Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Sargybos bokštas  |  2016 Nr. 2

 NUMERIO TEMA | KODĖL JĖZUS KENTĖJO IR MIRĖ?

Ar taip tikrai buvo?

Ar taip tikrai buvo?

33 mūsų eros metų pavasarį Jėzui iš Nazareto įvykdyta mirties bausmė. Jis buvo melagingai apkaltintas maišto kurstymu, smarkiai nuplaktas ir prikaltas prie stulpo. Jėzus mirė kęsdamas neapsakomą skausmą. Tačiau Dievas jį prikėlė, o po keturiasdešimt dienų Jėzus pakilo į dangų.

Apie šiuos reikšmingus įvykius pasakojama keturiose evangelijose, kurios įeina į Biblijos graikiškąją dalį, paprastai vadinamą Naujuoju Testamentu. Bet ar tai tikri įvykiai? Tą išsiaiškinti išties svarbu. Juk jei ši istorija išgalvota, krikščionių tikėjimas yra beprasmis, o viltis amžinai gyventi žemės rojuje – tik graži svajonė (1 Korintiečiams 15:14). Kita vertus, jeigu tie įvykiai tikri, žmonijos laukia šviesi ateitis, kuria galėsite džiaugtis ir jūs. Taigi ar galime pasitikėti tuo, kas rašoma evangelijose?

KĄ RODO FAKTAI

Priešingai nei legendos, evangelijos pasižymi tikslumu netgi smulkmenose. Pavyzdžiui, evangelijose gausu pavadinimų vietovių, kurių daugelį galima aplankyti ir šiandien. Jose minimi žmonės, kurių egzistavimą patvirtina ir pasaulietiniai šaltiniai (Luko 3:1, 2, 23).

 Apie Jėzų užsimena pirmo ir antro amžiaus rašytojai. * Evangelijų pasakojimas apie tai, kokia mirtimi jis mirė, derinasi su to meto romėnų taikomais mirties bausmės vykdymo metodais. Be to, evangelijose viskas aprašyta tikroviškai ir atvirai – nenuslėptos net Jėzaus mokinių klaidos bei silpnybės (Mato 26:56; Luko 22:24–26; Jono 18:10, 11). Visa tai liudija, kad evangelijų rašytojai apie Jėzų pasakojo sąžiningai ir tiksliai.

AR JĖZUS TIKRAI BUVO PRIKELTAS?

Nors dauguma tiki, kad Jėzus gyveno ir mirė, dėl jo prikėlimo kai kam kyla abejonių. Tuo iš pradžių nepatikėjo net apaštalai (Luko 24:11). Tačiau jokių abejonių neliko, kai jie ir kiti mokiniai patys pamatė Jėzų prikeltą. Kartą jis pasirodė daugiau kaip penkiems šimtams savo sekėjų (1 Korintiečiams 15:6).

Rizikuodami būti suimti ir nubausti mirtimi, Jėzaus mokiniai be baimės skelbė apie Jėzaus prikėlimą visiems – net tiems, kas jį nužudė (Apaštalų darbų 4:1–3, 10, 19, 20; 5:27–32). Ar tie krikščionys būtų buvę tokie drąsūs, jei nebūtų buvę visiškai įsitikinę, kad Jėzus buvo prikeltas? Iš tikrųjų būtent dėl Jėzaus prikėlimo krikščionybė buvo ir tebėra tokia paveiki viso pasaulio žmonėms.

Evangelijų pasakojimai apie Jėzaus mirtį ir prikėlimą atitinka visus autentiško, istorinio aprašymo reikalavimus. Atidžiai juos skaitydamas įsitikinsite, kad tie įvykiai yra tikri. Jūsų tikėjimas dar labiau sustiprės, jei suprasite, kodėl tai turėjo įvykti. Skaitykite kitą straipsnį.

^ pstr. 7 Tacitas (gimė 55 m. e. m.) rašė, kad „Kristų, iš kurio vardo kilęs jų [krikščionių] pavadinimas, Tiberijaus valdymo metu prokuratorius Poncijus Pilotas pasmerkė mirti“. Jėzų taip pat minėjo Svetonijus (pirmas amžius), žydų istorikas Juozapas Flavijus (pirmas amžius) ir Bitinijos valdytojas Plinijus Jaunesnysis (antro amžiaus pradžia).