KO GALIME PASIMOKYTI IŠ . . . Nojaus?

AR KADA PAGALVOJOTE, KAIP SVARBU PAKLUSTI DIEVUI?

• Nuspalvinkite piešinėlius. • Perskaitykite Biblijos eilutes ir įrašykite pagrindinę mintį. • Suraskite tai, kas paslėpta: 1) kopėčias, 2) voratinklį.

Kodėl Nojaus klusnumas Dievui buvo toks svarbus?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: Jeremijo 7:23; 2 Petro 2:5.

Kas jums padėtų paklusti Dievui?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: 1 Metraščių 28:9; Izaijo 48:17, 18; 1 Jono 5:3.

Ko pasimokote iš šio pasakojimo?

Kaip galvojate?

Norėdami būti klusnūs Dievui, kam dar privalote paklusti?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: Efeziečiams 6:1-3; Hebrajams 13:7, 17.

 Rinkite ir mokykitės

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 22: NEHEMIJAS

KLAUSIMAI

  1. A. Nehemijas tarnavo Persijos karaliaus ..... ......
  2. B. Ką reiškia Nehemijo vardas?
  3. C. Jis meldėsi: „Mano Dieve, atsimink mane ......“

ATSAKYMAI

  1. A. Artakserkso taurininku (Nehemijo 1:11; 2:1).
  2. B. „Jah paguodžia.“
  3. C. „. . . mano labui“ (Nehemijo 13:31).

Žmonės ir šalys

Mes, Taonga 6 metų ir Mvelvas 8 metų, gyvename Zambijoje. Kiek mūsų šalyje yra Jehovos liudytojų: 90000, 152000 ar 196000?

Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur mes gyvename. Kitu tašku pažymėkite, kur gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

Vaikai, užduotis jums

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

 ATSAKYMAI

  1. Kopėčios yra 3 paveikslėlyje.
  2. Voratinklis — 2 paveikslėlyje.
  3. 152000.
  4. C.