„Ką aš dariau ne taip?“ — šis klausimas kamavo Maiklą * iš Pietų Afrikos Respublikos. Kad ir kaip stengėsi rūpintis vaikais, žiūrėdamas į maištingo būdo devyniolikmetį sūnų, kaskart svarstydavo, ar negalėjo būti geresnis tėvas.

Priešingai, Teriui, gyvenančiam Ispanijoje, auklėti vaikus, regis, sekėsi geriau. Jo sūnus Endriu pasakoja: „Su tėčiu susiję daugybė gražių vaikystės prisiminimų: jis man skaitydavo, su manimi žaisdavo, vesdavosi pasivaikščioti, ir tai būdavo tik mudviejų valandėlės. Jis net mokymą paversdavo smagia pramoga.“

Reikia pripažinti, kad būti geru tėvu nelengva. Tačiau padėti galėtų keletas esminių principų. Daugelis tėvų suprato, kad tiek jiems, tiek šeimai naudinga vadovautis Biblijos išmintimi. Apžvelkime kelis praktiškus šios knygos patarimus.

 1. Atraskite laiko šeimai

Kaip, būdamas tėvu, parodote vaikams, kad jie jums svarbūs? Žinoma, dėl jų darote daug ką — aukojatės, kad turėtų maisto ir pastogę. Jeigu vaikai jums nerūpėtų, taip nesistengtumėte. Bet jeigu vaikams neskiriate pakankamai laiko, jiems gali atrodyti, kad kiti dalykai, pavyzdžiui, darbas, draugai ar pomėgiai, jums svarbesni.

Nuo kada tėvas turėtų pradėti bendrauti su vaiku? Motinos ryšys su kūdikiu užsimezga jam dar negimus. Manoma, jog vaisius įsčiose pradeda girdėti maždaug šešioliktą nėštumo savaitę. Tuomet unikalų ryšį su dar negimusiu vaiku jau gali užmegzti ir tėvas: klausytis kūdikio širdelės plakimo, jausti, kaip šis spardosi, jį kalbinti, jam dainuoti.

Biblijos principas. Bibliniais laikais vyrai aktyviai prisidėdavo prie vaikų auklėjimo. Kaip rašoma Biblijoje, Pakartoto Įstatymo 6:6, 7, tėvai buvo raginami nuolat bendrauti su savo vaikais: „Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdiek juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji, kai guliesi ir kai keliesi.“

2. Mokykitės išklausyti

Užuot kaltinęs, ramiai išklausykite

Kad išlaikytumėte šiltus santykius su vaiku, turite būti geras klausytojas. Ugdykitės gebėjimą į nieką nereaguoti pernelyg audringai.

Jei vaikai žino, kad esate karštakošis ir linkęs apkaltinti, vargu ar turės noro atvirauti. Ramiai išklausydamas parodysite, jog nuoširdžiai jais domitės. Tuomet jiems bus lengviau atskleisti savo giliausias mintis bei jausmus.

Biblijos principas. Praktinė Biblijos išmintis praverčia pačiais įvairiausiais gyvenimo atvejais. Pavyzdžiui, joje esame raginami: „Kiekvienas žmogus tebūna greitas klausytis, lėtas kalbėti, lėtas rūstauti“ (Jokūbo 1:19). Tėvai, kurie taiko šį Biblijos principą, išlaiko glaudesnius santykius su vaikais.

 3. Drausminkite su meile, bet nepamirškite ir pagirti

Net jei esate susierzinęs ar įpykęs, baudžiamam vaikui turėtų būti akivaizdu, kad jį mylite ir tai darote jo labui. Patarkite, pataisykite, pamokykite, o jei reikia, ir nubauskite.

Be to, drausminimas bus kur kas veiksmingesnis, jei tėvas negailės vaikui pagyrimo. Senovinė patarlė byloja: „Laiku pasakytas tinkamas žodis yra kaip aukso obuolys sidabro įdėkle“ (Patarlių 25:11, Brb). Pagyrimas padeda vaikui ugdytis gerąsias savybes. Pripažįstamas ir vertinamas, jis tiesiog pražysta. Tėvas, ieškantis progų už ką pagirti, padės vaikui ugdytis pasitikėjimą savimi, paskatins nenuleisti rankų ir stengtis daryti gera.

Biblijos principas: „Tėvai, neuikite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baugštūs“ (Kolosiečiams 3:21).

4. Mylėkite ir gerbkite žmoną

Vaikui poveikį daro ir tai, kaip tėvas elgiasi šeimoje. Viena vaikų ugdymo specialistų grupė teigia: „Geriausia, ką tėvas gali daryti dėl savo vaikų, — gerbti jų motiną. [...] Vaikai, matydami, kad tėvai gerbia vienas kitą, jaučiasi mylimi ir saugūs“ (The Importance of Fathers in the Healthy Development of Children *).

Biblijos principas: „Vyrai, mylėkite savo žmonas [...], kiekvienas iš jūsų temyli savo žmoną kaip save“ (Efeziečiams 5:25, 33).

 5. Taikykite Dievo išmintį

Tėvai, nuoširdžiai mylintys Dievą, gali ugdyti vaikus taip, kad šie puoselėtų kai ką neįkainojamo — artimus santykius su dangiškuoju Tėvu.

Paaukojęs kelis dešimtmečius, kad užaugintų ir išauklėtų šešis vaikus, Jehovos liudytojas Antonijus kartą iš dukters gavo laišką: „Brangus tėveli, noriu padėkoti, kad išmokei mane mylėti Jehovą Dievą, save ir savo artimą, kitaip tariant, būti visaverčiu žmogumi. Tu parodei man, jog myli Jehovą ir jog aš tau labai brangi. Ačiū, tėti, kad Jehova tau gyvenime svarbiausias ir kad su vaikais elgiesi kaip su Dievo dovana!“

Biblijos principas: „Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau“ (Pakartoto Įstatymo 6:5, 6).

Akivaizdu, kad tėvystė — nelengva pareiga, ir straipsnyje apžvelgti penki patarimai tėra puiki pradžia. Net jeigu labai stengsitės būti geru tėvu, tobulu niekada netapsite. Tačiau taikydamas šiuos principus su meile ir rūpindamasis visais vaikų poreikiais, tikrai galite būti geras tėvas. *

^ pstr. 3 Kai kurie vardai pakeisti.

^ pstr. 19 Net jei tėvai išsiskiria, vaiko santykiai su motina bus geresni, jei tėvas buvusią žmoną gerbs ir su ja elgsis oriai.

^ pstr. 25 Daugiau apie šeimos gyvenimą skaitykite knygoje Šeimos laimės raktas. Ją galite rasti www.jw.org.