Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2013 m. gegužė

 INTERVIU | RACHELĖ HOL (RACQUEL HALL)

Kodėl viena žydė nusprendė pasigilinti į savo tikėjimą

Kodėl viena žydė nusprendė pasigilinti į savo tikėjimą

Rachelės Hol motina — Izraelio pilietybę turinti žydė, tėvas — judaizmą priėmęs austras. Seneliai iš motinos pusės buvo sionistai, 1948-aisiais imigravę į Izraelį. Tais metais Izraelis tapo nepriklausoma valstybe. Atsibuskite! bendradarbis paprašė Rachelės papasakoti, kodėl ji nusprendė pasigilinti į žydų tikėjimą.

— Papasakokite apie save.

— Gimiau 1979 metais Jungtinėse Valstijose. Kai man buvo treji, tėvai išsiskyrė. Mama mane auklėjo pagal žydų tradicijas, todėl leido į ješivą — žydų mokyklą. Kai buvau septynerių, vieneriems metams persikėlėme į Izraelį. Ten lankiau mokyklą kolektyvinėje bendruomenėje, vadinamoje kibucu. Paskui su mama persikėlėme į Meksiką.

Nors čia sinagogų nebuvo, laikiausi žydų papročių. Per šabą uždegdavau žvakes, skaitydavau Torą ir žydų maldyną, vadinamą sidur. Mokykloje dažnai bendraklasiams girdavausi, kad mano religija — vienintelė tikroji. Niekada nebuvau skaičiusi Naujojo Testamento, kuriame dėmesys sutelkiamas į Jėzaus Kristaus tarnybą bei mokymus. Beje, mama, baimindamasi, kad šios knygos mokymai manęs nesuklaidintų, buvo perspėjusi jos niekada neskaityti.

— Kodėl panorote skaityti Naująjį Testamentą?

— Maždaug septyniolikos grįžau į Jungtines Valstijas užbaigti mokslų. Ten vienas pažįstamas, laikantis save krikščioniu, man pareiškė, kad nepažįstant Jėzaus mano gyvenimas nebus visavertis.

„Žmonės, tikintys Jėzų, yra suklaidinti“, — atšoviau.

„Ar bent jau esi skaičiusi Naująjį Testamentą?“ — paklausė jis.

„Ne“, — atsakiau.

„Tuomet, — pasakė jis, — argi ne kvaila reikšti nuomonę  apie tai, apie ką neturi jokio supratimo?“

Jo žodžiai skaudžiai užgavo mano savimeilę, nes visada maniau, kad aklai laikytis savo nuomonės neprotinga. Taigi gavusi tokią pamoką, pasiėmiau jo Bibliją ir parsinešusi namo pradėjau skaityti Naująjį Testamentą.

— Kaip tai, ką perskaitėte, jus paveikė?

— Savo nuostabai sužinojau, kad Naująjį Testamentą rašė žydai. Kuo daugiau skaičiau, tuo geriau suvokiau, kad Jėzus buvo malonus ir nuolankus žydas, norintis žmonėms padėti, o ne juos išnaudoti. Net nuėjau į biblioteką ir pasiėmiau knygų apie jį. Tačiau nė viena iš jų manęs neįtikino, kad jis — Mesijas. Kai kuriose jis netgi vadinamas Dievu. Man tai atrodė visiška nesąmonė. Kam tada Jėzus meldėsi — pats sau?! Negana to, Jėzus mirė. O apie Dievą Biblijoje sakoma: „Tu esi nemirtingas!“ *

— Kaip radote atsakymus į šiuos klausimus?

— Tiesa negali prieštarauti pati sau, ir aš pasiryžau ją surasti. Nuoširdžiai su ašaromis akyse meldžiausi Dievui — pirmą kartą be maldyno. Vos tik baigiau maldą, kažkas pabeldė į duris. Tai buvo dvi Jehovos liudytojos. Jos man pasiūlė leidinį, skirtą Biblijos studijoms. Šis leidinys ir vėlesni pokalbiai su liudytojomis mane įtikino, kad jų tikėjimas pagrįstas Biblija. Pavyzdžiui, liudytojai pripažįsta, kad Jėzus yra ne Trejybės dalis, o Dievo Sūnus * ir Dievo kūrinijos pradžia *.

Netrukus grįžau į Meksiką ir su liudytojais toliau studijavau pranašystes apie Mesiją. Negalėjau atsistebėti, kad jų tiek daug! Ir vis dėlto nepajėgiau atsikratyti abejonių. Svarsčiau: ar pranašystės išsipildė vieninteliam Jėzui? o gal jis buvo tiesiog aktorius, puikiai atlikęs savo vaidmenį?

— Kas jus galutinai įtikino?

— Liudytojos man parodė pranašysčių, kurių išsipildymo joks apsišaukėlis negalėjo suvaidinti. Pavyzdžiui, daugiau kaip 700 metų iki tai įvykstant Michėjas išpranašavo, jog Mesijas gims Judo Betliejuje. * Kas gali pasirinkti savo gimimo vietą? Izaijas rašė, kad Mesijas bus nužudytas kaip niekingas nusikaltėlis, tačiau palaidotas su turtuoliais. * Visa tai išsipildė Jėzui.

Paskutinis mane įtikinęs argumentas — Jėzaus kilmė. Biblijoje sakoma, jog Mesijas bus karaliaus Dovydo palikuonis. * Senovėje žydai turėjo kilmės sąrašus. Jeigu Jėzus nebūtų kilęs iš Dovydo šeimos linijos, jo priešai būtų apie tai trimitavę ant kiekvieno kampo! Bet šito negalėjo daryti, nes Jėzus neginčijamai buvo Dovydo palikuonis. Žmonės jį netgi vadino Dovydo Sūnumi. *

70 mūsų eros metais — praėjus 37 metams po Jėzaus mirties — romėnų legionai nuniokojo Jeruzalę, ir kilmės sąrašai dingo arba buvo sunaikinti. Taigi, kad Mesiją būtų buvę galima atpažinti iš kilmės sąrašų, jis turėjo pasirodyti iki 70-ųjų metų.

— Kaip ši išvada jus paveikė?

Pakartoto Įstatymo 18:18, 19 buvo išpranašauta, jog Izraeliui Dievas atsiųs pranašą, panašų į Mozę. „Jei kas nors neklausys žodžių, kuriuos pranašas kalbės mano vardu, aš pats pašauksiu jį už tai atsakyti“, — kalbėjo Dievas. Kruopščiai tyrinėdama visą Bibliją įsitikinau, kad Jėzus iš Nazareto ir buvo tas pranašas.

^ pstr. 15 Habakuko 1:12.

^ pstr. 20 Michėjo 5:2; Mato 2:1.

^ pstr. 20 Izaijo 53:3, 7, 9; Morkaus 15:43, 46.

^ pstr. 21 Izaijo 9:6, 7; Luko 1:30-32. Mato 1-ame skyriuje užrašyta Jėzaus kilmė pagal tėvo liniją, o Luko 3-iame skyriuje — pagal motinos liniją.