Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2014 m. gruodis

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Žemė

Žemė

Ką Dievas yra numatęs dėl Žemės?

„Taip kalba Viešpats, [...] kuris paruošė ir padarė žemę, [...] kuris nesukūrė jos dykos, bet padarė gyvenamą“ (Izaijo 45:18).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Daugelis mano, jog Žemė atsirado vykstant atsitiktiniams procesams. Kai kurios religijos moko, kad Žemė yra laikina vieta, kur Dievas išbando žmones ir nusprendžia apdovanoti amžinuoju gyvenimu ar nubausti kančiomis ugniniame pragare.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Biblijoje rašoma: „Dievas sukūrė dangų ir žemę“ (Pradžios 1:1). Pirmajai žmonių porai jis pasakė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją! Viešpataukite [...] visiems žemėje judantiems gyvūnams“ (Pradžios 1:28). Mirtis grėsė tik Dievui nepaklusus (Pradžios 2:17). Tai reiškė, kad Žemė turėjo būti amžinieji žmonių namai. Ji turėjo būti apgyventa Dievui klusnių žmonių, kurie Žeme rūpintųsi ir gyventų joje amžinai.

 Ar Žemė bus sunaikinta?

„Tu įkūrei žemę tvirtai ant jos pamatų, ir ji ten stovės amžinai“ (Psalmyno 104:5).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Mokslininkai prikūrė įvairių scenarijų, kuriems pasitvirtinus, Žemė būtų sunaikinta arba taptų negyvenama. Jų manymu, žmonijos išlikimui grėsmę gali kelti stichinės nelaimės, kaip antai susidūrimas su asteroidu ar kometa, galingi ugnikalnių išsiveržimai, Saulės mirtis arba globalinis atšilimas, taip pat žmonių sukeltos katastrofos: branduolinis karas arba biologinis terorizmas.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Dievo tikslas dėl Žemės nepasikeitė. Biblijoje skaitome: „Žemė lieka per amžius“ (Mokytojo 1:4, Brb). Negana to, joje bus gyvenama visada: „Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb).

KODĖL TAI SVARBU?

Manydami, kad Žemė ilgainiui bus sunaikinta, vieni nesaikingai eikvoja vertingus jos išteklius, kiti, praradę ateities viltį, gyvena tik šia diena. Tai gali pastūmėti žmogų neieškoti nei gyvenimo tikslo, nei prasmės. Kita vertus, jei tikimės gyventi Žemėje amžinai, būsime labiau linkę priimti sprendimus, naudingus tiek mums, tiek mūsų šeimoms net ir tolimoje ateityje.

Ar galiausiai visi pateksime į dangų?

„Dangūs — Viešpaties dangūs, bet žemę jis davė žmogui“ (Psalmyno 115:16).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Daugelis tiki, kad visi geri žmonės eina į dangų.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Dangus priklauso Dievui, o Žemė — žmonėms. Biblijoje rašoma apie „būsimąją gyvenamą žemę“ (Hebrajams 2:5). Jėzus buvo pirmasis, pakilęs į dangų, tačiau Biblijoje atskleidžiama, jog ten pateks ir nustatytas skaičius išrinktųjų ypatingam tikslui. Kartu su Jėzumi jie bus „karaliai ir valdys žemę“ (Apreiškimo 5:9, 10; Luko 12:32; Jono 3:13).

KODĖL TAI SVARBU?

Tikėjimas, kad visi geri žmonės eina į dangų, nesuderinamas su Biblijos mokymais. Jei Dievas visus tokius žmones paimtų į dangų, tai reikštų, kad jam nepavyko įgyvendinti savo pradinio tikslo dėl Žemės, o jo pažadai, kad žmonės joje gyvens per amžius, — netiesa. Priešingai, Dievo Žodis mus patikina: „Pasitikėk Viešpačiu ir laikykis jo kelio; jis pagerbs tave, duodamas paveldėti žemę“ (Psalmyno 37:34).