Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2017 Nr. 6

Tinkamas požiūris į klaidas

Tinkamas požiūris į klaidas

Pas Doną ir Margaret svečiavosi duktė su šeima. * Prieš jiems išvykstant Margaret, buvusi profesionali virėja, ypatingiems pietums ruošė mėgstamiausią savo dviejų anūkų valgį – makaronus su sūrio padažu.

Šeimai susėdus Margaret atnešė pagrindinį patiekalą ir padėjo stalo viduryje. Pakėlusi dangtį, savo nusivylimui, ji pamatė, kad dubenyje – tik karštas sūrio padažas! Margaret užmiršo įdėti tai, kas svarbiausia – makaronus.

Nepaisant amžiaus ar patirties, visi darome klaidų – pasakome neapgalvotą žodį, padarome ką nors ne pačiu geriausiu momentu, pamirštame ar kai ko nepastebime. Kodėl tokių klaidų pasitaiko? Kaip į jas reaguoti? Kaip jų išvengti? Atsakymai paaiškės patyrinėjus, koks požiūris į klaidas būtų tinkamas.

KOKS YRA MŪSŲ POŽIŪRIS Į KLAIDAS IR KOKS – DIEVO

Kai kas nors puikiai pasiseka, mielai priimame pagyrimą ar įvertinimą, kurio manome esą nusipelnę. O kai suklystame, net jei tai atsitinka netyčia ar kiti to nepastebi, argi neturėtume panašiai pripažinti savo atsakomybės? Tam reikia nuolankumo.

Jei esame pernelyg geros nuomonės apie save, tikriausiai bandysime sumenkinti klaidą, suversti kaltę kam nors kitam ar išsiginti. Toks elgesys dažniausiai veda prie neigiamų pasekmių. Problema gali likti neišspręsta, o kiti žmonės būti neteisingai apkaltinti. Net jei kol kas išvengiame savo klaidos pasekmių, nepamirškime, jog galiausiai „kiekvienas duosime Dievui apyskaitą už save“ (Romiečiams 14:12).

Dievo požiūris į mūsų klaidas – realistiškas. Psalmyne sakoma, jog Dievas yra „gailestingas ir mylintis, [...] ne visą laiką jis barsis nei bus supykęs per amžius“. Dievas „atsimena, kad mes esame dulkės“ – netobuli žmonės, turintys įgimtų silpnybių (Psalmyno 103:8, 9, 14).

Jis, gailestingas Tėvas, nori, kad mūsų požiūris į klaidas būtų toks kaip jo (Psalmyno 130:3). Dievo Žodyje gausu patarimų ir pamokymų, kaip turime reaguoti į savo ir kitų klaidas.

KAIP REAGUOTI Į KLAIDAS

Padaręs klaidą žmogus dažnai daug laiko ir energijos eikvoja tam, kad apkaltintų kitus arba pateisintų savo žodžius ar poelgį. Tačiau ką nors įžeidus geriausia yra atsiprašyti ir ištaisyti klaidą, kad draugystė nenutrūktų. Gal pasielgėte netinkamai ir sukėlėte nemalonumų sau ar kitam? Užuot graužusis  ar kaltinus kitus, kodėl nepasistengus klaidą ištaisyti? Jei atkakliai neigsite savo kaltę, įtampa nesiliaus ir problema tik didės. Verčiau pasimokykite, pasitaisykite ir eikite pirmyn.

Kai kas kitas suklysta, lengva parodyti nepasitenkinimą. Tačiau daug išmintingiau pritaikyti Jėzaus Kristaus patarimą: „Taigi visa, ko norite, kad žmonės jums darytų, ir jūs jiems darykite“ (Mato 7:12). Suklydęs, be abejo, tikitės, kad kiti jus atjaus ar net visiškai nekreips dėmesio į klaidą. Tad kodėl ir pačiam neparodžius tokio geraširdiškumo? (Efeziečiams 4:32)

PRINCIPAI, KURIE PADEDA DARYTI MAŽIAU KLAIDŲ

Viename žodyne aiškinama, kad klaidos kyla dėl „neteisingo supratimo, žinių trūkumo ar neatidumo“. Turime pripažinti, jog visiems kartais pritrūksta supratimo, žinių, atidumo. Vis dėlto klaidų padarytume mažiau, jei taikytume kai kuriuos svarbius Šventojo Rašto principus.

Vieną tokių principų randame Patarlių 18:13. Ten rašoma: „Duoti atsakymą žmogui, jo neišklausius, ir kvaila, ir užgaulu.“ Išties, skyrę laiko išklausyti žmogų ir apmąstę, kaip derėtų reaguoti, neimsime kalbėti neapgalvotai ar elgtis impulsyviai. Būdami dėmesingi įgysime žinių, kurios apsaugos mus nuo neteisingų išvadų, vadinasi, ir nuo klaidų.

Kitas Biblijos principas skamba taip: „Jei įmanoma, kiek nuo jūsų priklauso, gyvenkite taikingai su visais žmonėmis“ (Romiečiams 12:18). Stenkitės palaikyti taiką, noriai bendradarbiaukite. Būkite žmonėms dėmesingas ir pagarbus, negailėkite pagyrimo, padrąsinimo. Tokioje atmosferoje lengviau pasimiršta neapgalvoti žodžiai ar poelgiai, o rimtesnius įžeidimus galima išspręsti draugiškai.

Pagalvokite, ko galite pasimokyti iš savo klaidos. Užuot save teisinęs, laikykite tai proga ugdytis geras savybes. Gal turėtumėte rodyti daugiau kantrybės, gerumo, susivaldymo? O gal stokojate romumo, taikingumo, meilės? (Galatams 5:22, 23) Arba bent jau galite pasimokyti, ko nedaryti kitą kartą. Aišku, nedera elgtis lengvabūdiškai, bet neverta ir pernelyg dėl klaidų kankintis. Nepamirškite: įtampą padeda išsklaidyti geras humoro jausmas.

UGDYKIMĖS TINKAMĄ POŽIŪRĮ

Ugdytis tinkamą požiūrį į klaidas yra visokeriopai naudinga. Jausime vidinę ramybę ir taikiai sugyvensime su kitais. Jei stengsimės pasimokyti iš savo klaidų, įgysime išminties ir būsime labiau kitų mėgstami. Be to, suklydę per daug nenusiminsime, savęs nemenkinsime. Suvokdami, kad kiti taip pat neišvengia klaidų ir dėl jų gailisi, būsime pakantesni. O didžiausią naudą patirsime mokydamiesi sekti Dievo meilės ir atlaidumo pavyzdžiu (Kolosiečiams 3:13).

Ar straipsnio pradžioje minėta Margaret klaida sugadino šeimai nuotaiką? Ne. Visi, ir ypač Margaret, smagiai pasijuokė ir džiaugėsi pietaudami drauge – be makaronų. Po daugelio metų anūkai pasakojo savo vaikams šiltus prisiminimus apie senelius ir tuos nepamirštamus pietus. Juk tai buvo tik klaida!

^ pstr. 2 Vardai pakeisti.