš skaitydami Biblijos eilutę. Stenkimės sužadinti klausytojo pagarbą Dievo Žodžiui. Pavyzdžiui, galėtume sakyti: „Atkreipkime dėmesį, kokia šiuo klausimu yra mūsų Kūrėjo nuomonė.“ Žmogų, kuris nėra krikščionis, gal sudomintų žodžiai: „Pažiūrėkime, kas sakoma šventuosiuose raštuose.“ O bendraudami su nereligingu asmeniu galėtume pasiteirauti: „Ar teko girdėti tokią senovinę patarlę?“ Atminkime, kad visi pašnekovai yra skirtingi, ir stenkimės kiekvienam parinkti tinkamiausius žodžius (1 Kor 9:22, 23).

10. a) Ką gera patyrė vienas brolis? b) Kaip tu pats įsitikinai, koks paveikus yra Dievo Žodis tarnyboje?

10 Daugelis skelbėjų patyrė, kad skaitant tiesiai iš Dievo Žodžio galima paliesti žmonių širdį. Vienas brolis vis aplankydavo pagyvenusį vyriškį, jau ilgus metus skaitantį mūsų žurnalus. Kartą brolis nutarė ne vien palikti naujausią Sargybos bokšto numerį, bet ir parodyti kai ką iš Biblijos. Žurnale buvo aptariamos 2 Korintiečiams 1-o skyriaus 3 ir 4 eilutės. Tad brolis perskaitė: „Atjautos Tėvas ir visokios paguodos Dievas [...] guodžia mus visuose mūsų suspaudimuose.“ Pašnekovą tie žodžiai taip sujaudino, kad jis paprašė brolio darkart juos perskaityti. Tada vyras pasakė, kad šiuo metu jiedviem su žmona ypač reikia paguodos, ir panoro daugiau sužinoti, kas Biblijoje rašoma. Argi tokie atvejai nebyloja, kad Dievo Žodis turi didelę galią? (Apd 19:20)

KAI SAKAI KALBĄ MŪSŲ SAMBŪRYJE

11. Ką būtina atminti broliams, sakantiems kalbas per mūsų sambūrius?

11 Mūsų krikščioniški sambūriai – savaitinės sueigos, suvažiavimai ir kongresai – mus labai džiugina. Į juos visų pirma renkamės garbinti Jehovos. Taip pat ten išgirstame naudingų pamokymų. Broliai, kurie sako kalbas nuo pakylos, tokią užduotį labai vertina ir suvokia, kokia tai didelė atsakomybė (Jok 3:1). Savo mokymą jie visuomet turi tvirtai grįsti Dievo Žodžiu. Jei ir tau pavesta mokyti bendratikius, kaip galėtum leisti reikštis Biblijos galiai?

12. Ką brolis turi daryti, kad Šventasis Raštas būtų jo kalbos pagrindas?

12 Stenkis, kad tavo kalbos pagrindas būtų Šventasis Raštas (Jn 7:16). Kaip tai pasiekti? Saugokis, kad niekas – nei kokie pasakojimai ar iliustracijos, nei tavo kalbėjimo būdas ar manieros – neatitrauktų klausytojų dėmesio nuo Biblijos. Taip pat atmink: kad būtum geras mokytojas, tau neužteks tik vieną po kitos žerti Biblijos eilutes. Jeigu tavo kalboje jų bus per daug, klausytojai tikriausiai neprisimins nė vienos. Todėl kruopščiai parink keletą esminių eilučių, neskubėdamas jas perskaityk, paaiškink, pailiustruok pavyzdžiais ir padėk auditorijai suprasti, kaip jas pritaikyti (Neh 8:8). Jeigu gavai mūsų bendrijos paruoštą kalbos planą, gerai jį išnagrinėk, persiskaityk visas nurodytas eilutes. Stenkis įžvelgti ryšį tarp pagrindinių kalbos teiginių ir Biblijos eilučių. Nuspręsk,  kurias eilutes naudosi per kalbą, kad pagrįstum esmines mintis. * Visų svarbiausia, melsk Jehovą pagalbos. Prašyk, kad jis padėtų tau tinkamai perteikti vertingas mintis iš jo Žodžio. (Perskaityk Ezros 7:10 ir Patarlių 3:13, 14.)

13. a) Kaip vieną sesę paveikė per sueigą išgirsta Biblijos eilutė? b) Ką gera tau davė Biblija grįstas mokymas mūsų sambūriuose?

13 Per sueigą išgirsta Biblijos eilutė labai palietė vieną sesę Australijoje. Vaikystėje ji patyrė skaudžių išgyvenimų. Vėliau sužinojo tiesą iš Biblijos ir paskyrė savo gyvenimą Jehovai. Bet net ir po krikšto sesei buvo nelengva patikėti, kad Dievas ją tikrai myli. Laimei, per laiką jai pavyko tuo įsitikinti. Kas sesei padėjo? Lūžis įvyko, kai ji apmąstė tą sueigoje girdėtą eilutę, sėdo ją patyrinėti ir įžvelgė ryšį su kitomis Biblijos eilutėmis. * Gal ir tau yra taip buvę, kad per sueigą, suvažiavimą ar kongresą kokie nors Šventojo Rašto žodžiai ypač palietė širdį? (Neh 8:12)

14. Kaip galime parodyti dėkingumą Jehovai už jo Žodį?

14 Kokie dėkingi esame Jehovai už jo rašytinį Žodį! Iš meilės davęs žmonijai šį lobį, Dievas pasirūpino, kad jis išliktų per amžius (1 Pt 1:24, 25). Tad kasdien Bibliją skaitykime, taikykime jos mokymus savo gyvenime ir naudokime ją padėdami kitiems. Šitaip parodysime, kad labai vertiname šią dovaną, o svarbiausia, kad mylime patį Dovanotoją, Dievą Jehovą.

^ pstr. 12 Gerų patarimų rasi knygos Lavink mokymo įgūdžius Teokratinės tarnybos mokykloje 21–23 kalbos pamokose.

^ pstr. 13 Žiūrėk rėmelį „ Lūžis“.