MINĖTIEJI pasaulio pabaigos scenarijai ne tik pesimistiški, bet ir turi tris bendrus bruožus. Pirma, jie pagrįsti spėlionėmis, kurios toli gražu ne visada pasitvirtina. Antra, jei kas ir išgyventų, tai lemtų tik atsitiktinumas. Trečia, išlikusieji turėtų atkakliai grumtis už gyvenimą.

Biblijoje, priešingai, ateitis nušviečiama daug optimistiškiau. Joje rašoma, jog neabejotinai artėja reikšmingi pokyčiai. Visi, kas vykdo Dievo valią, tikrai išliks. Be to, Biblijoje nesakoma, kad mūsų planeta paskęs liepsnose ar sušals į ledo luitą. Ji bus paversta rojumi.

Suprantama, daugeliui tokiomis Biblijos pranašystėmis patikėti nelengva. Skeptiškai nusiteikę žmonės Biblijos mokymus apie didįjį sielvartą, Armagedoną, Kristaus valdymo tūkstantmetį ir rojų laiko fantazijomis. Teologų diskusijoms ir įvairiausioms interpretacijoms šia tema nėra galo, o jų teorijos prieštarauja viena kitai. Rašydamas apie pabaigos laikus Briusas A. Robinsonas (Bruce A. Robinson) teigia: „Šitiek miglotų teologinių straipsnių tikriausiai nėra prirašyta apie jokį kitą krikščionijos mokymą.“ Prie ko tai privedė? Prie visiškos painiavos.

Vis dėlto Šventasis Raštas nėra miglotas. Biblija — knyga nuo Dievo, o jis nenori, kad apie ateitį spėliotume. Apsvarstykime kai kuriuos dažnai užduodamus klausimus ir pažiūrėkime, kaip į juos atsako  Biblija. Jei norėtumėte daugiau informacijos, užsisakykite knygą Ko iš tikrųjų moko Biblija? (Išleido Jehovos liudytojai.)

Ar Žemė ir žmonija bus sunaikinta?

„Teisieji paveldės žemę ir gyvens joje amžinai“ (Psalmyno 37:29, Brb).

Ar nė vienas nežus?

„Juk dorieji gyvens žemėje, o klastingieji bus iš jos išrauti“ (Patarlių 2:21 [2:21, 22, Brb]).

Ar praeityje Dievas yra baudęs bedievius?

Dievas „nepagailėjo senojo pasaulio ir išsaugojo vien teisumo skelbėją Nojų ir dar septynetą, kai siuntė bedievių pasauliui tvaną; [. . .] paversdamas pelenais pasmerkė Sodomos ir Gomoros miestus, taip parodydamas bedieviams pavyzdį, kas bus ateityje“ (2 Petro 2:5, 6).

Ar įmanoma sužinoti, kada Dievas teis pasaulį?

„Tos dienos ir valandos niekas nežino: nei dangaus angelai, nei Sūnus, o vien tik Tėvas. Juk kaip buvo Nojaus dienomis, taip bus ir Žmogaus Sūnui čia esant. Kaip ir anomis dienomis prieš tvaną, iki pat dienos, kurią Nojus įėjo į laivą, žmonės valgė ir gėrė, vedė ir tekėjo ir nesusimąstė, kol atėjo tvanas ir visus nusinešė, taip bus ir Žmogaus Sūnui čia esant“ (Mato 24:36-39).

Ar yra požymių, rodančių, kad galas arti?

„Paskutinėmis dienomis užeis sunkūs laikai, nes žmonės bus savimylos, pinigų mylėtojai, pagyrūnai, išpuikę, piktžodžiautojai, neklusnūs tėvams, nedėkingi, neištikimi, neturintys prigimtinės meilės, nesukalbami, šmeižikai, nesusivaldantys, nesutramdomi, nemylintys to, kas gera, išdavikai, kietakakčiai, pasipūtę, mylintys malonumus, o ne Dievą, iš pažiūros dievoti, bet atsižadėję dievotumo galios“ (2 Timotiejui 3:1-5).

Kokia ateitis laukia žmonijos?

Dievas „nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių ir nebebus mirties, nebebus nei sielvarto, nei aimanos, nei skausmo. Kas buvo anksčiau, tas praėjo“ (Apreiškimo 21:4).

Dievas „nušluostys kiekvieną ašarą jiems nuo akių“

Nors Šventasis Raštas į ateitį leidžia pažvelgti tik akies krašteliu, jį skaitydami sužinome, kad žmonijos padėtis nėra beviltiška. Ateitis bus nuostabesnė, nei galime suvokti. Būkime tikri, — ką Jehova Dievas žada, tą ir įvykdys.