Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

  BIBLIJOS POŽIŪRIS

Jėzus

Jėzus

Ar Jėzus yra Dievas?

„Dievo joks žmogus niekada nėra matęs“ (Jono 1:18).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Vieni mano, kad Jėzus nėra Dievas. Vis dėlto kiti atkreipia dėmesį į Biblijos ištraukas, kurios tariamai įrodo, jog Jėzus yra lygus Dievui.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Biblijoje Jėzus nevaizduojamas kaip visagalis Dievas ir nerašoma, kad jis lygus Dievui. Priešingai, ten aiškiai nurodoma, jog jis žemesnis už Dievą. Pavyzdžiui, galima skaityti paties Jėzaus žodžius: „Tėvas už mane didesnis“ (Jono 14:28). Taip pat ten skaitome: „Dievo joks žmogus niekada nėra matęs“ (Jono 1:18). Taigi Jėzus negali būti Dievas, nes daug žmonių jį matė.

Pirmieji Jėzaus mokiniai netvirtino, kad jis — Dievas. Štai ką teigė apaštalas Jonas, kalbėdamas apie dalykus, minimus jo vardu pavadintoje Evangelijoje: „Šitie aprašyti tam, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Kristus, Dievo Sūnus“ (Jono 20:31). *

 Kada Jėzus gimė?

„Laukuose stovyklaujantys piemenys naktį pakaitomis saugojo savo bandas“ (Luko 2:8).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Vieni gruodžio 25-ąją švenčia Kalėdas manydami, jog tai Jėzaus gimimo diena. Kiti jo gimimą mini sausio pradžioje.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Šioje knygoje nenurodoma tiksli Jėzaus gimimo data. Tačiau aiškiai sakoma, jog tuo metu „laukuose stovyklaujantys piemenys naktį pakaitomis saugojo savo bandas“ (Luko 2:8). Mažai tikėtina, kad gruodžio ar sausio mėnesiais bandos būtų paliktos nakčiai lauke. Kodėl?

Toje vietovėje, kur gimė Jėzus, gruodis ir sausis būna šalčiausi metų mėnesiai. Kokie orai vyraudavo šiuo metų laiku, aiškų vaizdą susidarome skaitydami Biblijos pasakojimus: „Žmonės sėdėjo [...] drebėdami nuo smarkaus lietaus“ (Ezros 10:9, 13; Jeremijo 36:22). Tikrai netinkamas metas piemenims su savo bandomis nakvoti laukuose!

Ar Jėzus išties buvo prikeltas?

„Dievas prikėlė jį [Jėzų] iš mirusiųjų“ (Apaštalų darbų 3:15).

KA SAKO ŽMONĖS?

Yra tvirtinančių, kad niekas, taip pat ir Jėzus, negalėjo būti prikeltas iš mirusiųjų.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Savo sekėjams Jėzus kalbėjo, kad turėsiąs „daug iškentėti [...], būti nužudytas ir trečią dieną prikeltas“ (Mato 16:21). Biblijoje rašoma, jog po mirties prikeltas Jėzus pasirodė daugiau kaip 500 žmonių (1 Korintiečiams 15:6). Savo akimis tai mačiusieji Jėzaus prikėlimu nė kiek neabejojo. Jie net buvo pasiryžę už tai galvą guldyti! (Apaštalų darbų 7:51-60; 12:1, 2)

KUO TAI SVARBU?

Biblija moko, kad Jėzaus mirtis ir prikėlimas atvėrė kelią kiekvienam iš mūsų pasinaudoti Dievo pažadu gyventi žemės rojuje (Psalmyno 37:11, 29; Apreiškimo 21:3, 4). Dėl Jėzaus ir jo Tėvo, visagalio Dievo Jehovos, parodytos meilės visi turime galimybę ateityje džiaugtis amžinu gyvenimu rojaus sąlygomis (Jono 3:16; Romiečiams 6:23).

^ pstr. 7 Biblija nemoko, jog Dievas tikrąja to žodžio prasme turi žmoną, su kuria būtų susilaukęs vaikų. Tačiau Jėzus vadinamas Dievo Sūnumi, nes buvo sukurtas paties Dievo savo savybėmis labai panašus į Tėvą.