„Kristaus meilė valdo mus [...]: vienas mirė už visus [...], kad gyvieji nebe sau gyventų, bet tam, kuris numirė už juos“ (2 Korintiečiams 5:14, 15).

GAVĘ ypatingą dovaną, suprantama, turėtume parodyti dėkingumą. Tai pabrėžė ir Jėzus. Štai kartą jis išgydė dešimt vyrų nuo anuomet nepagydomos ligos. Tik vienas iš jų „sugrįžo garsiu balsu šlovindamas Dievą“. Jėzus paklausė: „Argi ne dešimt buvo apvalyti? Tai kur anie devyni?“ (Luko 17:12–17) Kaip greitai galime pamiršti kitų mums parodytą gerumą!

Išpirkai neprilygsta jokia kita dovana, didesnės už ją niekas nėra davęs. Tad kaip galite atsiliepti į tai, ką Dievas padarė jūsų labui?

  • Pažinkite Dievą. Išpirka savaime nesuteikia amžino gyvenimo visiems žmonėms. Jėzus maldoje Dievui pasakė: „Tai yra amžinasis gyvenimas – kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą, ir tavo siųstąjį, Jėzų Kristų“ (Jono 17:3). Jei kas nors pasakytų, kad vaikystėje vienas žmogus išgelbėjo jums gyvybę, argi nenorėtumėte apie jį sužinoti daugiau, išsiaiškinti, kodėl jis tai padarė? Dievas Jehova, davęs gyvybę gelbstinčią išpirką, nori ne tik kad žinotume, kas jis, bet ir kad taptume artimais jo  draugais. „Artinkitės prie Dievo, ir jis artinsis prie jūsų“, – raginama Biblijoje (Jokūbo 4:8).

  • Tikėkite Jėzaus išperkamąja auka. „Kas tiki Sūnų, turi amžiną gyvenimą“ (Jono 3:36). Ką reiškia tikėti? Tikėjimas parodomas darbais (Jokūbo 2:17). Pavyzdžiui, kai jums kas nors duoda dovaną, ištiesiate ranką ir ją paimate. Panašiai yra su išpirka: ją reikia priimti. Kaip tai padaryti? Sužinokite, kokios yra Dievo normos, ir jų laikykitės. * Melskite Dievą atleisti nuodėmes ir suteikti švarią sąžinę. Artinkitės prie Dievo nė kiek neabejodamas, jog visi tikintieji išpirka galės amžinai džiaugtis taika, saugumu ir gerove (Hebrajams 11:1).

  • Dalyvaukite Jėzaus mirties minėjime. Jėzus įsteigė metinę šventę, kuri primintų mums jo išpirką, ir nurodė kasmet ją švęsti. „Darykite tai mano atminimui“, – pasakė jis (Luko 22:19). Šiemet Jehovos liudytojai Jėzaus mirtį minės balandžio 11 dieną, antradienį, po saulės laidos. Maždaug valandos trukmės renginyje bus sakoma kalba apie tai, kuo Jėzaus mirtis reikšminga, ką ji suteikia mums dabar ir ko galime tikėtis ateityje. Praėjusiais metais Minėjime visame pasaulyje dalyvavo apie 20 milijonų žmonių. Maloniai kviečiame jus atvykti ir taip parodyti dėkingumą už didžiausią Dievo dovaną.

^ pstr. 7 Pažinti Dievą ir prie jo artintis padeda Dievo Žodžio, Biblijos, studijavimas. Daugiau apie tai sužinosite pasikalbėjęs su Jehovos liudytojais arba apsilankęs svetainėje jw.org.