Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Patikrinkite, ar jūsų įsitikinimai derinasi su Biblija

Patikrinkite, ar jūsų įsitikinimai derinasi su Biblija

AR SAVE laikote krikščioniu? Jei taip, esate vienas iš daugiau kaip dviejų milijardų žmonių – beveik kas trečias pasaulyje, – kurie tvirtina esą Kristaus sekėjai. Šiandien yra tūkstančiai denominacijų, vadinamų krikščioniškomis, tačiau savo mokymais ir pažiūromis jos viena nuo kitos labai skiriasi. Taigi jūsų įsitikinimai gali būti visai kitokie negu kitų žmonių, laikančių save krikščionimis. Bet ar tikrai svarbu, kuo tikite? Taip, jeigu norite praktikuoti krikščionybę, kurios mokoma Biblijoje.

Pirmuosius Jėzaus Kristaus mokinius imta vadinti krikščionimis (Apaštalų darbų 11:26). Kitokių pavadinimų nereikėjo, nes buvo tik vienas krikščioniškas tikėjimas. Visi vieningai laikėsi krikščionybės įkūrėjo Jėzaus Kristaus mokymų ir nurodymų. O kaip yra jūsų bažnyčioje? Ar ji moko to, ko mokė Kristus ir kuo tikėjo pirmieji krikščionys? Kaip galėtumėte tuo įsitikinti? Yra tik vienas būdas – pasitikrinti Biblijoje.

Jėzus Kristus gerbė šventuosius raštus ir laikė juos Dievo Žodžiu. Jis nepritarė tiems, kas  menkino Biblijos mokymus pirmenybę teikdami žmonių tradicijoms (Morkaus 7:9–13). Todėl galime drąsiai tvirtinti, kad tikrieji Jėzaus sekėjai savo įsitikinimus turi grįsti Biblija. Kiekvienam krikščioniui vertėtų susimąstyti: „Ar mano bažnyčios mokymai derinasi su Biblija?“ Tad kodėl to, ko moko jūsų bažnyčia, nepalyginus su tuo, kas rašoma Biblijoje?

Jėzus sakė, kad Dievą būtina garbinti tiesa – tiesa, kuri randama Biblijoje (Jono 4:24; 17:17). Taip pat apaštalas Paulius kalbėjo, jog išgelbėti būsime tik jei pasieksime „aiškų tiesos pažinimą“ (1 Timotiejui 2:4). Vadinasi, be galo svarbu, kad mūsų įsitikinimai būtų paremti tiksliomis Biblijos žiniomis. Nuo to juk priklauso mūsų gyvybė!

KAIP PATIKRINTI SAVO ĮSITIKINIMUS

Perskaitykite išryškintus šešis klausimus ir atsakymus į juos. Apmąstykite pacituotas Biblijos eilutes ir pasvarstykite: „Ar mano bažnyčios mokymai derinasi su tuo, kas sakoma Biblijoje?“

Toks palyginimas gali būti labai naudingas. Gal norėtumėte palyginti ir kitus savo bažnyčios mokymus su tuo, kas rašoma Biblijoje? Jehovos liudytojai mielai jums padėtų patyrinėti Biblijos tiesas. Galite paprašyti nemokamų Biblijos studijų arba apsilankyti mūsų svetainėje jw.org.