Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

 BIBLIJOS POŽIŪRIS

Dievo prigimtis

Dievo prigimtis

Kaip atrodo Dievas?

„Dievas yra dvasia“ (Jono 4:24).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Biblijoje teigiama, jog Dievas yra dvasia (2 Korintiečiams 3:17). Todėl jis žymiai pranašesnis už mus, ir mes savo juslėmis jo negalime nei pamatyti, nei pajausti. Jis — „Amžinybės Karalius, nepragaištantis, neregimas“, — rašoma 1 Timotiejui 1:17. Taip pat Biblijoje skaitome: „Dievo niekas niekada nėra regėjęs“ (1 Jono 4:12).

Mūsų Kūrėjas tiek pranašesnis už mus, kad net negalime įsivaizduoti, kaip jis atrodo. „Į ką jums bus panašus Dievas ir kokį jo paveikslą susikursite?“ — rašoma Izaijo 40:18. Palyginus su Visagaliu, nublanksta net pagarbią baimę keliantis dangus (Izaijo 40:22, 26).

Tačiau yra protingų būtybių, galinčių matyti Dievą ir net su juo kalbėtis. Kaip tai įmanoma? Jos taip pat yra dvasinės ir gyvena danguje (1 Karalių 22:21; Hebrajams 1:7). Apie šias nežemiškas būtybes, vadinamas angelais, Jėzus Kristus pasakė: „[Jie] visada regi mano dangiškojo Tėvo veidą“ (Mato 18:10).

 Ar Dievas — visur esantis?

„Taigi melskitės taip: ‘Tėve mūsų, kuris esi danguje’“ (Mato 6:9).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Biblija nemoko, kad Dievas — lyg kokia beasmenė jėga — vienu metu yra visur. Priešingai, iš Jėzaus žodžių, užrašytų Mato 6:9 ir 18:10, paaiškėja, jog Dievas yra asmuo — Tėvas, gyvenantis danguje, savo buveinėje (1 Karalių 8:43).

Jėzus, artėjant jo žemiškojo gyvenimo pabaigai, kalbėjo: „Palieku pasaulį ir einu pas Tėvą“ (Jono 16:28). Po savo mirties ant kančių stulpo ir prikėlimo dvasiniu kūnu Kristus pakilo „į patį dangų, kad dabar pasirodytų priešais Dievo veidą“ (Hebrajams 9:24).

Žinoti visa tai apie Dievą mums labai svarbu. Kodėl? Kadangi Dievas yra asmuo, galime jį pažinti ir prie jo artintis (Jokūbo 4:8). Be to, tiesa apie Dievą apsaugo mus nuo klaidatikystės — stabų, gamtos reiškinių ar kitokių objektų garbinimo. „Vaikeliai, sergėkitės stabų“, — sakoma 1 Jono 5:21.

Kaip suprasti, kad žmonės sukurti pagal Dievo atvaizdą?

„Dievas sutvėrė žmogų pagal savo atvaizdą; pagal Dievo atvaizdą sutvėrė Jis jį; vyrą ir moterį sutvėrė Jis“ (Pradžios 1:27, Brb).

KĄ SAKO BIBLIJA?

Mes, žmonės, gebame atspindėti Dievo savybes, kaip antai meilę, teisingumą ir išmintį. Biblijoje netgi rašoma: „Imkite pavyzdį iš Dievo, kaip mylimi vaikai, ir gyvenkite meile“ (Efeziečiams 5:1, 2).

Be to, Dievas mums davė valios laisvę, todėl galime rinktis gėrį, o ne blogį, ir mokame įvairiopai rodyti meilę kitiems (1 Korintiečiams 13:4-7). Esame apdovanoti kūrybingumu, galime mėgautis grožiu ir žavėtis nuostabiu mus supančiu pasauliu. O svarbiausia, Kūrėjas mums įdiegė dvasinius poreikius — įgimtą troškimą jį pažinti ir suvokti, ko jis iš mūsų tikisi (Mato 5:3).

Kuo vertinga Biblijos tiesa. Kuo geriau Dievą pažįstame ir tiksliau juo sekame, tuo mūsų gyvensena tampa jam priimtinesnė. Todėl patiriame daugiau džiaugsmo, pasitenkinimo, vidinės ramybės (Izaijo 48:17, 18). Dievas žino, kad jo pasigėrėtinos savybės randa atgarsį jautrių žmonių širdyje, patraukia prie jo ir paskatina žengti amžino gyvenimo keliu (Jono 6:44; 17:3).