Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 SKAITYTOJAI KLAUSIA...

Ar krikščionims dera švęsti Kalėdas?

Ar krikščionims dera švęsti Kalėdas?

Milijonai žmonių visame pasaulyje mano, kad Kalėdos yra Jėzaus Kristaus gimimo dienos šventė. Tačiau gal kada nors susimąstėte, ar Kalėdas šventė pirmo amžiaus krikščionys – artimiausi Jėzaus mokiniai? Ir kas Biblijoje rašoma apie gimtadienius? Sužinojęs atsakymus į šiuos klausimus galėsite padaryti išvadą, ar Kalėdas dera švęsti krikščionims.

Pirma, Biblijoje niekur nerašoma, kad gimtadienius būtų šventę Jėzus ar kiti ištikimi Dievo garbintojai. Joje paminėti tik du žmonės, kurie šventė savo gimtadienį. Jie negarbino Jehovos, ir abiem atvejais šventės metu įvyko negerų dalykų (Pradžios 40:20; Morkaus 6:21). Pasak žinyno Encyclopædia Britannica, pirmieji krikščionys priešinosi „pagoniškam papročiui švęsti gimtadienius“.

Kurią dieną Jėzus gimė?

Biblijoje tiksliai nenurodyta, kada Jėzus gimė. „Nustatyti Kristaus gimimo dieną remiantis N[aujuoju] T[estamentu] arba, juo labiau kokiu kitu šaltiniu, nėra įmanoma“, – teigiama Maklintoko ir Strongo enciklopedijoje. Aišku, jeigu Jėzus būtų norėjęs, kad jo mokiniai švęstų jo gimtadienį, jis tikrai būtų pasakęs savo gimimo datą.

Antra, Biblijoje nėra nė užuominos, kad Jėzus ar kuris iš jo mokinių būtų šventęs Kalėdas. Veikale New Catholic Encyclopedia pripažįstama, kad pirmą kartą istorijoje Kalėdų šventė paminėta „Filokalo „Chronografo“, romėniško almanacho, viename šaltinyje, kuris datuojamas 336 [m. e.] metais“. Nuo to laiko, kai Jėzus gyveno žemėje, ir nuo tada, kai buvo užbaigta Biblija, buvo praėję šimtmečiai. Maklintoko ir Strongo enciklopedijoje pažymima: „Švęsti Kalėdas nėra Dievo nurodymas, apie jas N[aujajame] T[estamente] nekalbama.“ *

Kokį įvykį minėti Jėzus nurodė savo mokiniams?

Jėzus, didis Mokytojas, savo sekėjams aiškiai pasakė, ko iš jų tikisi, ir tie nurodymai užrašyti Biblijoje. Paliepimo švęsti Kalėdas joje nerandame. Kaip mokykloje mokytojas nenori, kad mokiniai nukryptų nuo duotų nurodymų, taip ir Jėzus nenori, kad jo sekėjai peržengtų „tai, kas parašyta“ Šventajame Rašte (1 Korintiečiams 4:6).

Tačiau viena diena pirmiesiems Jėzaus mokiniams buvo labai svarbi. Tą dieną jie rengdavo Jėzaus mirties minėjimą. Jėzus pats savo mokiniams pasakė, kada reikia minėti jo mirtį, ir parodė, kaip tai daryti. Šiuos konkrečius nurodymus ir tikslią jo mirties dieną galime sužinoti iš Biblijos (Luko 22:19; 1 Korintiečiams 11:25).

Kaip aptarėme, Kalėdos yra gimtadienio šventė, o pirmieji Jėzaus mokiniai nesilaikė pagoniško papročio švęsti gimimo dieną. Be to, Biblijoje nesakoma, kad Jėzus ar kas nors kitas būtų šventęs Kalėdas. Žinodami šiuos faktus milijonai krikščionių visame pasaulyje padarė išvadą, kad Kalėdų švęsti jiems nedera.

^ pstr. 6 Daugiau apie Kalėdų papročių kilmę rašoma Sargybos bokšto 2014 m. gruodžio 1 d. straipsnyje „Skaitytojai klausia... Kas žinoma apie Kalėdas?“ (galima rasti svetainėje jw.org).