Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas (studijų numeris)  |  2017 m. liepa

Jehova „teįvykdo kiekvieną tavo užmojį“

Jehova „teįvykdo kiekvieną tavo užmojį“

„Džiaukis iš širdies Viešpačiu, ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis“ (PS 37:4).

GIESMĖS: 135, 81

1. a) Ką kiekvienas jaunuolis turi nuspręsti? b) Kodėl šio sprendimo nereikia pernelyg bijoti? (Žiūrėk iliustraciją straipsnio pradžioje.)

TU, JAUNUOLI, tikriausiai sutiksi, kad prieš išsiruošiant į rimtą kelionę, protinga būtų ją iš esmės suplanuoti. O gyvenimas – argi ne rimta kelionė? Jį planuoti reikėtų dar jaunystėje. Aišku, darbas ne iš lengvųjų. Mūsų sesė Hetera sako: „Baugoka, nes turi nuspręsti, ką darysi visą likusį gyvenimą.“ Bet nepasiduok baimei. Savo tarnus Jehova patikina: „Nebūgštauk, nes aš tavo Dievas! Stiprinsiu tave, padėsiu tau“ (Iz 41:10).

2. Iš kur žinome, kad Jehova nori, jog mūsų ateitis būtų laiminga?

2 Jehova ragina tave protingai planuoti ateitį (Mok 12:1; Mt 6:20). Jis nori, kad būtum laimingas. Tai, ką Dievas sukūrė, glosto akis ir ausis, pamalonina gomurį. Jehova rūpinasi ne vien mūsų fizine gerove – jis duoda įvairių pamokymų ir rodo geriausią gyvenimo kelią. Tiems, kas jo patarimus atmeta, jis sako: „[Jūs] rinkotės, kas man nepatinka. [...] Mano tarnai džiaugsis, o jūs turėsite gėdytis; mano tarnai dainuos iš širdies džiaugsmo“ (Iz 65:12–14). Jeigu apsisprendžiame teisingai, teikiame Jehovai šlovę (Pat 27:11).

 SIEKIAI, KURIE NUVES Į LAIMĘ

3. Ko siekti Jehova tave ragina?

3 Ko siekti Jehova tave ragina? Svarbu atminti, kad tikrąją laimę jausime tik tada, jeigu pažinsime Dievą ir ištikimai jam tarnausime. Taip jau esame sukurti (Ps 128:1; Mt 5:3). Beje, tuo skiriamės nuo gyvūnų – šiems pakanka tik prasimaitinti ir susilaukti palikuonių. Jehova nori, kad siektume kiek kitokių dalykų nei gyvūnai. Biblijoje pasakyta, kad jis sukūrė mus panašius į save, o jis pats juk yra meilės įsikūnijimas, be to, pavadintas „laiminguoju Dievu“ (Pr 1:27; 2 Kor 13:11; 1 Tim 1:11). Stengdamasis vadovautis Jehovos mąstymu būsi iš tiesų laimingas. Tikriausiai ne sykį esi patyręs, kokie teisingi yra Biblijos žodžiai „didesnė laimė duoti negu imti“ (Apd 20:35). Tai vienas esminių gyvenimo principų. Jehova tau linki laimės, todėl nori, kad savo ateitį planuotum vedamas meilės jam ir kitiems. (Perskaityk Mato 22:36–39.)

4, 5. Kodėl Jėzus buvo laimingas?

4 Tobulą pavyzdį jaunuoliams paliko Jėzus. Vaikystėje jis, be abejonės, mėgo žaisti ir linksmintis. Dievo Žodyje parašyta, kad yra „laikas juoktis [...] ir laikas šokti“ (Mok 3:4). Tačiau jo galvoje buvo ne vien linksmybės: Jėzus skyrė laiko tyrinėti šventuosius raštus ir ugdytis artimą ryšį su Dievu. Sykį, būdamas dvylikos, jis nuėjo į šventyklą tikėjimo klausimais padiskutuoti su Įstatymo mokytojais ir šie „negalėjo atsistebėti jo supratimu ir atsakymais“ (Lk 2:42, 46, 47).

