Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2014 m. gegužė

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Meditacija

Meditacija

Kas yra meditacija?

„Apmąstau visus tavo darbus ir apsvarstau tavo veiksmus“ (Psalmyno 77:13 [77:12, Brb]).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Medituojama įvairiais būdais; daugelis jų kilę iš Rytų religijų. Kaip apibendrino vienas tos srities žinovas, „kad galėtume mąstyti aiškiai, prieš tai turime apvalyti protą nuo visų minčių“. Jo žodžiai reiškia, kad, atsikratę pašalinių minčių ir sutelkę dėmesį į konkrečius žodžius ar vaizdinius, pasiekiame vidinę ramybę, proto aiškumą ir dvasinį nušvitimą.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Biblijoje apmąstymai labai vertinami (1 Timotiejui 4:15). Tačiau tai nereiškia, jog turime apvalyti protą arba kartoti tam tikrą žodį ar frazę, kartais vadinamą mantra. Meditacija, arba apmąstymai, apie kuriuos kalbama Biblijoje, reiškia tikslingą mąstymą apie ką nors vertinga, kaip antai Dievo savybes, jo reikalavimus, kūriniją. Vienas ištikimas Dievo tarnas meldėsi: „Prisimenu senąsias dienas, pergalvoju visus tavo darbus, svarstau, ką tavo rankos padarė“ (Psalmyno 143:5). Taip pat jis kalbėjo: „Gulėdamas guolyje, tave menu, per visą naktį mąstau“ (Psalmyno 63:7 [63:6, Brb]).

 Kuo apmąstymai naudingi?

„Teisus žmogus apmąsto, kaip atsakyti“ (Patarlių 15:28).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Vertingi apmąstymai padeda tobulinti asmenybę, ugdytis savitvardą ir įgauti moralinės stiprybės. Tuomet mūsų kalba ir poelgiai byloja apie įžvalgą bei supratimą (Patarlių 16:23). Be to, tampame laimingesni. Apie žmogų, kuris nuolat apmąsto Dievo darbus, Psalmyno 1:3 sakoma: „Jis lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi.“

Apmąstymai gerina mūsų suvokimą ir atmintį. Pavyzdžiui, tyrinėdami kūriniją ar gilindamiesi į konkrečią biblinę temą, sužinome daug įdomių faktų. Bet kai tuos faktus apmąstome, pamatome, kaip jie siejasi tarpusavyje ir su tuo, ką jau žinojome. Panašiai, kaip meistro rankose žaliavos pavirsta patraukliu dirbiniu, taip ir mąstant atskiri faktai sujungiami į vientisą struktūrą.

Ar apmąstymus galima nukreipti tinkama linkme?

„Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!“ (Jeremijo 17:9, Brb)

KĄ SAKO BIBLIJA?

„Iš vidaus, iš žmogaus širdies, išeina blogi sumanymai: ištvirkavimai, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, gobšybės, nedorybės, klasta, įžūlus elgesys, pavydi akis, [...] kvailybė“ (Morkaus 7:21, 22). Mintis, kaip ir gaisrą, galima suvaldyti! Antraip nederamos mintys gali sužadinti žalingus troškimus, o šie, jei nevaldomi, pasireikšti blogais darbais (Jokūbo 1:14, 15).

Todėl Biblija mus skatina mąstyti apie tai, kas tikra, teisu, tyra, mylėtina, gerbiama, dorybinga ir girtina (Filipiečiams 4:8, 9). Jei savo prote puoselėsime tokias puikias mintis, išsiugdysime gražias savybes, išmoksime švarios kalbos ir džiaugsimės šiltais santykiais su kitais (Kolosiečiams 4:6).