Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

SARGYBOS BOKŠTAS (STUDIJŲ NUMERIS) 2016 m. lapkritis

Šio numerio straipsniai bus studijuojami nuo 2016 m. gruodžio 26 d. iki 2017 m. sausio 29 d.

Žodis, kuris reiškė tiek daug

Koks Jėzaus pavartotas kreipinys į moterį buvo laikomas ne tik mandagiu, bet ir labai šiltu?

Kiekviena proga drąsinkime vieni kitus

Kodėl drąsinti kitus taip svarbu? Ko pasimokome iš to, kaip kitiems dvasią kėlė Jehova, Jėzus ir Paulius? Ką daryti, kad tavo paskatinimas būtų paveikus?

Jehovos garbintojai suorganizuoti pagal jo rašytinį Žodį

Visa, ką Jehova sukūrė, yra tvarkinga. Argi neturėtume tikėtis, kad ir jo garbintojai bus gerai organizuoti?

Didžiai gerbkime Jehovos įkvėptąjį Žodį

Stengdamiesi laikytis Dievo pamokymų, esančių jo Žodyje, ir ištikimai remdami jo organizaciją, sulaukiame puikių rezultatų.

„Užduotis didelė“

Ir tu gali padėti ją atlikti.

Pašaukti iš tamsos

Kokia prasme Jehovos garbintojai antrame mūsų eros amžiuje atsidūrė tamsoje? Kaip ir kada pro dvasinę tamsą ėmė skverbtis šviesos blyksniai?

Jie išsivadavo iš klaidingos religijos gniaužtų

Kada Jehovos garbintojai visiškai išsivadavo iš „didžiosios Babelės“ gniaužtų?

„Karalystės skelbėjai Britanijoje, pabuskite!“

Jungtinėje Karalystėje dešimt metų nebuvo jokio žymaus skelbėjų skaičiaus augimo. Kodėl situacija galiausiai pasikeitė?