Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2017 Nr. 6

Dievo parūpinta išpirka, dėl kurios įmanomas amžinas gyvenimas, yra pati didžiausia dovana

 NUMERIO TEMA | KOKIA YRA PATI GERIAUSIA DOVANA?

Kokia yra pati geriausia dovana?

Kokia yra pati geriausia dovana?

„Kiekvienas geras davinys ir kiekviena tobula dovana yra iš aukštybės, nes ateina nuo dangaus šviesulių Tėvo“ (Jokūbo 1:17). Šie žodžiai byloja apie mūsų dangiškojo Tėvo, Dievo Jehovos, dosnumą. Tačiau iš visų žmonėms duotų Dievo dovanų viena yra pati didžiausia. Kas tai? Kaip rašoma Jono 3:16, Jėzus pasakė: „Dievas taip mylėjo pasaulį, jog davė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, ne pražūtų, bet turėtų amžiną gyvenimą.“

Dievo viengimis Sūnus, aišku, yra didžiausia dovana, kokią tik galėtume gauti, nes ji padeda išsilaisvinti iš nuodėmės, senatvės ir mirties gniaužtų (Psalmyno 51:7 [51:5, Brb]; Jono 8:34). Patys išsivaduoti niekaip nepajėgtume, kad ir kiek stengtumės. Tačiau iš didelės meilės žmonėms tuo pasirūpino Dievas. Atiduodamas savo viengimį Sūnų Jėzų Kristų kaip išpirką, Jehova klusniems žmonėms suteikė galimybę gyventi amžinai. O kas yra išpirka, kodėl jos reikėjo ir kaip galime patirti jos teikiamą naudą?

Išpirka yra kaina, sumokama norint ką nors atgauti arba išlaisvinti. Iš Biblijos sužinome, kad mūsų pirmieji tėvai, Adomas ir Ieva, buvo sukurti tobuli, nenuodėmingi ir tiek jie, tiek būsimi jų palikuonys galėjo gyventi amžinai žemės rojuje (Pradžios 1:26–28). Liūdna, tačiau nusprendusi nepaklusti Dievui pirmoji pora padarė nuodėmę ir viską prarado. Apie tai, kokios buvo pasekmės, Biblijoje rašoma: „Per vieną žmogų į pasaulį įėjo nuodėmė ir per nuodėmę – mirtis, ir taip mirtis prasiskverbė į visus žmones, mat visi nusidėjo“ (Romiečiams 5:12). Adomas nebegalėjo susilaukti tobulų palikuonių; perdavė jiems nuodėmę ir jos padarinį – mirtį.

Išpirkos vertė turi būti lygi tam, kas buvo prarasta. Sąmoningai nepaklusdamas Dievui, Adomas nusidėjo ir prarado savo, tobulo žmogaus, gyvybę. Pasak Biblijos, dėl to visi jo palikuonys pateko į nuodėmės ir mirties vergiją. Tad reikėjo, kad kitas tobulas žmogus paaukotų savo gyvybę ir taip juos išlaisvintų; tai padarė Jėzus (Romiečiams 5:19; Efeziečiams 1:7). Tik todėl, kad Dievas pasirūpino išpirka, žmonija turi galimybę gauti tai, ką Adomas su Ieva prarado, – amžiną gyvenimą žemės rojuje (Apreiškimo 21:3–5).

Įvertinus tai, ką išpirka mums suteikia, be jokios abejonės, ji yra didžiausia, neprilygstama dovana. Kad tai suprastume, pažiūrėkime, kaip ji atitinka ankstesniame straipsnyje aptartus keturis kriterijus, kuriuos reikia turėti omenyje renkant dovaną.

Išpildomas troškimas. Kiekvienas žmogus turi stiprų įgimtą troškimą gyventi amžinai (Mokytojo 3:11). Savo jėgomis to noro patenkinti negalime, tačiau dėl išpirkos tai tampa įmanoma. Biblijoje sakoma: „Juk nuodėmės mokamas atlyginimas – mirtis, o Dievo dovana – amžinas gyvenimas per Kristų Jėzų, mūsų Viešpatį“ (Romiečiams 6:23).

Patenkinamas poreikis. Patys žmonės išpirkos pateikti negalėjo. Biblijoje paaiškinama: „Žmogaus gyvasties kaina per aukšta: ką jis galėtų mokėti, niekada nebūtų gana“ (Psalmyno 49:9 [49:8, Brb]). Todėl kad išsivaduotume iš nuodėmės ir mirties vergijos, mums būtinai reikėjo Dievo pagalbos. Ir Dievas ją suteikė „Kristaus Jėzaus atliktu išpirkimu“ (Romiečiams 3:23, 24).

Tinkamas laikas. Biblijoje rašoma: „Kristus numirė už mus tada, kai dar buvome nusidėjėliai“  (Romiečiams 5:8). Kadangi išpirka buvo suteikta, „kai dar buvome nusidėjėliai“, ji rodo, jog Dievas mus, nuodėmingus žmones, myli. Ir nors dabar kenčiame nuodėmės padarinius, turime nuostabią ateities viltį.

Kilnus, nesavanaudiškas motyvas. Apie tai, kas Dievą paskatino atiduoti savo Sūnų kaip išpirką, Biblijoje skaitome: „Mumyse Dievo meilė buvo parodyta tuo, kad Dievas atsiuntė į pasaulį savo viengimį Sūnų, kad per jį gautume gyvenimą. Štai kas yra meilė: ne kad mes mylėjome Dievą, bet kad jis mylėjo mus“ (1 Jono 4:9, 10).

Kaip galime parodyti, kad vertiname pačią didžiausią dovaną? Atminkite Jono 3:16 užrašytus Jėzaus žodžius, jog išgelbėti bus tik tie, kurie jį tiki. Tikėjimas, anot Biblijos, yra „pagrįstas įsitikinimas tuo, ko viliamasi“ (Hebrajams 11:1). Kad turėtume tokį įsitikinimą, būtinas tikslus pažinimas. Taigi raginame jus skirti laiko daugiau sužinoti apie Dievą Jehovą, pačios geriausios dovanos Davėją, ir tai, ką turite daryti, kad džiaugtumėtės amžinu gyvenimu, kuris įmanomas dėl Jėzaus išperkamosios aukos.

Siūlome patyrinėti Šventuoju Raštu pagrįstus leidinius, kuriuos galima rasti svetainėje jw.org. Jehovos liudytojai mielai jums padėtų. Neabejojame, kad gerai suvokę šios didžiausios dovanos vertę norėsite tarti: „Dėkui Dievui – per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį!“ (Romiečiams 7:25).