Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Mirtis

Mirtis

Kur yra mirusieji?

„Dulkė esi ir į dulkę sugrįši!“ (Pradžios 3:19)

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Vieni įsivaizduoja, jog po mirties pateks į dangų, pragarą, skaistyklą ar limbą. Kiti mano atgimsią kita gyvybės forma. Antra vertus, tie, kas atmeta religines koncepcijas, tiki, jog mirdamas žmogus tiesiog nustoja egzistavęs.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Mokytojo 9:10 teigiama, kad „jokios veiklos, jokių sumanymų, jokio išmanymo, jokios išminties nebebus Šeole, į kurį esi pakeliui“. Taip pat Biblijoje aiškinama, kas tiek žmonėms, tiek gyvūnams nutinka, kai jie miršta. Joje rašoma: „Visi eina į vieną vietą; visi yra iš dulkių ir vėl pavirs dulkėmis“ (Mokytojo 3:20, Brb).

 Kokia mirusiųjų būklė?

„Kai dvasia jį palieka, jis sugrįžta į dulkes, ir tą pačią dieną žūva visos jo svajonės“ (Psalmyno 146:4).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Daugelis mokomi, jog žmogaus būklė po mirties priklauso nuo to, kaip jis gyveno žemėje. Jei darė gera, mėgausis amžina laime, jei — bloga, bus pasmerktas amžinoms kančioms. Be to, tvirtinama, kad po mirties, prieš patekdamas pas Dievą, žmogus turi būti apvalytas nuo nuodėmės. Manoma, kad iš neapvalytųjų džiaugsmas bus atimtas visam laikui.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Mirusieji nepatiria nei džiaugsmo, nei kančių. Kadangi jie neturi sąmonės, negali nei ką nors jausti, nei padėti ar pakenkti gyviesiems. Mokytojo 9:5, 6 (Brb) rašoma: „Gyvieji žino, kad jie mirs, bet mirusieji nieko nebežino. [...] Jų meilė, neapykanta ir pavydas dingo; jie nebeturi jokios dalies pasaulyje.“

Ar yra kokia viltis mirusiesiems?

„Kai žmogus numiršta, ar bus jis vėl gyvas? Per visas savo sunkios tarnybos dienas laukčiau, kol ateis kas manęs paleisti“ (Jobo 14:14).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Tikima, kad papuolus į pragarą iš jo ištrūkti nėra jokios vilties ir kad pragaro kančios amžinos. Be to, manoma, jog atsidūrus skaistykloje galimybė patekti į dangų — amžinosios palaimos vietą — suteikiama tik ugnimi apvalius nuodėmes.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Tie, kas mirę, bus prikelti gyventi Žemėje. Tai padarys Dievo Sūnus. Biblijoje rašoma: „Nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kai visi esantys kapuose išgirs jo balsą ir išeis“ (Jono 5:26, 28, 29). Ar Dievas suteiks amžinąjį gyvenimą, priklausys nuo to, kaip žmogus elgsis po prikėlimo. *

^ pstr. 14 Plačiau apie prikėlimą skaitykite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 7 skyriuje. (Išleido Jehovos liudytojai.)