Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Mesijas

Mesijas

Biblijoje buvo išpranašauta, jog į pasaulį ateis Mesijas ir išvaduos žmones iš ligų, kančių ir mirties. Ar Jėzus Kristus ir yra tas Mesijas?

Kaip Mesiją atpažinti?

Remiantis Biblijos pranašystėmis, Mesijas, arba Kristus, turėjo ateiti du kartus, ir juos turėjo skirti ilgas laiko tarpas. * Pirmą kartą jis turėjo pasirodyti kaip žmogus. Kad Mesiją būtų lengva atpažinti, Biblijos rašytojai buvo išpranašavę daugybę detalių apie jo gyvenimą ir tarnybą. Iš tikrųjų svarbiausias Biblijos pranašysčių tikslas — „liudyti apie Jėzų“ (Apreiškimo 19:10).

Gyvendamas žemėje, Jėzus mažu mastu parodė, ką būdamas galinga dvasinė būtybė atliks visame pasaulyje

KĄ SAKO BIBLIJA?

Mesijas bus...

 • Karaliaus Dovydo palikuonis (Izaijo 9:6 [9:7, Brb]; Luko 3:23-31). *

 • Gims Betliejuje (Michėjo 5:1 [5:2, Brb]; Luko 2:4-7).

 • Nuolankus „gerosios naujienos“ skelbėjas (Izaijo 61:1; Luko 4:43).

 • Visų paniekintas (Izaijo 53:3; Mato 26:67, 68).

 • Išduotas už trisdešimt sidabrinių (Zacharijo 11:12, 13; Mato 26:14, 15).

 • Nieko neatsakys kaltintojams, kai tie neteisėtai jį nuteis myriop (Izaijo 53:6, 7; Mato 27:12-14).

 • Aukojimui skirtas „Avinėlis“, kuris naikina nuodėmes ir suteikia žmonėms galimybę tapti tyriems Dievo akyse (Izaijo 53:7; Jono 1:29, 34, 36).

 • Nužudytas nesulaužius nė vieno jo kaulo (Psalmyno 34:21 [34:20, Brb]; Jono 19:33, 36).

 • Palaidotas turtuolio kape (Izaijo 53:9; Mato 27:57-60).

 • Trečią dieną prikeltas (Mato 16:21; 28:5-7).

Jėzui išsipildė visos šios ir dar daugiau pranašysčių. Be to, jis gydė ligonius ir prikėlė mirusiuosius. Šitaip ne tik pateikė pakankamai įrodymų, kad yra Mesijas, bet ir padėjo tvirtą pagrindą tikėjimui Biblijos pažadais, jog ateityje tokius darbus darys pasauliniu mastu (Luko 7:21-23; Apreiškimo 21:3, 4). Prikeltas Jėzus atsisėdo Dievo dešinėje, laukdamas laiko, kai galės užbaigti jam, kaip Mesijui, skirtą užduotį (Psalmyno 110:1-6).

„Negi Kristus atėjęs padarytų daugiau ženklų, kaip kad šis yra padaręs?“ (Jono 7:31)

 Kaip Mesijas užbaigs jam patikėtą darbą?

Jėzaus dienomis žydai tikėjosi, kad Mesijas juos išvaduos iš romėnų jungo ir karaliaus atkurtoje Izraelio karalystėje (Apaštalų darbų 1:6). Tik vėliau žydai, Jėzaus sekėjai, suprato, kad jam patikėtą darbą Mesijas užbaigs valdydamas iš dangaus kaip galinga dvasinė būtybė, kuriai suteikti dideli įgaliojimai (Mato 28:18).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Antrą kartą Mesijas turėjo...

 • Tapti pasaulinės valdžios, Dievo Karalystės, Karaliumi (Danieliaus 7:13, 14; Apreiškimo 11:15).

 • Būti palaiminimu visiems žmonėms, kurie jį tiki (Pradžios 22:17, 18; Psalmyno 72:7, 8).

 • Priversti drebėti daugelį tautų ir jų valdovus, sunaikindamas tuos, kas jam priešinasi (Izaijo 52:15; Apreiškimo 19:19, 20).

 • Išsaugoti „milžinišką minią“ teisiųjų iš visų tautų, kad šie galėtų gyventi taikiame naujajame pasaulyje (Apreiškimo 7:9, 10, 13-17).

 • Kartu su Jehova prikelti mirusiuosius atkurtame žemės rojuje (Luko 23:43; Jono 5:21, 28, 29).

 • Mokyti savo pavaldinius gyventi taikoje (Izaijo 11:1, 2, 9, 10).

 • Pašalinti nuodėmę — svarbiausią ligų ir mirties priežastį (Jono 1:29; Romiečiams 5:12).

 • Galutinai sugriauti visus Šėtono darbus ir suvienyti žmones, kad jie drauge tarnautų Jehovai (1 Korintiečiams 15:25-28; 1 Jono 3:8).

Pirmą savo, kaip Mesijo, užduotį Jėzus jau atliko. Atliks ir antrąją. Todėl išmintingi žmonės stengiasi Jėzų gerai pažinti, nes jis yra pasakęs: „Aš esu kelias, ir tiesa, ir gyvenimas“ (Jono 14:6).

„Jo dienomis žydės teisusis ir taika bus, kol danguje spindės mėnulis. Jis viešpataus [...] iki žemės pakraščių“ (Psalmyno 72:7, 8, Brb).

^ pstr. 5 Žodis „Mesijas“ yra kilęs iš hebrajų kalbos. Jo graikiškas atitikmuo — „Kristus“ (Jono 1:41).

^ pstr. 7 Pirmoji Šventojo Rašto nuoroda — pranašystė, antroji — jos išsipildymas.