5 Suaugęs Jėzus irgi džiaugėsi gyvenimu. Jis suvokė, kokių užduočių Dievas jam paskyrė, pavyzdžiui, „nešti gerą naujieną vargšams“ ir „skelbti [...] akliesiems praregėjimo“ (Lk 4:18). Jėzus klusniai darė tai, ko Jehova reikalavo, ir buvo laimingas. Jo jausmai gražiai išreikšti 40-os psalmės 9-oje eilutėje (40:8, Brb): „Mano džiaugsmas – vykdyti tavo valią, mano Dieve.“ Jėzui labai patiko mokyti žmones apie dangiškąjį Tėvą. (Perskaityk Luko 10:21.) Kartą, pakalbėjęs su viena moterimi apie tai, kaip reikia garbinti Jehovą, jis pasakė savo mokiniams: „Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir iki galo atlikti jo darbą“ (Jn 4:31–34). Taigi Jėzus jautėsi laimingas, nes iš meilės tarnavo Dievui ir darė gera kitiems. Tai darydamas ir tu būsi laimingas.

6. Kodėl verta apie savo planus pasikalbėti su patyrusiais krikščionimis?

6 Nemažai tavo bendratikių dar būdami jauni ėmėsi pionieriaus tarnybos ir dėl to patyrė daug džiaugsmo. Kodėl gi tau nepakalbėjus su jais apie savo planus? Biblijoje sakoma: „Be pasitarimo niekais nueina užmojai, o pasitarus su daugeliu, jie būna sėkmingi“ (Pat 15:22). Tie dvasingi krikščionys tikriausiai pasakys, kad tarnaudamas pionieriumi išmoksi vertingų dalykų, kurie gyvenime labai pravers. Jėzus labai daug išmoko būdamas danguje su savo Tėvu. Bet ir atėjęs į žemę jis nepaliovė semtis naujos patirties. Pavyzdžiui, jis patyrė, kaip džiugu skelbti gerąją žinią ir matyti, kaip ji pasiekia žmogaus širdį, taip pat likti ištikimam Jehovai sunkių išmėginimų akivaizdoje. (Perskaityk Izaijo 50:4; Hbr 5:8; 12:2.) Dabar pakalbėkime, kodėl visalaikė tarnyba gali suteikti tau daug džiaugsmo.

KODĖL EVANGELIZACIJOS DARBAS YRA PATS DŽIUGIAUSIAS

7. Kodėl daugeliui jaunuolių patinka mokyti žmones apie Dievą?

7 Jėzus sakė: „Eikite ir darykite mokiniais visų tautų žmones, [...] mokydami  juos“ (Mt 28:19, 20). Jeigu gyvenimą susiplanuosi taip, kad pagrindinis tavo darbas bus daryti žmones Kristaus mokiniais, jausi prasmę ir džiaugsmą, be to, teiksi šlovę Jehovai. Aišku, su evangelizacija yra kaip ir su bet kuria kita veikla: kad taptum įgudusiu darbininku, reikės laiko. Timotis, devyniolikos pradėjęs tarnauti pionieriumi, sakė: „Man patinka būti visalaikiu tarnu, nes šitaip galiu parodyti Jehovai, kaip jį myliu. Iš pradžių man kurį laiką nepavyko pradėti nė vienų Biblijos studijų. Bet kai persikėliau į kitą vietovę, jau per pirmą mėnesį pradėjau net kelias. Vienas studijuotojas pradėjo lankyti sueigas Karalystės salėje. Po Biblijos mokymo kursų nevedusiems broliams * buvau paskirtas tarnauti naujoje vietoje, kur pradėjau ketverias studijas. Man patinka mokyti žmones, nes galiu matyti, kaip šventoji dvasia juos keičia“ (1 Tes 2:19).

8. Ką kai kurie jaunuoliai darė, kad išplėstų tarnybą?

8 Kai kurie jauni krikščionys nusprendė mokytis kitos kalbos. Štai Džeikobas iš Jungtinių Valstijų rašė: „Kai buvau septynerių, nemažai mano bendraklasių buvo vietnamiečių kilmės. Norėjau jiems papasakoti apie Jehovą, todėl po kurio laiko ėmiau mokytis jų kalbos. Daugiausia mokiausi lygindamas anglišką ir vietnamietišką Sargybos bokšto numerius. Taip pat susidraugavau su kai kuriais bendratikiais iš netoliese esančios vietnamiečių bendruomenės. Būdamas aštuoniolikos, pradėjau tarnauti pionieriumi. Vėliau buvau pakviestas į Biblijos mokymo kursus nevedusiems broliams. Tie kursai man labai padėjo tarnauti pionieriumi naujoje vietoje – vietnamiečių kalbos grupėje, kur esu vienintelis vyresnysis. Daug vietnamiečių labai stebisi, kad išmokau jų kalbą. Jie pakviečia mane vidun ir dažnai sutinka studijuoti Bibliją. Kai kurie padarė puikią pažangą ir pasikrikštijo.“ (Palygink su Apaštalų darbų 2:7, 8.)

