Rodyti straipsnį

Rodyti turinį

Kaip išpopuliarėjo King James Version Biblijos vertimas

Kaip išpopuliarėjo King James Version Biblijos vertimas

 Kaip išpopuliarėjo King James Version Biblijos vertimas

ŠIAIS metais, minint karaliaus Jokūbo inicijuoto Biblijos vertimo į anglų kalbą King James Version, kitaip vadinamo Authorised Version, 400-ąsias metines, Anglijoje buvo organizuota daugybė įvairių renginių. Per televiziją rodomi dokumentiniai filmai, per radiją skaitomos apybraižos, taip pat rengiamos konferencijos bei seminarai, skaitomos paskaitos.

Vienas pagrindinių šios nacionalinės vertybės, pavadintos Anglijos karaliaus Jokūbo I vardu, jubiliejaus paminėjimo iniciatorių buvo princas Čarlzas. Tačiau kaip 1611 m. gegužės mėnesį išleistas King James Version Biblijos vertimas atrado kelią į angliškai kalbančiųjų širdis?

Vertimo darbas įsibėgėja

XVI amžiaus viduryje Dievo Žodžio troškimas jau buvo apėmęs visą Europą. Tokį angliškai kalbančių žmonių apetitą sužadino Džonas Viklifas, beveik dviem šimtmečiais anksčiau, 1382 metais, išvertęs Bibliją iš lotynų kalbos. Kitus du šimtmečius jo pasekėjai, lolardai, visoje šalyje platino ranka perrašytus Biblijos tekstus.

Kitas svarbus posūkis Biblijos vertimo istorijoje buvo Viljamo Tindelo 1525 metais iš graikų į anglų kalbą išverstas Naujasis Testamentas. Beveik po dešimtmečio, 1535-aisiais, Mailsas Koverdeilas į anglų kalbą išvertė visą Bibliją. Prieš metus karalius Henrikas VIII buvo nutraukęs ryšius su Romos katalikų bažnyčia ir žengęs dar vieną strateginį žingsnį, — kad sustiprintų savo, kaip Anglikonų bažnyčios vadovo, padėtį, sankcionavo Biblijos vertimą į anglų kalbą. 1539 metais buvo išleista masyvi įmantriu gotišku šriftu išspausdinta knyga, pavadinta Great Bible.

Puritonai ir iš kitų Europos šalių pabėgę protestantai apsigyveno Ženevoje (Šveicarija). Čia 1560 metais buvo išleista pirmoji angliška Biblija lengvai skaitomu šriftu — Geneva Bible. Jos skyriai buvo padalinti į eilutes. Šis iš Europos žemyno į Angliją įvežtas Biblijos vertimas greit išpopuliarėjo. Galiausiai 1576-aisiais Geneva Bible buvo imta spausdinti pačioje Anglijoje. Tiesa, žemėlapiai ir pastabos paraštėse padėjo geriau suprasti tekstą, bet erzino kai kuriuos skaitytojus, nes buvo nukreiptos prieš popiežiaus valdžią.

Geriausio vertimo paieškos

Kadangi Great Bible plataus pripažinimo nesulaukė, o Geneva Bible išnašose netrūko  kandžių pasisakymų, buvo nuspręsta išleisti peržiūrėtą Bibliją. Naujo Biblijos leidimo pagrindu pasirinkta Great Bible. Ją peržiūrėti buvo patikėta Anglikonų bažnyčios vyskupams. 1568 metais išleista didelio formato, gausiai išpuošta grafikos elementais Bishops’ Bible. Bet religinių titulų nepripažįstantys kalvinistai nenorėjo vartoti žodžio „vyskupai“ (anglų kalba „bishops“). Todėl Bishops’ Bible Anglijoje neprigijo.

1603 metais Anglijos valdovu karūnuotas Jokūbas I * pritarė minčiai Bibliją išversti naujai. Bet iškėlė sąlygą, kad būtų pašalintos visos įžeidžiančios pastabos bei komentarai.

Karalius Jokūbas parengė Biblijos vertimo darbų projektą. Ilgainiui atskiras Biblijos dalis, pasiskirstę į šešias grupes, jau vertė 47 jos žinovai. Pasinaudodami Tindelo ir Koverdeilo vertimais, iš esmės jie peržiūrėjo Bishops’ Bible. Tačiau rėmėsi ir Geneva Bible bei 1582 metais Reimso (Rheims) mieste Romos katalikų išleistu Naujuoju Testamentu.

Pats Jokūbas buvo gerbiamas Biblijos žinovas, o Biblijos dedikacija „aukščiausiajam ir galingiausiajam princui Jokūbui“ patvirtino, koks didelis buvo jo indėlis į šį darbą. Kadangi šis valdovas buvo Anglikonų bažnyčios galva, jo pastangos išversti Bibliją vertinamos kaip troškimas suvienyti tautą.

