Ar religiją sukūrė žmonės?

KAI KAS MANO, KAD religiją sugalvojo žmonės. Kitų nuomone, religija – Dievo priemonė, kad galėtume prie jo artintis. Ką manote jūs?

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

Anot Biblijos, yra vienas „tyras ir nesuterštas garbinimas mūsų Dievo ir Tėvo akyse“ (Jokūbo 1:27). Taigi tyra, arba teisinga, religija – nuo Dievo.

KĄ DAR SUŽINOME IŠ BIBLIJOS?

  • Kad religija būtų Dievui priimtina, ji turi būti pagrįsta Biblijos tiesa (Jono 4:23, 24).

  • Religijos, kurios remiasi žmonių idėjomis, yra bevertės (Morkaus 7:7, 8).

Ar būtina priklausyti kokiai nors religijai?

KAIP ATSAKYTUMĖTE?

  • Taip

  • Ne

  • Nežinau

KAS SAKOMA BIBLIJOJE

„Būkime vienas kitam dėmesingi – skatinkime mylėti ir daryti gerus darbus. Neapleiskime savųjų susirinkimų“ (Hebrajams 10:24, 25). Dievas nori, kad jo garbintojai būtų susibūrę į organizaciją.

KĄ DAR SUŽINOME IŠ BIBLIJOS?