Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Švento Dievo vardo Jehova hebrajiškas keturraidis, skaitomas iš dešinės į kairę

Mažiausia hebrajiška raidė – tvirtas garantas

Mažiausia hebrajiška raidė – tvirtas garantas

Ar galime būti tikri, kad visi Dievo pažadai išsipildys? Jėzus buvo tuo įsitikinęs ir savo mokymais ugdė kitų tikėjimą. Štai Kalno pamoksle jis netgi pasakė: „Iš tiesų sakau jums: greičiau jau dangus ir žemė praeis, negu bent viena mažiausia raidelė ar bent vienas brūkšnelis pradings iš Įstatymo, iki visa įvyks“ (Mato 5:18).

Mažiausia hebrajų abėcėlės raidė yra י (jodas); tai pirmoji švento Dievo vardo, Jehova, tetragramos raidė. * Rašto aiškintojai ir fariziejai labai svarbiais laikė ne tik Įstatymo žodžius, bet ir „mažiausią raidelę ar bent vieną brūkšnelį“.

Anot Jėzaus, greičiau dangus ir žemė praeis, negu net mažiausia Įstatymo detalė liks neišsipildžiusi. Tačiau Šventasis Raštas mus patikina, jog dangus ir žemė bus amžinai (Psalmyno 78:69). Taigi Jėzus norėjo pasakyti, kad Įstatymas išsipildys iki smulkmenų.

Ar Dievas teikia reikšmės smulkmenoms? Taip. Pavyzdžiui, senovėje izraelitams buvo pasakyta nesulaužyti nė vieno Paschos avinėlio kaulo (Išėjimo 12:46). Ar izraelitai suprato, kodėl duotas toks reikalavimas? Tikriausiai ne. Tačiau Jehova žinojo, jog tai pranašiška detalė: kai Mesijui bus įvykdyta mirties bausmė ant kančių stulpo, jam nebus sulaužytas nė vienas kaulas (Psalmyno 34:21 [34:20, Brb]; Jono 19:31–33, 36).

Ko iš Jėzaus pasimokome? Mes, kaip ir jis, galime būti visiškai tikri, kad visi Dievo Jehovos pažadai išsipildys iki menkiausių smulkmenų. Kokį tvirtą garantą mums suteikia mažiausia hebrajiška raidelė!

^ pstr. 3 Mažiausia graikų abėcėlės raidė ι (jota) tikriausiai panaši į hebrajišką י (jodą). Kadangi Mozės įstatymas buvo parašytas ir perduodamas iš kartos į kartą hebrajų kalba, Jėzus greičiausiai turėjo omenyje hebrajišką raidelę.