„Esame įsitikinę turį dorą sąžinę, – mat norime visais atžvilgiais dorai elgtis“ (Hebrajams 13:18).

Biblijos originalo graikų kalbos žodis, kartais verčiamas „dorumas“, pažodžiui reiškia vidinį gėrį, taip pat grožį moraline prasme.

Krikščionys neabejoja, jog turi gyventi pagal Dievo įkvėptus apaštalo Pauliaus žodžius: „Norime visais atžvilgiais dorai elgtis.“

VIDINĖ KOVA

Dauguma žmonių kasdien prieš išeidami iš namų pasižiūri į veidrodį. Kodėl? Kadangi nori atrodyti nepriekaištingai. Tačiau yra kai kas daug svarbesnio už stilingą šukuoseną ir madingus drabužius. Tai, kokie esame viduje, gali mus puošti arba gadinti mūsų įvaizdį.

Dievo Žodyje pripažįstama, kad esame linkę daryti bloga. „Žmogaus širdies polinkiai pikti nuo pat jaunumės“, – rašoma Pradžios 8:21. Tad norėdami elgtis dorai turime kovoti su įgimtais nuodėmingais polinkiais. Štai kaip savo kovą su nuodėme vaizdžiai aprašė apaštalas Paulius: „Kaip vidinis žmogus aš gėriuosi Dievo įstatymu, tačiau savo kūno nariuose matau kitą įstatymą: jis kariauja su mano proto įstatymu ir daro mane belaisviu nuodėmės įstatymo, veikiančio mano nariuose“ (Romiečiams 7:22, 23).

Pavyzdžiui, kai širdis skatina mus daryti, kas nedora, ir jaučiame stiprią pagundą pasielgti nesąžiningai, turime galimybę rinktis – pasiduoti širdies troškimams ar ne. Jeigu apsisprendžiame atmesti nedoras mintis, galime išlikti sąžiningi nepaisant mus supančio nedoro pasaulio.

KAIP PASIEKTI PERGALĘ

Dori išliksime tik jeigu laikysimės aukštų moralės normų. Deja, žmonės šiandien linkę mąstyti daugiau apie savo išvaizdą negu elgesį. Todėl būti nesąžiningiems tam tikrose situacijose jiems atrodo visiškai pateisinama. Vienoje knygoje apie tai rašoma: „Paprastai sukčiaujame tiek, kiek leidžia ribos, kurias peržengę prarastume doro žmogaus reputaciją“ (The (Honest) Truth About Dishonesty). Tačiau ar yra koks etalonas, kuris padėtų nuspręsti, kiek nesąžiningai galima elgtis, jeigu iš viso galima? Laimei, toks yra.

Milijonai žmonių visame pasaulyje tokiu etalonu laiko Bibliją. Joje užrašytos tobulos moralės normos (Psalmyno 19:8 [19:7, Brb]). Biblijoje randame patikimą vadovavimą, kaip darniai sugyventi šeimoje, kaip elgtis darbe. Ji padeda apsispręsti moralės klausimais, puoselėti dvasingumą. Jos įstatymai ir principai  yra išbandyti laiko. Jie tinka visų tautų ir rasių žmonėms. Gilindamiesi į Bibliją, apmąstydami bei taikydami jos patarimus, ugdome savo širdį, kad ji būtų dora.

Vis dėlto, norint laimėti kovą su polinkiu į nesąžiningumą, aiškaus Biblijos pažinimo nepakanka. Juk visi gyvename morališkai smukusiame pasaulyje ir jaučiame spaudimą elgtis kaip dauguma. Todėl turime melsti Dievą pagalbos (Filipiečiams 4:6, 7, 13). Šitaip įgausime drąsos tvirtai laikytis to, kas teisinga, ir visais atžvilgiais elgtis dorai.

ATLYGIS UŽ SĄŽININGUMĄ

Pirmame straipsnyje minėtas Hitošis galiausiai patyrė, jog turėti sąžiningo darbuotojo reputaciją naudinga. Dabartinis jo darbdavys labai vertina sąžiningumą. „Džiaugiuosi, – sako Hitošis, – kad pavyko rasti darbą, kuriame galiu išlaikyti švarią sąžinę.“

Tą patį gali pasakyti ir daugelis kitų. Skaitykite keletą pasisakymų apie tai, kuo naudinga taikyti Biblijos principą: elkis dorai visais atžvilgiais.

 • Švari sąžinė

  „Būdama vos trylikos mečiau mokyklą, kad galėčiau „darbuotis“ su vagimis. Nesąžiningu būdu gaudavau 95 procentus savo pajamų. Vėliau, kai jau buvau ištekėjusi, ir aš, ir mano vyras pradėjome studijuoti Bibliją su Jehovos liudytojais. Sužinojome, kad Jehova * nekenčia nedorybių, tad nusprendėme iš esmės pakeisti savo gyvenseną (Patarlių 6:16–19). 1990 metais pasiaukojome Jehovai ir pasikrikštijome.

  Anksčiau mūsų namuose buvo pilna vogtų daiktų, bet dabar taip nebėra, todėl mano sąžinė švari. Apmąstydama, kiek metų elgiausi nesąžiningai, jaučiuosi be galo dėkinga Jehovai, kad manęs pasigailėjo. Kaip gera kas vakarą eiti miegoti ramia širdimi žinant, kad jis manimi patenkintas“ (Šeril iš Airijos).

  „Viršininkas, sužinojęs, kad iš potencialaus kliento atsisakiau paimti kyšį, pasakė: „Esi patikimas žmogus, nes klausai savo Dievo. Kaip puiku, kad dirbi mūsų įmonėje!“ Elgdamasis dorai visais atžvilgiais, turiu švarią sąžinę Dievo Jehovos akyse. Taip pat galiu rodyti gerą pavyzdį savo šeimai bei kitiems“ (Sonis iš Honkongo).

 • Vidinė ramybė

  „Dirbu administratoriaus pavaduotoju tarptautiniame banke. Šiame versle, vaikantis pelno, sąžiningumas neretai paminamas. Laikomasi požiūrio, kad truputį pasukčiauti, jei iš to bus materialinės naudos, nieko bloga. Tačiau būdamas sąžiningas turiu vidinę ramybę. Esu pasiryžęs bet kokia kaina likti doras. Mano darbdaviai žino, kad niekada nemeluosiu nei jiems, nei kam kitam, net jeigu jie prašytų“ (Tomas iš Jungtinių Valstijų).

 • Savigarba

  „Mano viršininkas spaudė mane nutylėti apie trūkstamas medžiagas, bet aš nepasidaviau. Kai galiausiai išaiškėjo, kas jas pavogė, darbdavys padėkojo man už sąžiningumą. Kad liktume sąžiningi sugedusiame pasaulyje, reikia drąsos. Bet taip pelnysime kitų pasitikėjimą ir pagarbą“ (Kaori iš Japonijos).

Švari sąžinė, vidinė ramybė ir savigarba – atlygis už dorą elgesį. Argi neverta to siekti?

^ pstr. 18 Kaip rašoma Biblijoje, Jehova yra Dievo vardas.