Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2014 m. balandis

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Rasizmas

Rasizmas

Iš kur kilo rasės?

„Žmogus pavadino savo žmoną Ieva, nes ji buvo visų gyvųjų motina“ (Pradžios 3:20).

KĄ SAKO SPECIALISTAI?

Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (UNESCO) teigia, jog „visi žmonės priklauso tai pačiai rūšiai ir turi bendrus protėvius“ (Deklaracija dėl rasių ir rasinės nepakantos, 1978 m.).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Dievas sukūrė du žmones, Adomą ir Ievą, ir jiems tarė: „Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir valdykite ją!“ (Pradžios 1:28) Taigi Adomas ir Ieva tapo visos žmonijos protėviais. Vėliau, kai tvanas nusinešė kone visus žemės gyventojus, išliko tik keturios poros: Nojus su žmona ir trys jų sūnūs su žmonomis. Biblija moko, kad visi esame Nojaus sūnų palikuonys (Pradžios 9:18, 19).

 Ar kuri nors rasė pranašesnė už kitą?

„Iš vieno žmogaus [Dievas] iškildino visas žmonių tautas, kad jos gyventų visoje žemėje“ (Apaštalų darbų 17:26).

KĄ KAI KURIE SAKO?

XX amžiuje kai kurios žmonių grupės propagavo rasizmo ideologiją. Pavyzdžiui, naciai tvirtino, kad remiantis biologijos mokslu neva galima įrodyti vienos ar kitos rasės pranašumą. Kita vertus, jau cituotame UNESCO dokumente pripažįstama, jog „žmonių giminė iš esmės yra viena, todėl visi žmonės ir visos tautos yra lygios“.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Apaštalų darbų 10:34, 35 rašoma: „Dievas nėra šališkas, — jam priimtinas bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir daro, kas teisu.“ Dėl tos priežasties niekas teisėtai negali laikyti vienos rasės aukštesne už kitą.

Kokie santykiai turi būti tarp krikščionių, Jėzus nurodė tokiais žodžiais: „Jūs visi esate broliai“ (Mato 23:8). Jis meldėsi, kad jo sekėjai būtų „tobulai suvienyti“, o ne susiskaldę (Jono 17:20-23; 1 Korintiečiams 1:10).

Ar ateis laikas, kai rasizmo nebeliks?

„Paskutinėmis dienomis Viešpaties namų kalnas iškils aukščiau už visus kalnus ir kalnelius. Į jį plūs visos tautos“ (Izaijo 2:2, Brb).

KĄ KAI KURIE MANO?

Dėl nesibaigiančios rasinės įtampos daugelyje šalių žmonėms kyla klausimas, ar visuomenė padarė akivaizdžią pažangą kovoje su rasizmu? Kai kas prieina prie išvados, kad rasinės lygybės niekada nebus.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Dievas netoleruos rasinės neapykantos amžinai. Priešingai, Dievo Karalystei valdant, vyrai ir moterys „iš visų tautų, giminių, genčių ir kalbų“ vieningai jam tarnaus, nuoširdžiai mylėdami savo artimą (Apreiškimo 7:9). Dievo Karalystė yra ne kažkokia abstrakti širdies būsena, o valdžia, kuri Žemėje neįtikėtinai pakeis gyvenimo sąlygas. Tuomet, kaip Dievas ir buvo numatęs, būtent čia, Žemėje, visų rasių žmonės gyvens, nejausdami vieni kitiems neapykantos. *

^ pstr. 15 Plačiau apie tai skaitykite knygos Ko iš tikrųjų moko Biblija? 3 skyriuje (išleido Jehovos liudytojai).