Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2015 m. lapkritis

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Pasaulio pabaiga

Pasaulio pabaiga

„Pasaulis praeina, jo geismas irgi“, – sakoma 1 Jono 2:17. Kas yra tas „pasaulis“? Kaip ir kada jis praeis?

Kas yra pasaulis, kuris praeis?

KĄ SAKO BIBLIJA.

Kadangi, kaip minima šioje Biblijos eilutėje, pasaulyje yra Dievui nepriimtinų geismų, akivaizdu, jog tai negali būti žemė tiesiogine prasme. Šiuo atveju tai – Dievo normų nepaisantys žmonės, dėl šitokio elgesio tapę Dievo priešais (Jokūbo 4:4). Tą „pasaulį“ sudarantys žmonės „bus nubausti amžina pražūtimi“ (2 Tesalonikiečiams 1:7–9). O tie, kas laikosi Jėzaus Kristaus nurodymo nepriklausyti pasauliui, turi viltį gyventi amžinai (Jono 15:19).

Ne veltui 1 Jono 2:17 pabrėžiama: „Kas vykdo Dievo valią, lieka per amžius.“ Išties, toks žmogus turi galimybę gyventi amžinai čia, žemėje. Štai Psalmyno 37:29 (Brb) skaitome: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai.“

„Nemylėkite pasaulio, nei to, kas pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės“ (1 Jono 2:15).

Kaip pasaulis praeis?

KĄ SAKO BIBLIJA.

Pabaiga ateis dviem etapais. Pirmiausia Dievas sunaikins visas klaidingas religijas, kurios Biblijoje vaizduojamos kaip paleistuvė; ji vadinama Didžiąja Babele (Apreiškimo 17:1–5; 18:8). Nors skelbiasi esančios ištikimos Dievui, klaidingos religijos palaiko artimus ryšius su pasaulio politiniais vadovais. Įdomu, kad tie vadovai ir atsisuks prieš jas. „[Jie] ims nekęsti paleistuvės, apiplėš ją ir paliks nuogą, ės jos kūną [turtus] ir sudegins ją ugnyje“ (Apreiškimo 17:16).

Tuomet Dievas atsisuks prieš pačius politinius vadovus – „visos gyvenamos žemės karalius“. Jie ir visi kiti nedori žmonės bus sunaikinti per „didžiosios Visagalio Dievo dienos karą“, dar vadinamą Armagedonu (Apreiškimo 16:14, 16).

„Ieškokite Viešpaties, visi krašto nuolankieji [...]; siekite teisumo, siekite nuolankumo, kad galėtumėte rasti prieglobstį Viešpaties įniršio dieną“ (Sofonijo 2:3).

 Kada pasaulis praeis?

KĄ SAKO BIBLIJA.

Galas ateis, kai visa žmonija pasauliniu skelbimo darbu bus pakankamai perspėta apie Dievo Karalystę – valdžią, pakeisiančią žmonių valdžias visoje žemėje (Danieliaus 7:13, 14). Jėzus Kristus kalbėjo: „Bus paskelbta ši geroji naujiena apie karalystę visoje gyvenamoje žemėje paliudyti visoms tautoms; ir tada ateis galas“ (Mato 24:14). Skelbimo darbas, įrodantis Dievo teisingumą ir malonę, yra sudėtinio pabaigos ženklo dalis. Šis ženklas apima ir daugiau negandų, kaip antai globalinius karus, žemės drebėjimus, marus, maisto nepriteklių (Mato 24:3; Luko 21:10, 11).

Tiesa, Biblijoje išpranašauti ne tik pasauliniai įvykiai, bet ir nurodoma, kokie „paskutinėmis dienomis“ bus daugelis žmonių: „Užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, [...] neklusnūs tėvams, [...] nesusivaldantys, nesutramdomi, nemylintys to, kas gera, [...] mylintys malonumus, o ne Dievą“ (2 Timotiejui 3:1–5). *

Dabartinis nedoras pasaulis netrukus praeis (1 Jono 2:17).

Būtent tokiomis gyvenimo sąlygomis pasižymi laikotarpis, prasidėjęs 1914-aisiais, maždaug tuo metu kaip ir pirmasis pasaulinis karas. Be to, nuo tų metų Dievo Karalystė skelbiama kiekviename žemės kampelyje, ir Jehovos liudytojams didelė garbė dirbti šį darbą. Netgi jų pagrindinis leidinys vadinasi Sargybos bokštas skelbia Jehovos Karalystę.

„Tad budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos“ (Mato 25:13).

^ pstr. 14 Daugiau apie tai rašoma knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 9 skyriuje (išleido Jehovos liudytojai). Galima skaityti ir www.jw.org.