Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2017 Nr. 3

 NUMERIO TEMA | KETURI RAITELIAI. KĄ TAI REIŠKIA KIEKVIENAM IŠ MŪSŲ?

Keturi raiteliai. Kas jie?

Keturi raiteliai. Kas jie?

Keturi raiteliai galbūt atrodo bauginantys ir paslaptingi, tačiau Biblija ir šių laikų įvykiai padeda aiškiai suprasti, ką kiekvienas jų vaizduoja. Nors žemei tų raitelių pasirodymas reiškia negandas, jums ir jūsų šeimai tai gali būti gera žinia. Kodėl galime taip sakyti? Pirmiausia išsiaiškinkime, ką tie raiteliai simbolizuoja.

RAITELIS ANT BALTO ŽIRGO

Regėjimas prasideda šiais žodžiais: „Ir štai išvydau baltą žirgą ir ant jo – raitelį, turintį lanką. Jam buvo duotas vainikas ir jis pergalingai išjojo, kad pasiektų galutinę pergalę“ (Apreiškimo 6:2).

Kas tas raitelis ant balto žirgo? Užuominą randame kitame Apreiškimo knygos skyriuje, kur šis dangiškasis raitelis pavadinamas Dievo Žodžiu (Apreiškimo 19:11–13). „Žodžiu“ tituluojamas Jėzus Kristus, nes jis yra Dievo atstovas ir perduoda jo nurodymus kitiems kūriniams (Jono 1:1, 14). Be to, Jėzus vadinamas „Karalių Karaliumi ir viešpačių Viešpačiu“, „Ištikimuoju ir Tikruoju“ (Apreiškimo 19:16). Akivaizdu, jis turi galią veikti kaip karys ir karalius, bet savo valdžia nepiktnaudžiauja. Panagrinėkime keletą klausimų.

Kas Jėzui suteikia galią pergalingai kovoti? (Apreiškimo 6:2) Pranašas Danielius regėjime matė Mesiją, panašų į „žmogaus sūnų“; jam „buvo duota valdžia, garbė ir karalystė“. Visa tai jam suteikė Ilgaamžis – Dievas Jehova * (Danieliaus 7:13, 14). Taigi būtent Jehova suteikia Jėzui galią bei teisę valdyti ir vykdyti teisingumą. Baltas žirgas yra tinkamas teisingos Dievo Sūnaus kovos simbolis, nes Šventajame Rašte balta spalva dažnai reiškia teisingumą (Apreiškimo 3:4; 7:9, 13, 14).

Kada raiteliai pradeda joti? Atkreipkite dėmesį, kad pirmasis raitelis, Jėzus, išjoja gavęs karūną (Apreiškimo 6:2). Kada Jėzus buvo karūnuotas danguje? Ne tada, kai grįžo į dangų prikeltas iš mirusiųjų. Pasak Biblijos, jis turėjo kurį laiką laukti (Hebrajams 10:12, 13). Savo sekėjams Jėzus nurodė, iš ko bus galima suprasti, kad tas laukimo tarpsnis baigėsi ir jis pradėjo valdyti danguje. Jėzus paminėjo, jog tuo metu padėtis pasaulyje staiga ims blogėti – bus karų, maisto nepriteklių ir marų (Mato 24:3, 7; Luko 21:10, 11). 1914 metais prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, netrukus paaiškėjo, kad žmonija įžengė į neramų laikotarpį, Biblijoje vadinamą „paskutinėmis dienomis“ (2 Timotiejui 3:1–5).

Tačiau kodėl nuo 1914 metų, kai Jėzus tapo karaliumi, padėtis pasaulyje tik blogėja? Kadangi Jėzus tada ėmė valdyti danguje, ne žemėje. Danguje kilo karas, ir karalius Jėzus, dar vadinamas Mykolu, išmetė Šėtoną ir jo demonus į žemę (Apreiškimo 12:7–9, 12). Šėtonas, žinodamas, kad jo dienos suskaičiuotos, baisiai niršta. Greitu laiku Dievas imsis veiksmų prieš Šėtoną (Mato 6:10). Dabar pažiūrėkime, kaip kiti trys raiteliai patvirtina, jog gyvename sunkiomis „paskutinėmis dienomis“. Kitaip nei pirmasis raitelis, vaizduojantis konkretų asmenį, likusieji trys simbolizuoja pasaulyje vyraujančią padėtį.

 RAITELIS ANT RAUDONO ŽIRGO

„Ir pasirodė kitas žirgas, ugniaspalvis. Ant jo sėdinčiam raiteliui buvo leista atimti iš žemės taiką, kad žmonės vieni kitus žudytų. Jam buvo duotas didelis kalavijas“ (Apreiškimo 6:4).

Šis raitelis reiškia karą. Įsidėmėtina, kad taiką jis atima ne iš kelių tautų, o iš visos žemės. 1914-aisiais pirmą kartą žmonijos istorijoje kilo pasaulinis karas. Vėliau įsiplieskė antras pasaulinis karas, dar pražūtingesnis. Kai kuriais paskaičiavimais, nuo 1914 metų karuose ir įvairiuose ginkluotuose konfliktuose žuvo per 100 milijonų žmonių, be to, daugybė buvo suluošinti.

Be abejo, karas – vienas ryškiausių mūsų laikmečio bruožų. Kaip niekada anksčiau, žmonija, regis, pajėgi save visiškai sunaikinti. Ugniaspalvio žirgo raitelio nesustabdo net vadinamosios taiką palaikančios organizacijos, tokios kaip Jungtinės Tautos.

