Kas ne taip šiame piešinyje?

Perskaitykite Luko 17:11-19. Kokios trys detalės nupieštos neteisingai. Žemiau užrašykite atsakymus ir piešinį užbaikite nuspalvindami.

PADISKUTUOKITE.

Ką tokio padarė vienas raupsuotasis, ko nepadarė kiti?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Luko 17:15, 16.

Kaip galėtume juo sekti?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Kolosiečiams 3:15; 1 Tesalonikiečiams 5:18.

Kam turėtume kasdien nepamiršti padėkoti?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Psalmyno 107:8; Jokūbo 1:17.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Tegul kiekvienas šeimos narys parašo bent vieną priežastį, už ką yra dėkingas Jehovai Dievui, kuriam nors iš šeimos narių ir artimam draugui. Sudarykite sąrašą, kaip praktiškai galėtumėte jiems parodyti dėkingumą.

 Rinkite ir mokykitės

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 21: MOZĖ

KLAUSIMAI

A. Kurias Biblijos knygas parašyti Jehova įkvėpė Mozę?

B. Mozės tėvų vardai buvo ..... ir ..... Jį įsisūnijo ..... ......

C. Užbaikite Biblijos teiginį: Mozė „liko nepajudinamas . . .“

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Pirmas Biblijoje aprašytas žmogus, Dievo apdovanotas galia daryti stebuklus. Senovės Izraelyje tarnavo Dievo pranašu, teisėju, įstatymo davėju ir vadovu. Izraelitai jį laikė žmogumi, padariusiu daug nuostabių dalykų (Pakartoto Įstatymo 34:10-12; Išėjimo 4:1-9).

ATSAKYMAI

A. Pradžios, Išėjimo, Kunigų, Skaičių, Pakartoto Įstatymo, Jobo, taip pat 90 ir galbūt 91 psalmę.

B. Amramas, Jochebeda, faraono duktė (Išėjimo 1:15—2:10; 6:20).

C. „. . . tarytum regėtų Neregimąjį“ (Hebrajams 11:27).

Žmonės ir šalys

4. Mano vardas Mampjonona. Man aštuoneri. Gyvenu Madagaskare. Kiek mūsų šalyje yra Jehovos liudytojų: 10000, 24000 ar 62000?

5. Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur gyvenu. Kitu tašku pažymėkite, kur gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

Vaikai, užduotis jums

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

 ATSAKYMAI

  1.   Raupsuotųjų turėtų būti 10, o ne 11.
  2.   Šiame pasakojime visi raupsuotieji buvo vyrai.
  3.   Vyras, kuris sugrįžo, „puolė veidu į žemę Jėzui prie kojų ir jam dėkojo“.
  4.   24000.
  5.   B.