Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2012 m. kovas

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Kuo skiriasi šie piešiniai?

Suraskite tris skirtumus tarp piešinių A ir B. Žemiau užrašykite atsakymus ir užbaikite piešinius juos nuspalvindami.

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite 1 Samuelio 16:1-3, 6-13.

1. .....

2. .....

3. .....

4. Kuris paveikslėlis, A ar B, teisingas?

PADISKUTUOKITE.

Ką Jehova mato, žvelgdamas į žmogų? Kas Biblijoje norima pasakyti žodžiais „aš, Viešpats, tiriu širdį“?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Jeremijo 17:10.

Kiek Jehovai svarbi žmogaus išvaizda?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Patarlių 11:22; 31:30; 1 Petro 3:3, 4.

Kokių savybių turėdami būsime gražūs Dievo akyse?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Luko 10:27; 2 Petro 1:5-8.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Perskaitykite Galatams 5:22, 23. Kiekvieną iš devynių savybių užrašykite ant atskirų popieriaus lapelių. Neleisdami pamatyti, kas lapelyje parašyta, prilipinkite jį ant nugaros kuriam nors šeimos nariui. Tegul jis užduodamas klausimų bando tą savybę atspėti. Šeima į jo klausimus turi atsakinėti tik „taip“ arba „ne“.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 15: DOVYDAS

KLAUSIMAI

A. Kuriame mieste gimė Dovydas ir Jėzus?

B. Vaikystėje Dovydas buvo ...... Pasižymėjo drąsa ir užmušė ..... bei ......

C. Užbaikite Dovydo priesaką: „O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink. . .“

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno Parašyta paskutinė

XI—X a. p. m. e. Biblijos knyga

[Žemėlapis]

Iš Betliejaus persikėlė į Jeruzalę

Betliejus

Jeruzalė

Elos slėnyje kovėsi su Galijotu (1 Samuelio 17:2)

Elos slėnis

DOVYDAS

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Jesės sūnus ir antras Izraelio karalius. Būdamas talentingas poetas ir muzikantas, Dovydas užrašė ne mažiau kaip 73 psalmes. Visada nuolankiai ieškojo Jehovos vadovavimo (1 Samuelio 23:2; 30:8; 2 Samuelio 2:1). Jehova jį vadino „vyru pagal savo širdį“ (Apaštalų darbų 13:22).

ATSAKYMAI

A. Judėjos Betliejuje (Jono 7:42).

B. piemuo; liūtą, mešką (1 Samuelio 17:34, 35; Psalmyno 78:70, 71).

C. „. . . savo tėvo Dievą ir tarnauk jam visa širdimi“ (1 Metraščių 28:9).

Žmonės ir šalys

5. Mano vardas Olivija. Man šešeri. Gyvenu Indonezijoje. Kiek mano šalyje yra Jehovos liudytojų: 22300, 42800, 63900?

6. Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur aš gyvenu. Kitu tašku pažymėkite, kur jūs gyvenate, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

Jei norite turėti daugiau rubrikos „Aptarkite visa šeima“ kopijų, atsispausdinkite iš svetainės www.jw.org.

● Atsakymai į šios rubrikos klausimus 22 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS IŠ 30—31 PUSLAPIŲ

1. Viename piešinyje pavaizduota ožka, kitame — karvė.

2. Antrame piešinyje nėra mergaitės.

3. Viename piešinyje — vynmaišis, kitame — ragas su aliejumi.

4. B.

5. 22300.

6. D.