RAITELIS ANT JUODO ŽIRGO

„Ir štai išvydau juodą žirgą. Ant jo sėdintis raitelis laikė rankoje svarstykles. Ir išgirdau tarsi keturių būtybių viduryje balsą, sakantį: „Stuopa kviečių už denarą, trys stuopos miežių už denarą, ir nedaryk nuostolio aliejui ir vynui“ (Apreiškimo 6:5, 6).

Šis raitelis reiškia badą. Regėjime kalbama apie tokį maisto produktų stygių, jog stuopa (1,08 litro) kviečių kainuoja denarą; pirmame amžiuje tai buvo visos dienos atlyginimas (Mato 20:2). Už tą pačią sumą galima nupirkti tris stuopas (3,24 litro) miežių, mat šie buvo laikomi prastesniais už kviečius. Kaip išmaitinti didelę šeimą? Žmonės perspėjami taupyti net būtiniausius maisto produktus, kaip antai alyvuogių aliejų ir vyną, kurie anuomet buvo vartojami kasdien.

Ar turime įrodymų, kad nuo 1914-ųjų šuoliuoja šis raitelis ant juodo žirgo? Taip! XX amžiuje iš bado mirė apie 70 milijonų žmonių. Viename šaltinyje teigiama: „2012–2014 metais alkį nuolat kentė 805 milijonai žmonių – maždaug kas devintas planetos gyventojas.“ Kitos ataskaitos duomenimis, „badas kasmet pražudo daugiau gyvybių negu AIDS, maliarija ir tuberkuliozė kartu paėmus“. Nepaisant nuoširdžių pastangų aprūpinti alkstančiuosius maistu, raitelis ant juodo žirgo nepaliauja jojęs.

RAITELIS ANT PALŠO ŽIRGO

„Ir štai išvydau palšą žirgą. Ant jo sėdėjo raitelis, vardu Mirtis, ir jam iš paskos sekė hadas. Šiems buvo duota valdžia ketvirtadalyje žemės žudyti ilguoju kalaviju, badu, maru ir žemės žvėrimis“ (Apreiškimo 6:8).

Ketvirtas raitelis simbolizuoja mirtį nuo ligų ir kitų negandų. Netrukus po 1914 metų prasidėjęs ispaniškasis gripas nusinešė dešimtis milijonų gyvybių. Šia liga, manoma, užsikrėtė apie 500 milijonų žmonių – kas trečias žemės gyventojas!

Tačiau ispaniškasis gripas buvo tik pradžia. Specialistų paskaičiavimais, XX amžiuje šimtai milijonų žmonių mirė nuo raupų. Iki šiol, nepaisant intensyvių medicininių tyrimų, milijonų gyvybių pareikalauja AIDS, tuberkuliozė ir maliarija.

Kad ir kas siaustų, karas, badas ar marai, visa tai sėja mirtį! Kapas negailestingai surenka aukas, nesuteikdamas jokios vilties.

 ATEINA GERESNI LAIKAI

Sunkus dabartinis laikmetis netrukus baigsis. Atminkite: 1914-aisiais Jėzus „pergalingai išjojo“ – išmetė Šėtoną į žemę, tačiau galutinės pergalės dar nepasiekė (Apreiškimo 6:2; 12:9, 12). Greitu laiku per Armagedoną Jėzus suvaržys Šėtoną, kad nebegalėtų daryti įtakos, ir sunaikins jo rėmėjus žemėje (Apreiškimo 20:1–3). Jėzus ne tik nutrauks kitų trijų raitelių žygį, bet ir atitaisys jų padarytą žalą. Kaip tai padarys? Atkreipkite dėmesį į šiuos Biblijos pažadus.

Vietoj karo įsiviešpataus taika. „Karus visoje žemėje [Jehova] sustabdo, lankus sutrupina, ietis sulaužo“ (Psalmyno 46:10 [46:9, Brb]). Taiką mylintys žmonės „gėrėsis taikos apstumu“ (Psalmyno 37:11, Brb).

Niekas nebadaus, maisto bus gausu. „Javų bus krašte apsčiai, net kalnų viršūnėse jie augs“ (Psalmyno 72:16, Brb).

Netrukus Jėzus atitaisys kitų trijų raitelių padarytą žalą

Neliks marų ir mirties, visi džiaugsis tobula sveikata ir amžinuoju gyvenimu. Dievas „nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo“ (Apreiškimo 21:4).

Gyvendamas žemėje Jėzus leido suprasti, kokios nuostabios sąlygos bus jam valdant. Jis puoselėjo taiką, stebuklingai pamaitino minias žmonių, išgydydavo sergančiuosius ir net prikeldavo mirusiuosius (Mato 12:15; 14:19–21; 26:52; Jono 11:43, 44).

Jehovos liudytojai remdamiesi Biblija mielai paaiškintų, kaip galite pasiruošti metui, kai raitelių žygis bus sustabdytas. Kodėl nepasidomėjus?

^ pstr. 7 Kaip rašoma Biblijoje, Jehova yra Dievo vardas.

Pasidomėkite

ATSIBUSKITE!

Kas Biblijoje rašoma apie pasaulio pabaigą

Kas yra „pasaulis“, kuris praeis? Kaip ir kada tai įvyks?

GEROJI NAUJIENA NUO DIEVO

Kas ta geroji naujiena?

Kas ta geroji naujiena nuo Dievo? Kodėl į šią gerąją naujieną svarbu įsiklausyti? Ką mes turėtume daryti?