Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 NUMERIO TEMA | ANGELAI. AR JIE EGZISTUOJA? KODĖL SVARBU TAI ŽINOTI?

Ar turite angelą sargą?

Ar turite angelą sargą?

Biblija nemoko, kad kiekvienas žmogus turi jam priskirtą angelą sargą. Tiesa, Jėzus kartą pasakė: „Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių [Kristaus mokinių], nes sakau jums: jų angelai danguje visada regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mato 18:10). Tačiau čia Jėzus nekalbėjo apie angelus sargus, o tiesiog paminėjo, kad angelai labai rūpinasi jo mokiniais. Vis dėlto tikrieji Dievo garbintojai nesitiki, kad angelai būtinai juos apsaugos, todėl vengia elgtis neprotingai, be reikalo nerizikuoja.

Ar tai reiškia, kad angelai žmonėms nepadeda? Visiškai ne (Psalmyno 91:11). Kai kurie žmonės yra įsitikinę, kad per angelą Dievas jiems vadovavo arba juos apsaugojo. Taip mano ir jau minėtas Kenetas. Nors kategoriškai tvirtinti negalime, jis galbūt teisus. Dalyvaudami evangelizacijos darbe Jehovos liudytojai neretai įžvelgia angelų pagalbą. Kadangi angelai yra nematomi, nežinome, kiek ir kada Dievas per juos padeda žemės gyventojams. Kad ir kaip būtų, dėkokime Visagaliui už jo teikiamą pagalbą (Kolosiečiams 3:15; Jokūbo 1:17, 18).