9. Ko tave išmokys evangelizacijos darbas?

9 Evangelizacijos darbas tave išmokys daug gerų dalykų, pavyzdžiui, kruopštumo, pareigingumo, pasitikėjimo savimi, takto, išlavins bendravimo įgūdžius (Pat 21:5; 2 Tim 2:24). Dar laimingesnis jausiesi dėl to, kad savo tikėjimą išmoksi pagrįsti Biblija. Be to, turėsi progą glaudžiai bendradarbiauti su Jehova (1 Kor 3:9).

10. Kuo gali džiaugtis, jeigu tavo aplinkoje tik nedaugelis atsiliepia į gerąją naujieną?

10 Galimas dalykas, tavo aplinkoje tik nedaugelis atsiliepia į gerąją naujieną. Bet evangelizacija tau vis tiek gali teikti daug džiaugsmo. Daryti žmones Jėzaus mokiniais – kolektyvinis darbas. Jeigu kuris brolis ar sesė padeda kam nors tapti tikruoju krikščionimi, džiaugiasi visa bendruomenė, nes tų, kas myli tiesą, ieškojo visi. Mūsų brolis Brendonas devynerius metus tarnavo pionieriumi vietovėje, kur mažai kas nori studijuoti Bibliją. Jis sako: „Man patinka skelbti gerąją naujieną, nes to mūsų prašo Jehova. Pionieriumi tapau netrukus po mokyklos baigimo. Džiaugiuosi, kad galiu stiprinti jaunus bendruomenės brolius ir matyti jų dvasinę pažangą. Po Biblijos mokymo kursų nevedusiems broliams mane paskyrė tarnauti pionieriumi kitoje bendruomenėje. Tiesa, liudydamas po namus dar nesu radęs žmogaus, kuris darytų pažangą ir pasikrikštytų. Bet mano bendratikiai randa. Esu laimingas, kad nusprendžiau atsidėti Kristaus mokinių ruošimo darbui“ (Mok 11:6).

 KOKIOS DURYS TAU GALI ATSIVERTI

11. Kokia tarnybos rūšis patinka daugeliui jaunuolių?

11 Tarnybos rūšių yra labai įvairių. Pavyzdžiui, daug jaunuolių prisideda prie teokratinių statybų. Visame pasaulyje reikia pastatyti dar daug Karalystės salių. Tokia statyba yra šventas darbas, teikiantis šlovę Dievui ir džiaugsmo darbininkams. Dirbti statyboje smagu ir dėl to, kad aplink tave – vien broliai ir sesės. O ir išmokti gali daug: dirbti stropiai ir saugiai, bendradarbiauti su prižiūrėtojais.

Visalaikė tarnyba kupina džiaugsmo ir smagių akimirkų. (Žiūrėk 11–13 pastraipas.)

12. Prašom pateikti pavyzdį, kaip pionieriaus tarnyba gali atverti duris į kitas visalaikės tarnybos sritis.

12 Brolis vardu Kevinas sako: „Dar vaikas būdamas svajojau vieną dieną tapti visalaikiu tarnu. Devyniolikos ėmiau tarnauti pionieriumi. Kad išsilaikyčiau, įsidarbinau pas vieną brolį statybininką ir dirbau ne visu etatu. Išmokau dengti stogą, įstatyti langus, duris. Vėliau porą metų darbavausi su statybininkų brigada: po uragano atstatinėjome Karalystės sales ir bendratikių namus. Sužinojęs, kad Pietų Afrikoje reikia statybininkų, išreiškiau norą ten tarnauti ir buvau pakviestas. Čionai, Afrikoje, kas keletą savaičių važiuoju iš vienos Karalystės salės į kitą. Mano brigada man kaip šeima. Drauge gyvename, studijuojame Bibliją, dirbame. Man taip pat patinka kas savaitę išeiti su vietiniais broliais į tarnybą. Siekdamas tikslų, kuriuos užsibrėžiau dar vaikystėje, atsidūriau ten, kur nė nemaniau atsidurti. Bet galiu pasakyti, kad esu iš tiesų laimingas.“

13. Kuo džiaugiasi jaunuoliai, tarnaujantys Betelyje?

13 Kai kurie kiti mūsų bendratikiai, ėmęsi visalaikės tarnybos, dabar dirba Betelyje. Tarnyba Betelyje teikia labai daug laimės, nes visa, kuo čia užsiimi, yra dėl Jehovos. Beteliečiai tiesiogiai prisideda prie to,  kad bendruomenės gautų dvasinio maisto. Betelyje dirbantis Dastinas sako: „Tikslą imtis visalaikės tarnybos užsibrėžiau būdamas devynerių. Baigęs mokyklą tapau pionieriumi. Po pusantrų metų mane pakvietė į Betelį. Čia išmokau dirbti su spausdinimo mašinomis, o vėliau – programuoti. Man labai patinka, kad Betelyje galiu iš pirmų lūpų išgirsti, kaip visame pasaulyje einasi evangelizacijos darbas. Nepaprastai džiaugiuosi galėdamas čia tarnauti, nes žinau, kad mūsų tarnyba padeda žmonėms artintis prie Jehovos.“

KOKIE TAVO SIEKIAI?

