SIMEULUĖS salą, esančią į šiaurės vakarus nuo Sumatros (Indonezija), 2004 metų gruodžio 26 dieną supurtė 9,1 balo žemės drebėjimas. Visų, kas buvo pakrantėje, akys nukrypo į jūrą. Vanduo ėmė neįprastai greitai slūgti. Staiga visi pasileido bėgti į aukštesnes vietas šaukdami: „Smong! Smong!“ Vietine kalba tai reiškia „cunamis“. Po pusvalandžio galingos bangos užliejo visą pakrantę šluodamos namus ir ištisus kaimus.

Nors Simeuluės sala tąkart pirmoji patyrė griaunančią cunamio galią, iš 78 000 gyventojų žuvo tik septyni. Kodėl palyginti tiek nedaug? * Vietiniai sako: „Jei įvyksta stiprus žemės drebėjimas ir jūra atsitraukia, reikia bėgti į kalnus, nes vanduo tuoj sugrįš su didele jėga.“ Iš savo patirties Simeuluės gyventojai žino, kad pastebėjus pokyčius jūroje galima atpažinti artėjantį cunamį. Kadangi klausė perspėjimų, jie išsigelbėjo.

Iš Biblijos sužinome, kad artėja „didis suspaudimas, kokio nėra buvę nuo pasaulio pradžios iki dabar ir kokio daugiau nebebus“ (Mato 24:21). Čia kalbama ne apie neatsakingų žmonių veiksmus ar stichinę katastrofą, kuri sunaikintų Žemės planetą. Anaiptol, nes Dievo tikslas yra, kad Žemė išliktų amžinai (Mokytojo 1:4). Didį suspaudimą sukels pats Dievas, pasiryžęs „sunaikinti tuos, kurie niokoja žemę“. Tai bus visokio blogio ir kančių pabaiga (Apreiškimo 11:18; Patarlių 2:21b [2:22, Brb]). Prasidės palaimingas metas!

Kitaip nei per cunamius, žemės drebėjimus ar ugnikalnių išsiveržimus, artėjančio sunaikinimo metu nežus nekalti žmonės. „Dievas yra meilė“, – rašoma Biblijoje. Todėl Dievas, kurio vardas Jehova, pažadėjo, kad „teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (1 Jono 4:8; Psalmyno 37:29, Brb). Tačiau kaip išlikti per didį suspaudimą ir matyti šio pažado išsipildymą? Svarbiausia – klausyti perspėjimų.

PASTEBĖKITE PAVOJAUS ŽENKLUS

Tiksliai numatyti, kada ateis blogio ir kančių pabaiga, negalime, nes Jėzus pasakė: „Tos dienos ir valandos niekas nežino: nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas.“ Tačiau jis mus ragina budėti (Mato 24:36; 25:13). Kaip tai daryti? Biblijoje aprašyta, kokia padėtis bus pasaulyje prieš Dievui imantis veiksmų. Panašiai kaip staigus atoslūgis Simeuluės gyventojus įspėjo apie artėjantį cunamį,  dramatiški pokyčiai pasaulyje turėtų mus perspėti apie besiartinančią pabaigą. Rėmelyje paminėti kai kurie pokyčiai, apie kuriuos pranašaujama Biblijoje.

Tiesa, panašių pavienių įvykių mažesniu mastu būta ir praeityje. Tačiau Jėzus perspėjo, kad matydami „visa tai“ žinotume, jog pabaiga arti (Mato 24:33). Pagalvokite, ar kada istorijoje visi paminėti įvykiai 1) vyko pasauliniu mastu, 2) tuo pačiu metu ir 3) padėtis tapo bloga kaip niekada anksčiau? Akivaizdu, jog dabar ir gyvename tokiu laikmečiu.

TAIP DIEVAS RODO MEILĘ

„Išankstinio perspėjimo sistemos [...] gelbsti gyvybes“, – sakė buvęs JAV prezidentas. Po 2004 metų cunamio tame regione buvo įrengta išankstinio perspėjimo sistema, kad ateityje būtų išvengta panašios tragedijos. Taip pat ir Dievas pasirūpino iš anksto perspėti žmones. Biblijoje skaitome: „Bus paskelbta ši geroji naujiena apie karalystę visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas“ (Mato 24:14).

Vien praėjusiais metais Jehovos liudytojai gerąją naujieną skelbė 1,9 milijardo valandų 240 šalių ir valdų daugiau kaip 700 kalbų. Šis dabar atliekamas darbas yra tvirtas įrodymas, kad galas arti. Meilė artimui skatina Jehovos liudytojus negailint jėgų perspėti žmones apie sparčiai artėjančią Dievo teismo dieną (Mato 22:39). Tai taip pat liudija apie Jehovos meilę jums. „Jis nenori, kad kuris nors pražūtų, bet kad visi turėtų galimybę atgailauti“ (2 Petro 3:9).  Ar atsiliepsite į Dievo meilę ir klausysite perspėjimo?

BĖKITE Į SAUGIĄ VIETĄ

Prisiminkite, kad Simeuluės pakrančių gyventojai į aukštesnę vietą ėmė bėgti vos išvydę atsitraukiantį vandenį, – nelaukė, kol vanduo sugrįš. Jie išsigelbėjo todėl, kad elgėsi ryžtingai. Kad pergyventumėte būsimą suspaudimą, jums irgi reikia bėgti, taip sakant, į aukštesnę vietą, kol nevėlu. Kaip tai suprasti? Pranašas Izaijas buvo Dievo įkvėptas užrašyti jaudinantį kvietimą, kuris skelbiamas „paskutinėmis dienomis“, tai yra šiuo metu: „Ateikite, ir kopkime į Viešpaties kalną [...], kad jis parodytų mums savo kelius, kad eitume jo takais“ (Izaijo 2:2, Brb; 2:3).

Užlipus ant kalno viršūnės galima viską gerai matyti ir jaustis saugiam. Panašiai yra ir su milijonais žmonių šiandien, kurie tyrinėdami Bibliją semiasi žinių apie Dievą ir keičia savo gyvenimą į gera (2 Timotiejui 3:16, 17). Vaikščiodami Dievo keliais jie džiaugiasi jo palankumu bei apsauga.

Ar atsiliepsite į minėtą kvietimą ir šiomis sunkiomis dienomis pasinaudosite Dievo maloniai siūloma apsauga? Skatiname jus atidžiai panagrinėti rėmelyje pateiktus Šventojo Rašto įrodymus, kad dabar yra „paskutinės dienos“. Jehovos liudytojai mielai jums padėtų geriau suprasti čia pacituotas Biblijos eilutes. Be to, atsakymus į jums kylančius klausimus galite rasti mūsų svetainėje www.jw.org. Ieškokite BIBLIJOS MOKYMAI > BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

^ pstr. 3 2004 metais kilęs cunamis nusinešė 220 000 žmonių gyvybes. Tai buvo vienas pražūtingiausių žinomų cunamių.