Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2015 m. kovas

 NUMERIO TEMA

Ar Dievas yra? Ar svarbu tai žinoti?

Ar Dievas yra? Ar svarbu tai žinoti?

Daugeliui atrodo, jog į klausimą, ar Dievas yra, atsakyti neįmanoma, o ir pats klausimas, regis, visai nereikšmingas. Ervis, augęs Prancūzijoje, sako: „Nors savęs nelaikau nei ateistu, nei agnostiku, nesu ir tikintis. Mano nuomone, geriausia gyvenime vadovautis sveika nuovoka, o tam nereikalingi jokie dievai.“

Kiti mano panašiai kaip Džonas iš Jungtinių Valstijų: „Mano tėvai Dievo netikėjo. Jaunystėje neturėjau nuomonės, yra jis ar ne. Vis dėlto kartais apie tai susimąstydavau.“

Gal ir jūs kada pagalvojate, ar Dievas yra, ir jei taip, ar gyvenimas turi kilnesnį tikslą? Tikriausiai esate atkreipęs dėmesį į dalykus, kuriuos, netikint Dievo egzistavimu, sunku paaiškinti. Štai kad ir tokie faktai: gyvybė neatsiranda iš negyvos materijos, taip pat gamtoje egzistuoja ypatinga darna, dėl kurios mūsų planetoje gyvybė įmanoma. (Skaitykite rėmelį „ Patyrinėkite faktus“.)

Aptarkime, kuo šie faktai reikšmingi. Tai nelyginant gairės, padedančios atrasti paslėptą lobį. Juk jeigu rasite svarių įrodymų, jog Dievas yra, ir patikimos informacijos apie jį, laimėsite daug ką.

 1. GYVENIMO PRASMĖ

Jeigu gyvenimas apskritai turi didingesnę prasmę, norėtųsi žinoti, kokia ji ir kaip tai liečia kiekvieną iš mūsų. Galiausiai, jei Dievas egzistuoja, o mes to nežinome, gyvename nesuvokdami pačios svarbiausios tiesos visatoje.

Biblijoje teigiama, jog Dievas yra viso, kas gyva, Šaltinis (Apreiškimo 4:11). Kaip toks žinojimas suteikia mūsų gyvenimui prasmę? Pažiūrėkime, ko apie tai moko Biblija.

Tarp visų Žemėje gyvenančių būtybių žmonės yra išskirtiniai. Kaip rašoma Biblijoje, Dievas mus sukūrė panašius į save, kad atspindėtume jo asmenybę (Pradžios 1:27). Be to, iš šios knygos sužinome, kad kiekvienas galime tapti Dievo draugu (Jokūbo 2:23). Niekas gyvenimo neįprasmina labiau nei artimi santykiai su Kūrėju.

Ką reiškia būti Dievo draugu? Toks asmuo su Kūrėju gali bendrauti tiesiogiai. Dievas žada, kad, jei būsime jo draugai, mus išklausys — veiks mūsų labui (Psalmyno 91:15). Būdami Dievui artimi, galime sužinoti jo požiūrį į daugelį dalykų. Tai padeda rasti atsakymus į esminius gyvenimo klausimus.

Jei Dievas egzistuoja, o mes to nežinome, gyvename nesuvokdami pačios svarbiausios tiesos visatoje.

2. VIDINĖ RAMYBĖ

Kai kam tikėti Dievą sunku dėl to, kad pasaulyje tiek daug kančių. Jiems kyla klausimas, kodėl visagalis Kūrėjas leidžia žmonėms kentėti ir kodėl taip klesti blogis?

Mus guodžia mintis iš Biblijos, jog Dievas nebuvo numatęs, kad žmonės kentėtų. Iš pradžių pirmoji žmonių pora nepatyrė jokių kančių. Kurdamas Adomą ir Ievą, Dievas ketino jiems duoti amžiną gyvenimą (Pradžios 2:7-9, 15-17). Sunku tuo patikėti? Skamba kaip pasaka? Tikrai ne! Jei egzistuoja visagalis Kūrėjas ir pagrindinė jo savybė yra meilė, būtent tokio gyvenimo iš Dievo ir reikėtų tikėtis.

Kaip tuomet žmonija atsidūrė dabartinėje padėtyje? Biblijoje aiškinama, jog Dievas davė žmonėms valios laisvę. Nesame robotai, priversti paklusti Dievui. Pirmoji žmonių pora, iš kurios visi esame kilę, atsisakė Dievo vadovavimo. Kad patenkintų savo norus, užuot jam paklusę, pasielgė savanaudiškai (Pradžios 3:1-6, 22-24). Dėl to dabar patiriame skaudžius jų elgesio padarinius.

