Ar prisimenate tą akimirką, kai pirmą kartą paėmėte ant rankų savo naujagimį?

Netrukus visa esybe pajutote, kad juo turėsite rūpintis daugelį metų. Ir tada suvokėte, kokia didžiulė atsakomybė užgulė jūsų pečius.

NORS tėvų pareigos niekada nebuvo lengvos, šiandien auginti vaiką ypač sunku. Kodėl? Pasaulis dabar kur kas sudėtingesnis nei jūsų vaikystėje. Atsirado tokių moralę žalojančių veiksnių, kokių vos prieš kelis dešimtmečius dar nebuvo, pavyzdžiui, galimybė naudotis internetu.

Kaip padėti vaikui išvengti jo dorovei spendžiamų šiuolaikinio pasaulio spąstų?

1. Nusistatykite aiškias moralines vertybes.

Vaikams augant, juos griūte užgriūva dezinformacija moralės klausimais. Kartais tokių žinių nešėjai būna bendraamžiai, o dažniausiai — visuomenės informavimo priemonės. Šitokia neigiama įtaka ypač išryškėja paauglystės metais. Tačiau, kaip rodo tyrimai, kai reikia priimti svarbiausius sprendimus, daugelis paauglių labiau vertina tėvų, o ne bendraamžių požiūrį.

Ką galėtumėte daryti? Senovės Izraelyje tėvai buvo raginami nuolat bendrauti su vaikais ir taip skiepyti jiems dorybes (Pakartoto Įstatymo 6:6, 7). Šitaip elkitės ir jūs. Pavyzdžiui, jei laikotės Biblijoje nubrėžtų moralės normų, aiškinkite vaikui, kodėl taip gyventi yra naudingiausia.

 2. Padėkite vaikui pajusti savo poelgių pasekmes.

Biblijoje teigiama: „Ką žmogus sėja, tą ir pjaus“ (Galatams 6:7). Iš esmės priežasties ir pasekmės principą galima pastebėti kiekvienoje gyvenimo srityje. Prisiminkite savo vaikystę. Be abejo, įsimintiniausios buvo tos pamokos, kai pats patyrėte savo elgesio pasekmes.

Ką galėtumėte daryti? Naudodamasis gyvenimiškais pavyzdžiais, parodykite vaikui, kaip pasirinkusieji klaidingą kelią kentėjo, o tie, kas elgėsi teisingai, vėliau tuo džiaugėsi (Luko 17:31, 32; Hebrajams 13:7). Be to, leiskite vaikams patirti jų klaidų padarinius. Tarkim, jūsų vaikas, elgdamasis nerūpestingai, sulaužė kito berniuko žaislą. Galite pareikalauti, kad sūnus jam atiduotų vieną iš savo žaislų. Pamokos, kad privalu gerbti kito nuosavybę, jis ilgai nepamirš.

3. Ugdykite gerąsias savybes.

Vienoje Biblijos patarlėje sakoma: „Jau vaiką galima pažinti iš jo poelgių, ar jo darbai bus tyri ir teisingi“ (Patarlių 20:11, Brb). Vaikui augant, greit ima ryškėti jo asmenybės bruožai. Deja, kai kurie jau kūdikystėje elgiasi nedorai (Psalmyno 58:4 [58:3, Brb]). Bet kiti pelno pagarbos verto žmogaus reputaciją. Štai apaštalas Paulius apie jaunąjį Timotiejų vienai bendruomenei rašė: „Neturiu nė vieno, kuris būtų tokio pat nusistatymo kaip jis ir nuoširdžiai rūpintųsi jūsų reikalais“ (Filipiečiams 2:20).

Ką galėtumėte daryti? Svarbu ne tik pabrėžti elgesio pasekmes, kaip aptarėme anksčiau, bet ir padėti vaikui mąstyti apie tai, kokią reputaciją jis norėtų turėti. Iškilus sunkumams, jaunuolis gali mokytis priimti išmintingus sprendimus, užduodamas sau tokius klausimus:

Biblijoje randame daug pavyzdžių tikrai gyvenusių vyrų bei moterų, kurie savo veiksmais parodė, kokie — geri ar blogi — jie yra (1 Korintiečiams 10:11; Jokūbo 5:10, 11). Kalbėdami apie juos su sūnumi ar dukra, ugdysite vaiko gerąsias savybes.

Jehovos liudytojų leidiniai jums padės taikyti Biblijos principus šeimoje ir auklėjant vaikus.