Ar seksas iki santuokos smerktinas?

„Štai kokia yra Dievo valia, [...] kad susilaikytumėte nuo ištvirkavimo“ (1 Tesalonikiečiams 4:3).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Vienose kultūrose lytiniai santykiai tarp nesusituokusių pilnamečių toleruojami. Kitose — intymių santykių iki tam tikros ribos visuomenė nesmerkia ir tarp nepilnamečių.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Žodžiu „ištvirkavimas“ Biblijoje vadinami nesantuokiniai lytiniai santykiai. Dievas tikisi, kad jo garbintojai nuo šito susilaikys (1 Tesalonikiečiams 4:3). Ištvirkavimas priskiriamas prie tokių sunkių nuodėmių kaip svetimavimas, spiritizmas, girtuokliavimas, stabmeldystė, žmogžudystė, vagiliavimas (1 Korintiečiams 6:9, 10; Apreiškimo 21:8).

KODĖL TAI SVARBU?

Viena, Biblija perspėja, jog „ištvirkautojus [...] teis Dievas“ (Hebrajams 13:4). Dar svarbiau, kad paklusdami Dievo įstatymui ir išlikdami moraliai tyri įrodome jam savo meilę (1 Jono 5:3). Jehova laimina tuos, kas laikosi jo priesakų (Izaijo 48:18).

 Ar bet koks intymumas tarp nesusituokusių asmenų yra amoralus?

„Ištvirkavimas ir visoks netyrumas ar godumas tenebūna net minimi tarp jūsų“ (Efeziečiams 5:3).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Daugelio nuomone, intymūs santykiai tarp nesusituokusių, jeigu neprieinama iki paties lytinio akto, nieko bloga.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Biblijoje prie seksualinio amoralumo priskiriamas ne tik ištvirkavimas, bet ir netyrumas bei palaidas elgesys (2 Korintiečiams 12:21). Todėl, jeigu nesusituokę asmenys ir neprieina iki lytinio akto, tenkindami vienas kito seksualines aistras kitaip, jie vis tiek skaudina Dievą.

Taigi iš esmės Biblijoje rašoma, jog lytiniai santykiai leistini tik tarp santuokoje gyvenančių vyro ir moters. Taip pat smerkiamas „nepasotinamas geidulingumas“ (1 Tesalonikiečiams 4:5). Ką tai reiškia? Aptarkime pavyzdį, taikytiną tiek vyrui, tiek moteriai. Moteris galbūt apsisprendžia su savo draugu neprieiti iki lytinio akto. Vis dėlto jiedu sau leidžia kitokį seksualinį artumą. Šitaip elgdamiesi jie geidžia to, kas jiems nepriklauso, taigi yra kalti dėl „nepasotinamo geidulingumo“. Toks seksualinis godumas Biblijoje smerkiamas (Efeziečiams 5:3-5).

Kaip vengti seksualinio amoralumo?

„Bėkite nuo ištvirkavimo!“ (1 Korintiečiams 6:18)

KODĖL TAI SVARBU?

Kaip rašoma Biblijoje, kas lytiškai santykiauja iki santuokos, rizikuoja prarasti draugystę su Dievu (Kolosiečiams 3:5, 6).

KĄ SAKO BIBLIJA?

„Bėkite nuo ištvirkavimo!“ (1 Korintiečiams 6:18) Tai reiškia laikytis kuo toliau nuo visko, kas galėtų sugundyti pasielgti amoraliai (Patarlių 22:3). Pavyzdžiui, kad liktume moraliai tyri, ypač svarbu artimai nebendrauti su tais, kas nepaiso Dievo nustatytų dorovės principų. Biblija perspėja: „Bendrauk su išmintingu ir tapsi išmintingas, o kvailųjų bičiulis pateks į bėdą“ (Patarlių 13:20).

Žmogus gali greitai pradėti elgtis palaidai ir maitindamas protą netyromis mintimis (Romiečiams 8:5, 6). Todėl išmintinga vengti muzikos, filmų, spaudinių ir bet ko, kur lytiniai santykiai vaizduojami iškreiptai arba kaip nors kitaip propaguojamas seksualinis elgesys, žeidžiantis Dievą (Psalmyno 101:3).