Motyvacija atsiranda tada, kai akivaizdi pastangų praktinė nauda.

KUO naudinga lankyti mokyklą? Tai padeda įgyti išminties, o Biblijoje sakoma, jog ‘išmintis yra apsauga’ (Mokytojo 7:12, Brb). Kodėl galima šitaip teigti? Įsivaizduok, kad vaikštai nesaugiame miesto rajone. Ką pasirinktum — bastytis vienas ar su draugais, kurie prireikus tave apgins? Stropiai mokydamasis, visada turėsi kelis stiprius „draugus“. Kas tai?

  • Sveika nuovoka. Mokykla tau gali padėti išsiugdyti savybes, kurios Biblijoje įvardijamos kaip „sveika nuovoka ir įžvalgumas“. Tuomet pajėgsi problemas spręsti pats ir nereikės laukti, kad gelbėjimosi ratą numestų kažkas kitas (Patarlių 3:21, Brb).
  • Bendravimo įgūdžiai. Biblija ragina krikščionis ugdytis kantrybę ir susivaldymą (Galatams 5:22, 23). Mokykloje, būdamas tarp įvairiausių žmonių, turi gausybę progų puoselėti ne tik šias savybes, bet ir toleranciją, pagarbą, atjautą — tai, kas pravers ir ateityje.
  • Praktiniai įgūdžiai. Mokydamasis suvoksi darbo etikos vertę. Tuomet bus lengviau gauti darbą ir jo neprarasti. Be to, kuo geriau pažinsi tave supantį pasaulį, tuo aiškiau suprasi save ir kas tau gyvenime svarbiausia (Patarlių 14:15). Turėdamas tvirtą nuomonę, galėsi garbingai ginti savo įsitikinimus (1 Petro 3:15).

Reziumė. Kadangi išsilavinimas vis tiek reikalingas, neverta įsikalti į galvą, kad mokykloje kažkas nepatinka. Geriau ieškok vidinių paskatų ir galvok apie jau minėtą mokymosi naudą. Pasistengęs galbūt atrasi ir daugiau priežasčių pamėgti mokyklą!

Kodėl nepradėjus jau dabar? Pagalvok, kokia tavo didžiausia paskata stropiai mokytis.