Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2017 Nr. 5

 NUMERIO TEMA | ANGELAI. AR JIE EGZISTUOJA? KODĖL SVARBU TAI ŽINOTI?

Kaip angelai gali jums padėti

Kaip angelai gali jums padėti

Dievui ištikimi angelai labai domisi, kas vyksta žmonių gyvenime, ir uoliai vykdo Jehovos valią. Kai Dievas sukūrė žemę, „visos dangiškosios būtybės šaukė iš džiaugsmo“ (Jobo 38:4, 7). Nuo pat žmonijos istorijos pradžios angelai troško suprasti, kaip pildysis pranašystės apie žemės ateitį (1 Petro 1:11, 12).

Biblijoje minima, jog kai kada angelai, vykdydami Jehovos valią, apsaugodavo ištikimus jo garbintojus (Psalmyno 34:8 [34:7, Brb]). Štai keletas atvejų.

  • Prieš Jehovai sunaikinant sugedusius Sodomos ir Gomoros miestus, angelai padėjo Lotui ir jo šeimai pabėgti (Pradžios 19:1, 15–26).

  • Kai senovės Babilone trys jauni hebrajai buvo įmesti į liepsnojančią krosnį, Dievas „atsiuntė savo angelą ir išgelbėjo savo tarnus“ (Danieliaus 3:19–28).

  • Teisus žmogus Danielius, naktį praleidęs alkanų liūtų duobėje, paaiškino, kaip išliko gyvas: „Dievas atsiuntė savo angelą, ir šis užčiaupė liūtų nasrus“ (Danieliaus 6:17, 23 [6:16, 22, Brb]).

Angelai nuo senų laikų padeda Dievui ištikimiems žmonėms

ANGELAI RĖMĖ PIRMŲJŲ KRIKŠČIONIŲ BENDRUOMENĘ

Kartais angelai įsikišdavo į pirmųjų krikščionių veiklą, kai tokia būdavo Jehovos valia. Pateiksime kelis pavyzdžius.

  • Angelas atidarė kalėjimo duris, išvedė ten kalėjusius apaštalus ir nurodė jiems toliau skelbti gerąją naujieną šventykloje (Apaštalų darbų 5:17–21).

  • Evangelizuotojui Pilypui angelas pasakė eiti prie kelio, per dykumą vedančio iš Jeruzalės į Gazą, ir paskelbti gerąją naujieną etiopui, kuris buvo nuvykęs į Jeruzalę pagarbinti Dievo (Apaštalų darbų 8:26–33).

  • Kai atėjo Dievo nustatytas metas nežydams priimti krikščionybę, angelas regėjime pasirodė Romos kariuomenės šimtininkui Kornelijui ir liepė pasikviesti į namus apaštalą Petrą (Apaštalų darbų 10:3–5).

  • Angelas pasirodė įkalintam apaštalui Petrui ir jį išlaisvino (Apaštalų darbų 12:1–11).

 KAIP ANGELAI GALI PADĖTI JUMS

Nėra įrodymų, kad dabar Dievas pasitelkia angelus padėti žmonėms taip stebuklingai kaip bibliniais laikais. Tačiau apie mūsų dienas Jėzus pasakė: „Bus paskelbta ši geroji naujiena apie karalystę visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas“ (Mato 24:14). Ar žinojote, kad Kristaus mokiniai šį darbą atlieka padedami angelų?

Angelai padeda skelbti gerąją naujieną visame pasaulyje

Apreiškimo knygoje pranašaujama, kad angelai uoliai padės žmonėms visame pasaulyje sužinoti apie Jehovą ir jo tikslą žmonijos labui. Apaštalas Jonas rašė: „Aš pamačiau kitą angelą, skrendantį dangaus viduriu, turintį paskelbti amžiną gerąją naujieną žemės gyventojams, visoms tautoms, giminėms, kalboms ir gentims. Jis garsiu balsu šaukė: ‘Bijokite Dievo ir atiduokite jam šlovę, nes atėjo jo teismo valanda! Garbinkite Tą, kuris padarė dangų, žemę, jūrą ir vandens šaltinius!’“ (Apreiškimo 14:6, 7). Įrodymų, kad angelai mūsų dienomis remia pasaulinį Karalystės skelbimo darbą, išties gausu. Kai žmogus atgailauja dėl savo nuodėmių ir gręžiasi į Jehovą, „Dievo angelai džiaugiasi“ (Luko 15:10).

Kas įvyks po to, kai gerosios naujienos skelbimo darbas bus užbaigtas? Tada „dangaus kareivijos“ – angelai – padės Jėzui Kristui, karalių Karaliui, kovoti „didžiosios Visagalio Dievo dienos kare“, Armagedone (Apreiškimo 16:14–16; 19:14–16). Galingieji angelai atliks Dievo bausmės vykdytojų vaidmenį – kartu su Jėzumi „įvykdys kerštą tiems, kurie [...] nepaklūsta mūsų Viešpaties Jėzaus gerajai naujienai“ (2 Tesalonikiečiams 1:7, 8).

Taigi neabejokite, kad angelai domisi jumis asmeniškai. Jie labai rūpinasi gerove tų, kurie trokšta tarnauti Dievui. Jehova juos dažnai siunčia sustiprinti ir apsaugoti jo ištikimus tarnus žemėje (Hebrajams 1:14).

Taigi kiekvienas iš mūsų turime priimti svarbų sprendimą: ar išklausysime gerąją naujieną, skelbiamą visoje žemėje, ir priimsime ją į širdį? Jehovos liudytojai mielai jums padės sužinoti Dievo angelų skelbiamą žinią.