Ar santuoka — tik socialinė institucija?

„Ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mato 19:6).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Dievo požiūriu, santuoka yra kur kas daugiau nei socialinė institucija. Tai — šventa vyro ir moters sąjunga. Biblijoje teigiama: „Iš pradžių, kai atsirado kūrinija, ‘[Dievas] padarė juos kaip vyrą ir moterį. Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, ir juodu bus vienas kūnas’. [...] Tad ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ * (Morkaus 10:6-9; Pradžios 2:24).

Žodžiai „ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ nereiškia, jog santuoka sudaroma danguje. Nurodydama, kad santuokos sumanytojas yra pats Kūrėjas, Biblija pabrėžia šių saitų rimtumą. Vyras ir žmona, kurie savo santuoką laiko šventa sąjunga visam gyvenimui, daro viską, kad būtų laimingi. Kai abu vadovaujasi Biblijos mokymais ir šeimoje kiekvienas atlieka jam skirtą vaidmenį, juos lydi sėkmė.

 Vyro vaidmuo

„Vyras yra žmonos galva“ (Efeziečiams 5:23).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Kad šeimoje nebūtų nesklandumų, kažkas turi priimti galutinius sprendimus. Biblijoje nurodyta, jog ši atsakomybė tenka vyrui. Tačiau tai nereiškia, kad jis gali despotiškai elgtis arba vengti savo pareigų, prarasdamas žmonos pagarbą ir jai užkraudamas papildomas naštas. Priešingai, Dievas tikisi, jog vyras bus darbštus, pasirūpins žmona ir gerbs ją kaip artimiausią ir patikimiausią gyvenimo draugę (1 Timotiejui 5:8; 1 Petro 3:7). „Vyrai [...] turi mylėti savo žmonas kaip savo kūnus“, — sakoma Efeziečiams 5:28.

Vyras, nuoširdžiai mylintis žmoną, vertina jos sugebėjimus ir atsižvelgia į jos nuomonę, ypač šeimai aktualiais klausimais. Nors jis ir yra šeimos galva, neturi reikalauti, kad visada viskas būtų pagal jo valią. Kai dievobaimingasis Abraomas kartą nenorėjo įsiklausyti į protingą žmonos patarimą, Jehova jam liepė: „Daryk, kaip ji sako“ (Pradžios 21:9-12). Abraomas nuolankiai nusileido, tad jo šeima džiaugėsi taika ir vienybe, o Dievas juos laimino.

Moters vaidmuo

„Žmonos, klausykite savo vyrų“ (1 Petro 3:1).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Prieš pat sukurdamas pirmajam vyrui žmoną, Dievas tarė: „Negerai žmogui būti vienam. Aš padarysiu jam tinkamą padėjėją“ (Pradžios 2:18, Brb). Padėjėjas yra tas, kas padeda kitam ką nors užbaigti ar ištobulinti. Todėl Dievas moterį sukūrė ne tokią kaip vyrą ir ne jo varžovę, bet padėjėją. Abu drauge jie galėjo įvykdyti Dievo pavedimą — susilaukti vaikų ir šitaip apgyvendinti visą žemę (Pradžios 1:28).

Kad moteris galėtų atlikti savo vaidmenį, Dievas ją apdovanojo idealiomis fizinėmis, protinėmis ir emocinėmis savybėmis. Išmintingai ir su meile jomis naudodamasi, ji nepaprastai daug prisideda prie laimingos santuokos. Tuomet vyras jaučia emocinį komfortą. Dievo akyse tokia puiki moteris verta pagyrimo * (Patarlių 31:28, 31).

^ pstr. 5 Pagal Bibliją išsiskirti leidžiama, jeigu kuris iš sutuoktinių ištvirkauja (Mato 19:9).

^ pstr. 14 Daug gerų patarimų santuokos ir šeimos laimės klausimais sutuoktiniai ras Atsibuskite! rubrikoje „Pagalba šeimai“.