Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2015 m. gruodis

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Siela

Siela

Kas yra siela ir kas jai atsitinka, kai žmogus numiršta, įvairiose religijose aiškinama skirtingai. Tačiau Biblijoje į šiuos klausimus atsakoma labai aiškiai.

Ar siela yra nemirtinga?

KĄ SAKO ŽMONĖS.

Daugelis tiki, kad siela nemirtinga. Kai kas mano, kad kūnui mirus ji atgimsta naujame kūne. Taip pat yra tikinčių, kad siela galiausiai atsiduria kitoje sferoje, pavyzdžiui, danguje ar pragare.

KĄ SAKO BIBLIJA.

Biblijoje nemokoma, kad siela yra nemirtinga. Priešingai, joje dažnai minima, kad siela miršta. Pavyzdžiui, pranašas Ezechielis, kuris Dievo įkvėptas užrašė vieną iš Biblijos knygų, teigė, jog siela gali būti nubausta mirtimi.

„Siela, kuri nusikalsta, mirs“ (Ezechielio 18:20, Brb).

Ar siela yra atskira nuo kūno substancija?

KĄ SAKO ŽMONĖS.

Siela palaiko kūno gyvybę, kol žmogus yra gyvas, tačiau jam mirus kūną palieka.

KĄ SAKO BIBLIJA.

Joje kalbama apie vieną motiną, ir jai gimę vaikai vadinami sielomis (Pradžios 46:18, vertė J. Skvireckas). Įdomu, kad Biblijoje vartojamas hebrajiškas žodis, reiškiantis „siela“, gali būti verčiamas „tas, kuris kvėpuoja“. Be to, sielomis Biblijoje kai kada vadinami gyvūnai. Joje taip pat rašoma, kad siela gali norėti valgyti (Pakartoto Įstatymo 12:20, Brb). Jei siela būtų atskira nuo kūno substancija, ar jai reikėtų oro, maisto? Biblijoje žodžiu „siela“ dažniausiai apibūdinamas visas gyvas žmogus: kūnas, asmenybės bruožai, jausmai.

„Šituos, šešiolika sielų, ji pagimdė Jokūbui“ (Pradžios 46:18, vertė J. Skvireckas).

 Kas atsitinka, kai žmogus miršta?

KĄ SAKO BIBLIJA.

Po mirties ne tik suyra kūnas, bet ir užgęsta sąmonė. Biblijoje aiškiai sakoma: „Kape [...] nebus nei darbo, nei minčių, nei supratimo, nei išminties“ (Mokytojo 9:10, Brb). Kai žmogus miršta, „jis sugrįžta į dulkes, ir tą pačią dieną žūva visos jo svajonės“ (Psalmyno 146:4). Tai visiško neveiklumo būsena, todėl Šventajame Rašte mirtis dažnai metaforiškai prilyginama miegui (Mato 9:24).

KODĖL TAI SVARBU?

Kai prarandame ką nors iš mums brangių žmonių, norime žinoti, kur jis, kokia jo būsena, ar jis kenčia. Kadangi Biblijoje kalbama, kad mirusieji neturi sąmonės, galime būti ramūs, jog mūsų artimiesiems nereikia kentėti. Didelė paguoda žinoti Jehovos pažadą, kad ateityje jis prikels mirusiuosius – pažadins juos iš tos neveiklumo būsenos (Izaijo 26:19).

„Mirusieji nebežino nieko“ (Mokytojo 9:5).

Pasidomėkite

SARGYBOS BOKŠTAS

Netiesa, kad Dievas yra žiaurus

Daugelis tiki, kad Dievas nusidėjėlius baudžia amžinomis kančiomis. Ar Dievas gali daryti, kas nedora? Kas iš tikro atsitinka žmogui po mirties?

BIBLIJA: KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Kas yra prisikėlimas?

Galbūt nustebsite sužinojęs, kokie žmonės ateityje prisikels.