14. Kaip galėtum ruoštis visalaikei tarnybai?

14 Ką galėtum daryti, kad būtum pasirengęs imtis visalaikės tarnybos? Užvis svarbiausia, ugdykis gražias krikščioniškas savybes. Jos padės tau atlikti savo tarnybą kuo geriausiai. Kruopščiai tyrinėk Dievo Žodį, gilinkis į jo prasmę, apmąstyk visa, ką sužinai. Stenkis parodyti savo tikėjimą dalyvaudamas sueigų programoje. Mokykloje gali įgyti kalbėjimo įgūdžių, kurie labai pravers skelbiant gerąją naujieną. Mokykis taktiškai domėtis žmonėmis: pasiteirauti jų nuomonės ir atidžiai išklausyti. Taip pat pasisiūlyk nuveikti ką nors gera dėl bendruomenės, pavyzdžiui, valyti ar paremontuoti Karalystės salę. Jehova mielai duoda darbo tiems, kas nuolankios ir norios dvasios. (Perskaityk Psalmyno 110:3, Brb; Apd 6:1–3.) Verta atminti Timotiejaus pavyzdį: apaštalas Paulius jį pasikvietė į misionierišką kelionę, nes „broliai apie jį gerai atsiliepė“ (Apd 16:1–5).

15. Kas tau padėtų apsispręsti dėl darbo?

15 Daugelis visalaikių tarnų turi patys užsidirbti pragyvenimui (Apd 18:2, 3). Galbūt matysi, kad būtų verta baigti neilgus kursus ir įgyti kokią nors paklausią specialybę, kad galėtum išsilaikyti dirbdamas dalį dienos ar savaitės. Apie savo planus pakalbėk su rajono prižiūrėtoju ir savo rajono pionieriais. Pasiteirauk jų, kokio darbo pionieriui būtų praktiška imtis. Ir, kaip ragina Biblija, „pavesk savo darbą Viešpačiui, ir tavo užmojai bus sėkmingi“ (Pat 16:3; 20:18).

16. Ką gera tau gali duoti visalaikė tarnyba?

16 Būk tikras: Jehova nori, kad pasidėtum puikų pamatą ateičiai ir tvirtai įsikibtum į tikrąjį gyvenimą. (Perskaityk 1 Timotiejui 6:18, 19.) Būdamas visalaikiu tarnu turėsi daug progų bendradarbiauti su kitais, kurie pasirinko šį kelią, ir tai padės tau tapti brandžiu krikščionimi. Daugelis bendratikių, dar jaunystėje pradėjusių tarnauti pionieriais, patvirtintų, kad toje tarnyboje įgyta patirtis padėjo jiems sukurti tvirtą santuoką. Nemažai porų net ir po vedybų stengiasi viską suplanuoti taip, kad abu toliau galėtų tarnauti pionieriais (Rom 16:3, 4).

17, 18. Kas turi skatinti tave atsidėti Jehovos tarnybai?

17 Noras planuoti savo gyvenimą taip, kad jis suktųsi apie tarnybą Dievui, turi kilti iš širdies. Psalmyno 20:5 (20:4, Brb) sakoma: „[Jehova] tesuteikia tau, ko trokšta tavo širdis, ir teįvykdo kiekvieną tavo užmojį.“ Pamąstyk, kur tavo širdis linksta, kuo gyvenime nori užsiimti. Atmink, kad Jehova mūsų dienomis atlieka didžiulį darbą, ir pagalvok, kaip galėtum prie jo prisidėti. Tada savo ateitį stenkis planuoti taip, kad Dievą pradžiugintum.

18 Jeigu į tarnybą Jehovai įdėsi visas jėgas, jausiesi iš tiesų laimingas ir teiksi jam garbę. Patirsi, kokie teisingi psalmės žodžiai: „Džiaukis iš širdies Viešpačiu, ir jis suteiks tau, ko trokšta tavo širdis“ (Ps 37:4).

^ pstr. 7 Dabar kursų programa yra pakoreguota ir jie vadinami evangelizuotojų tobulinimosi kursais.