Žinodami, kad kenčiame ne Dievo valia, galime jausti vidinę ramybę, tačiau vis tiek trokštame, kad kančios liautųsi. Mums reikia vilties, kad ateityje viskas pasikeis.

 3. VILTIS

Netrukus po žmonių maišto Dievas pažadėjo, kad atėjus metui įgyvendins tai, ką iš pat pradžių buvo sumanęs dėl Žemės. O juk Visagaliui niekas nėra pajėgus sutrukdyti! (Izaijo 55:11) Greit Dievas pašalins visus maišto padarinius, ir žmonės Žemėje galės džiaugtis sąlygomis, kurias Jis pradžioje buvo numatęs.

Ką tai gali reikšti jums? Aptarkime bent du Dievo pažadus, užrašytus Biblijoje.

  • TAIKA VISOJE ŽEMĖJE IR JOKIO BLOGIO. „Dar trumpa valandėlė, ir nebeliks nedorėlio; kai žvalgysies, kur jis buvo, jo nebebus. Bet romieji paveldės žemę ir gėrėsis taikos apstumu“ (Psalmyno 37:10, 11, Brb).

  • NIEKAS NEBESIRGS IR NEBEMIRS. „Nė vienas iš gyventojų nesakys: ‘Aš sergu’“ (Izaijo 33:24, Brb). „Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų“ (Izaijo 25:8).

Kodėl galime tikėti Biblijoje užrašytais Dievo pažadais? Kadangi daugybė pranašysčių jau išsipildė. Tačiau tam, kas šiuo metu susiduria su gyvenimo sunkumais, reikia kažko daugiau nei tik paguodos, kad ateityje kančių nebebus. Kaip dar Dievas mums padeda?

4. PAGALBA, KAI UŽKLUMPA BĖDOS ARBA REIKIA APSISPRĘSTI

Dievas pataria mums, kaip įveikti sunkumus ir priimti teisingus sprendimus. Tiesa, dažniausiai tenka apsispręsti dėl mažų dalykų, bet kai kurie sprendimai gali pakreipti visą gyvenimą viena ar kita linkme. Joks žmogus nepatars išmintingiau nei Kūrėjas. Jis viską žino geriausiai ir yra mūsų gyvybės Šaltinis. Todėl žino ir tai, kas geriausia mums.

Biblijoje išdėstytos Jehovos mintys, kurias užrašė jo įkvėpti žmonės. Pavyzdžiui, joje rašoma: „Aš, Viešpats, tavo Dievas, mokau tave, kas tau naudinga, ir vedu tave keliu, kuriuo tau dera eiti“ (Izaijo 48:17, 18).

Dievas yra visagalis ir savo galią noriai naudoja mūsų labui. Biblijoje jis apibūdinamas kaip mylintis Tėvas, norintis mums padėti. Joje rašoma: „Tėvas, esantis danguje, duos šventosios dvasios tiems, kurie jį prašo“ (Luko 11:13). Šitaip Dievas gali mums vadovauti ir mus sustiprinti.

Kaip tokios pagalbos gauti? Į šį klausimą Biblija atsako taip: „Kas artinasi prie Dievo, tas turi tikėti, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina“ (Hebrajams 11:6). Kad įsitikintumėte Dievo buvimu, įrodymus reikėtų patyrinėti pačiam.

 AR PASIDOMĖSITE IR JŪS?

Kad sužinotumėte tiesą apie Dievą, reikia laiko, bet jūsų pastangos nenueis veltui. Štai vienas pavyzdys. Siudzinas Siao, gimęs Kinijoje, dabar gyvenantis Jungtinėse Valstijose, pasakoja: „Nors tikėjau evoliucijos teorija, mane domino ir Biblija, todėl pradėjau ją studijuoti su Jehovos liudytojais. Mokydamasis paskutiniame kurse, buvau toks užsiėmęs, kad Biblijos studijavimui beveik nebeliko laiko. Bet praradau ir gyvenimo džiaugsmą. Kai Biblijos studijoms vėl skyriau pirmą vietą, pasijutau kur kas laimingesnis.“

Gal ir jūs norėtumėte daugiau sužinoti apie mūsų Kūrėją, Jehovą? Kodėl nepabandžius rasti tam laiko?