Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2013 m. birželis

 PAGALBA ŠEIMAI | VYRAS IR ŽMONA

Kaip nugriauti tylos sieną

Kaip nugriauti tylos sieną

PROBLEMA

Kaip du žmonės, prisiekę vienas kitą mylėti, prieina tokią ribą, kad nustoja kalbėtis, ir tai trunka ištisas valandas ar net dienas? „Bent jau nebesivaidijame“, — ramina jie save. Vis dėlto ginčas lieka neišspręstas, ir abu jaučiasi nelaimingi.

PRIEŽASTYS

Noras atkeršyti. Kartais sutuoktiniai atsitverdami tylos siena bando kerštauti. Tarkim, vyras suplanuoja savaitgalį nepasitaręs su žmona. Tai sužinojusi ji užpyksta ir išvadina jį savanaudžiu. Vyras atšauna, kad nėra čia ko ožiuotis. Žmona trenkia durimis. Namuose stoja tyla. Iš esmės tuo norima pasakyti: „Tu įskaudinai mane, dabar aš skaudinsiu tave.“

Manipuliavimas. Kai kas tylėjimu bando pasiekti to, ko nori. Įsivaizduokite, kad sutuoktiniai planuoja kelionę, į kurią žmona norėtų pasiimti ir savo tėvus. Vyras paprieštarauja. „Vedžiau tave, ne uošvius“, — sako jis ir liaujasi su ja kalbėjęs, tikėdamasis, kad nepakėlusi įtampos žmona jam nusileis.

Suprantama, pajutus, kad bręsta konfliktas, sutuoktiniams kartais pravartu kurį laiką pabūti su savo mintimis ir apsiraminti. Tai gali išeiti į naudą. Biblijoje teigiama, jog yra „laikas tylėti“ (Mokytojo 3:7). Bet kai šitaip bandoma atkeršyti arba manipuliuoti kitu žmogumi, ne tik užsitęsia konfliktas, bet ir prarandama pagarba sutuoktiniui. Ką daryti, kad taip neatsitiktų ir jūsų šeimoje?

 KĄ DARYTI?

Pirma, ką reikėtų daryti, kad nugriautumėte tylos sieną, — pripažinti, kad tai nėra problemos sprendimas. Tiesa, nekalbėdamas galite patenkinti troškimą atkeršyti arba priversti sutuoktinį šokti pagal jūsų dūdelę. Bet ar iš tiesų taip norite elgtis su tuo, kurį prisiekėte mylėti? Spręsti nesutarimus yra ir geresnių būdų.

Būkite įžvalgus. Biblijoje rašoma, kad meilė nesusierzina (1 Korintiečiams 13:4, 5). Nereaguokite pernelyg jautriai į sutuoktinio priekaištus: „Tu niekada nesiklausai!“ arba „Tu visada vėluoji!“ Verčiau stenkitės įžvelgti, kas už tų žodžių slypi. Pavyzdžiui, kaltinimas „tu niekada nesiklausai“ iš tikrųjų gali reikšti „jaučiuosi taip, tartum mano nuomonė tau visiškai nerūpėtų“ (Biblijos principas: Patarlių 14:29).

Sutuoktinį laikykite komandos nariu, o ne varžovu.

Nekalbėkite pakeltu tonu. Užsitęsęs ginčas turi tendenciją aštrėti. Antra vertus, jūs galite pakreipti pokalbį kita linkme. Kaip? Knygoje Fighting for Your Marriage patariama: „Sušvelninkite balso toną ir paisykite sutuoktinio nuomonės. Tai paveikios priemonės, kuriomis galite nuslopinti įtampą ir užbaigti ginčą. Dažniausiai tiek ir tereikia“ (Biblijos principas: Patarlių 26:20).

Užuot sakęs „aš“, sakykite „mes“. Biblijoje skaitome: „Niekas teneieško, kaip pačiam geriau, bet kaip kitam“ (1 Korintiečiams 10:24). Jei sutuoktinį laikote komandos nariu, o ne varžovu, ne taip greit įsižeisite, nepulsite ginčytis ir neatsitversite tylos siena (Biblijos principas: Mokytojo 7:9).

Tylėjimas niekaip nesuderinamas su Biblijos priesaku: „Kiekvienas iš jūsų temyli savo žmoną kaip save, o žmona tegul didžiai gerbia vyrą“ (Efeziečiams 5:33). Kodėl nesusitarus su sutuoktiniu, kad jūsų šeimoje nekalbadienių nebus?