Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Ieškokite Dievo pagalbos

Ieškokite Dievo pagalbos

Ar augindamas vaikus ieškote Dievo pagalbos?

„Kai vyras paliko mane ir vaikus, meldžiau Dievą mus sustiprinti. Jis atsakė į mano maldas. Būtiniausių dalykų niekada nepritrūkome. Dievas mums padėjo ir vedė teisingu keliu“ (MAKI IŠ JAPONIJOS).

ŠIŲ dienų pasaulyje, kuriame vis labiau įsigali materializmas, žmonės mažai begalvoja apie Dievą. Tačiau Kūrėjui rūpime, ir jis nori, kad mums sektųsi. Apie Dievo jausmus Izaijo 41:10 skaitome: „Nebijok, nes aš su tavimi, [. . .] padėsiu tau.“

Ankstesniame straipsnyje aptarėme, kaip Dievas mums padeda, mokydamas tikrųjų vertybių iš Biblijos (2 Timotiejui 3:16). Tačiau ši knyga nėra tik gyvenimo vadovas. Joje atskleidžiama, kokia nuostabi asmenybė Dievas yra ir kaip jis mus myli. Todėl, kaip pastebėjo daugelis krikščionių — sutuoktinių ir vienišų tėvų, — taikydami Biblijos mokymus išties patiriame Dievo gerumą.

Robertas (Austrija): „Jehova Dievas — geresnis tėvas ir motina už bet kurį iš mūsų. Jis žino, ko vaikams reikia ir kaip juos apsaugoti. Todėl dažnai jam meldžiamės drauge su dukra.“

Ajusa (Japonija): „Džiaugiuosi matydama, kad sūnus pasitiki Jehova. Jis sako: „Jehova su mumis, tad viskas bus gerai.“

Kristina (Italija): „Kai problema, regis, tokia didelė, kad nepajėgsiu įveikti pati, meldžiu Jehovą ir viską atiduodu į jo rankas. Išsyk pajuntu vidinę ramybę, žinodama, jog viskas išsispręs kuo puikiausiai.“

Lorentin (Prancūzija): „Galiu drąsiai teigti, kad mane, kaip vienišą motiną, Jehova laimina. Jis tikrai gelbsti prislėgtuosius, taip pat augančius be tėčio ar mamos.“

Keiko (Japonija): „Dievas nėra šališkas. Jis švelniai rūpinasi kiekviena šeima, tiek turinčia abu, tiek vieną iš tėvų“ (Apaštalų darbų 10:34).

Rodydamas tokią pat kaip Dievo atjautą ir rūpinimąsi žmonėmis, Jėzus Kristus pasakė: „Ateikite pas mane visi, kurie sunkiai plušate ir esate prislėgti, — aš jus atgaivinsiu. [. . .] aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą“ (Mato 11:28-30). Neabejokite, Jėzus ir jo dangiškasis Tėvas, Jehova Dievas, nori, kad jų globojami jaustumės saugūs. Psalmyno 34:9 (34:8, Brb) rašoma: „Išbandykite ir patirkite patys, koks geras Viešpats.“ Dievas trokšta, kad pats įsitikintumėte, kokie veiksmingi jo patarimai ir kad jis jums linki tik gero. Ar atsiliepsite į jo tėvišką kvietimą?