Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2013 m. birželis

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Šėtonas

Šėtonas

Ar Šėtonas realus asmuo?

„Senoji gyvatė, vadinamas Velniu ir Šėtonu, [...] suvedžioja visą pasaulį“ (Apreiškimo 12:9).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Kai kas mano, jog Šėtonas, arba Velnias, yra ne asmuo, o blogis kiekvieno žmogaus širdyje.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Šėtonas — realus asmuo. Tai maištingas angelas, dvasinė būtybė, sukilusi prieš Dievą. Biblijoje Šėtonas vadinamas „šio pasaulio valdovu“ (Jono 12:31). Savo tikslams įgyvendinti jis naudojasi melagingais ženklais ir apgaule (2 Tesalonikiečiams 2:9, 10).

Biblijoje užrašytas Šėtono ir Dievo pokalbis danguje. Jeigu Šėtonas būtų tiktai blogio simbolis, egzistuojantis kiekvieno asmens viduje, kaip tuomet Dievas — tobulas ir nepriekaištingas — būtų galėjęs kalbėtis su blogiu, kurio jame nėra? (Pakartoto Įstatymo 32:4; Jobo 2:1-6) Vadinasi, Šėtonas — realus asmuo, o ne tiktai abstraktus blogis.

KUO TAI SVARBU?

Šėtono noras įtikinti žmones, jog jis neegzistuoja, primena nusikaltėlį, slepiantį savo tapatybę, kad galėtų ir toliau nesusektas laužyti įstatymą. Kad apsisaugotume nuo Šėtono, visų pirma turime pripažinti, jog jis egzistuoja.

 Kur Šėtonas gyvena?

„Vargas žemei [...], nes pas jus nukrito Velnias“ (Apreiškimo 12:12).

KĄ SAKO ŽMONĖS?

Vieni įsitikinę, jog Šėtono buveinė yra giliai po žeme ugniniame pragare, kiti — kad jis tūno blogų žmonių viduje.

KĄ SAKO BIBLIJA?

Šėtonas yra dvasinis sutvėrimas, todėl gyvena mums nematomame dvasiniame pasaulyje. Kurį laiką Šėtonui buvo leidžiama laisvai vaikštinėti ten, kur gyvena Dievas ir jo ištikimi angelai (Jobo 1:6). Tačiau dabar jis kartu su kitais piktais dvasiniais kūriniais pašalintas iš dangaus ir įkalintas Žemę supančioje erdvėje (Apreiškimo 12:12).

Ar tai reiškia, kad Šėtono veikla apsiriboja konkrečia Žemės vieta? Galbūt esate skaitęs, jog senovės Pergamas buvo vadinamas miestu, „kur gyvena Šėtonas“ (Apreiškimo 2:13). Iš tikrųjų tuo norėta pasakyti, kad būtent ten jis buvo uoliausiai garbinamas. Šėtono buveine nevadinama jokia konkreti vieta Žemėje. Priešingai, Biblijoje teigiama, kad jam atiduotos „visos gyvenamos žemės karalystės“ (Luko 4:5, 6).

Ar Šėtonas gali žmonėms kenkti arba juos valdyti?

„Visas pasaulis yra piktojo valdžioje“ (1 Jono 5:19).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Diduma žmonijos yra pasidavusi klaidinančiai Šėtono įtakai ir jo valdoma (2 Korintiečiams 11:14). Būtent šituo ir galima paaiškinti, kodėl žmonės nesugeba pagerinti padėties pasaulyje.

Be to, Biblijoje užrašyti kai kurie kraštutiniai atvejai, kaip Šėtonas ar kiti maištingi angelai, užvaldę žmones, juos žalodavo (Mato 12:22; 17:15-18; Morkaus 5:2-5).

KĄ DARYTI?

Nesibaiminkime Šėtono galios. Kad nepatektume jo įtakon, būtina išsiaiškinti, kaip jis žmonėmis manipuliuoja, — „jo kėslai juk nėra nežinomi“ (2 Korintiečiams 2:11). Skaitydami Bibliją įgyjame gyvybiškai svarbių žinių apie Šėtono taktiką. Tai padeda nepakliūti į jo pinkles.

Atsikratykite bet kokių daiktų, susijusių su demonų veikla (Apaštalų darbų 19:19). Tai gali būti amuletai, spaudiniai, vaizdo bei garso įrašai, kompiuterinės programos — visa, kas propaguoja okultizmą ar burtininkavimą.

Biblijoje sakoma: „Priešinkitės Velniui, ir jis bėgs nuo jūsų“ (Jokūbo 4:7). Klausydamas išmintingo Biblijos patarimo, apsisaugosite nuo Šėtono klastų (Efeziečiams 6:11-18).