Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Biblija — tikslių pranašysčių knyga. 7 dalis

„Tada ateis galas“

Biblija — tikslių pranašysčių knyga. 7 dalis

Šioje aštuonių straipsnių serijoje aptariamas vienas išskirtinis Biblijos bruožas — pranašystės, arba gebėjimas nusakyti ateitį. Čia rasite atsakymus į tokius klausimus: ar Biblijos pranašystės tėra sumanių žmonių mąstymo rezultatas? ar jie rašė Dievo dvasios įkvėpti? Kviečiame ir jus patyrinėti turimus įrodymus.

AR JŪS nesipiktinate matydamas, kaip korumpuoti valdžios atstovai engia ir išnaudoja savo šalies piliečius? Ar neskaudina neteisybė, kuomet stambusis verslas kraunasi turtus vargšų sąskaita? Ar neužverda kraujas, kai religiniai vadovai iš parapijiečių melžia pinigus ar akivaizdžiai mulkina klaidingais mokymais? Tuomet jums turėtų būti malonu žinoti, jog šitokį blogį smerkia ir Biblija. Šiame straipsnyje aptarsime: 1) Biblijos pranašystes, kuriose kalbama apie blogio pabaigą ir nedorų žmonių galą, 2) priežastis, kodėl tuo nė kiek neabejojame.

Blogio pabaiga

Ankstesniame šios serijos straipsnyje buvo aptartas Jėzaus nusakytas sudėtinis ženklas, nurodantis artėjančią dabartinės santvarkos pabaigą. Viena to ženklo dalis yra gerosios naujienos apie Dievo Karalystę — Dievo valdžią, kuri netrukus įsiviešpataus visoje žemėje — skelbimas (Danieliaus 2:44; Mato 24:3, 14). Kai šis darbas bus baigtas, „ateis galas“, — sakė Jėzus. Galbūt nustebsite sužinojęs, jog pirmiausia Dievas pašalins klaidingą religiją, kuri teršia jo gerą vardą. Ją Biblijoje simbolizuoja paleistuvė, vardu „Didžioji Babelė“  (Apreiškimo 17:1, 5; skaitykite rėmelį  „Kaip atpažinti didžiąją Babelę“).

1 pranašystė:

„Per vieną dieną ištiks [didžiąją Babelę] negandos, mirtis, gedulas, badas ir ji bus sudeginta ugnyje, nes galingas yra Jehova Dievas, kuris ją nuteisė“ (Apreiškimo 18:2, 8).

Išsipildymas. Biblijoje atskleidžiama, kad laikui atėjus Dievas įkvėps pasaulio politinius lyderius pulti didžiąją Babelę ir ją sunaikinti. Jie „apiplėš ją ir paliks nuogą, ės jos kūną“ (Apreiškimo 17:16). Kitaip tariant, demaskuos gėdingą klaidingos religijos elgesį ir pasisavins jos nesuskaičiuojamus turtus. Žlugimas bus toks staigus ir visa apimantis, kad jos neliks nė žymės (Apreiškimo 18:21).

Politikai veikiausiai manys, kad tai buvo jų pačių sprendimas. Tačiau šios nuostabios pranašystės išsipildymas patvirtins, kad netikėtas Babelės sunaikinimas yra nuo Dievo. Jis „paskatino jų širdis įvykdyti jo mintį“ (Apreiškimo 17:17).

2 pranašystė:

„Anų karalių dienomis dangaus Dievas įkurs karalystę [. . .]. Ji sutrupins į šipulius visas anas [žmonių] karalystes ir padarys joms galą, o pati tvers amžinai“ (Danieliaus 2:44).

Išsipildymas. Sunaikinęs klaidingą religiją Dievas atsigręš į kitas organizacijas — politines bei komercines — ir visus nedorus žmones (Patarlių 2:21b [2:22, Brb]; Apreiškimo 19:17, 18). Panašiai kaip šeimininkas iškeldina nuomininkus, gadinančius  jo nuosavybę, Dievas ‘sunaikins tuos, kurie niokoja žemę’ ir užtvindo ją smurtu bei seksualiniu palaidumu (Apreiškimo 11:18; Romiečiams 1:18, 26-29).

Tuomet kas išliks? Atsakymą randame Biblijoje: „Romieji paveldės žemę ir gėrėsis gausia gerove“ (Psalmyno 37:11; 72:7).

Ar Biblijos pranašystės patikimos? Ar galime būti tikri, kad Dievas padarys galą blogiui ir kančioms, o teisiuosius išgelbės? Be jokios abejonės!

Biblijos pranašystės patikimos

Dievo Karalystė padarys galą visoms klaidingoms religijoms, engėjiškam valdymui ir godžiai komercijai

Jehovos liudytojai įsitikinę, kad Biblijos autorius yra Jehova Dievas, ir visa, ką jis yra pažadėjęs, išpildys (2 Timotiejui 3:16). Ar protinga tuo tikėti?

Pagalvokite, ar patikėtumėte senu, ištikimu, niekad jums nemelavusiu draugu, jeigu jis pažadėtų jums kažką gero, be to, būtų pajėgus savo pažadą įvykdyti? Žinoma! Dievas žymiai patikimesnis už bet kurį mūsų draugą. Juk jis ‘negali meluoti’! (Titui 1:2)

Kūrėjas iš tiesų padarys galą klaidingai religijai, engėjiškam valdymui ir godžiai komercijai. Ar nenorėtumėte sužinoti, kas bus po to? Atsakymą rasite paskutiniame šios serijos straipsnyje, kitame Atsibuskite! numeryje.