Literatūros šedevras

Dvasininkams buvo malonu iš karaliaus rankų gauti Bibliją, „skirtą skaityti bažnyčiose“. Tačiau kaip šį naują Biblijos vertimą priims tauta?

Išsamioje Biblijos pratarmėje vertėjai išreiškė nuogąstavimą, ar jų darbas bus pripažintas. Tačiau King James Version sėkmingai prigijo, nors šį vertimą pamėgti labiau už Geneva Bible prireikė net beveik trijų dešimtmečių.

„Anuomet, — rašoma knygoje The Bible and the Anglo-Saxon People, — tai buvo vertimas, oficialiai pripažintas geriausiu. Beje, tokį vardą jis pelno jau vien dėl savo geros kokybės.“ Leidinyje The Cambridge History of the Bible pateikiama tokia išvada: „Pats tekstas buvo laikomas šventu, kaip ir dera Dievo Žodžiui; daugeliui angliškai kalbančių  krikščionių neigiamai atsiliepti apie King James Version būtų buvę mažų mažiausiai šventvagiška.“

Iki žemės pakraščių

Pirmieji išeiviai iš Anglijos, apsigyvenę Šiaurės Amerikoje, atsivežė ir Geneva Bible. Bet vėliau šiame žemyne didesnį pripažinimą pelnė King James Version. Britų imperijai išplitus po visą pasaulį, protestantų misionieriai į atrastuosius kraštus atsivežė ir naująjį Biblijos vertimą. Kadangi daugelis vertusių Bibliją į vietos kalbas nemokėjo senųjų hebrajų ir graikų kalbų, šių vertimų pagrindu tapo anglų kalba išleista King James Version.

Šiandien, Britų bibliotekos duomenimis, Anglikonų bažnyčios pripažintas „King James Version vertimas yra didžiausiu tiražu išleista Biblija anglų kalba“. Kai kuriais paskaičiavimais, King James Version visame pasaulyje išspausdinta per milijardą egzempliorių!

Metas pokyčiams

Šimtmečiais žmonės buvo įsitikinę, jog King James Version yra vienintelė tikroji Biblija. 1870 metais šis vertimas pradėtas peržiūrėti Anglijoje. Vėliau, amerikiečių dar kiek pataisytas, buvo išleistas American Standard Version. * 1982-aisiais, dar kartą peržiūrėjus, pasirodė dar naujesnis leidimas Revised Authorised Version, kurio pratarmėje rašoma, jog buvo stengtasi „išlaikyti poetinį stilių, už ką skaitytojai taip vertino 1611 metais išleistą Authorised Version“.

Nors Biblija pasaulyje yra perkamiausia knyga, o King James Version — populiariausias jos vertimas, profesorius Ričardas Moltonas (Richard G. Moulton) pareiškė: „Su Hebrajiškaisiais ir Graikiškaisiais raštais padarėme kone viską, kas įmanoma. [. . .] Išvertėme, peržiūrėjome vertimus. [. . .] Lieka tik viena — juos skaityti!“

Be jokios abejonės, King James Version yra tikras literatūros šedevras, vertinamas už nepakartojamą raiškos grožį. Bet ką galima pasakyti apie jame perteiktos informacijos svarbą? Dievo įkvėptuose raštuose kalbama apie tai, kaip amžiams bus pašalintos šiais sunkiais laikais mus varginančios bėdos. Kad ir kokį Biblijos vertimą turėtumėte, Jehovos liudytojai mielai jums padės studijuoti šią knygą.

[Išnašos]

^ pstr. 10 Jokūbas gimė 1566 metais. 1567-aisiais buvo karūnuotas Škotijos karaliumi ir pavadintas Jokūbu VI. 1603 metais karūnuotas Anglijos karaliumi Jokūbu I, jis tapo abiejų šalių valdovu. O nuo 1604-ųjų tituluojamas Didžiosios Britanijos karaliumi.

^ pstr. 21 Skaitykite rėmelį „Biblijos vertimas American Standard Version“.

[Rėmelis/paveikslas 23 puslapyje]

BIBLIJOS VERTIMAS AMERICAN STANDARD VERSION

1901 metais išleisto vertimo American Standard Version pagrindu buvo paimtas King James Version tekstas. Pratarmėje sakoma: „Nesame abejingi pagrįstai įvertintam Authorized [King James] Version teksto grožiui ir gyvumui.“ Tačiau American Standard Version padarytas vienas reikšmingas pakeitimas.

Toliau aiškinama: „Gerai viską apsvarstę, šio leidimo redaktoriai priėjo vieningą išvadą, kad žydų prietaro netarti Dievo vardo dėl per didelio jo šventumo nebeturėtų būti laikomasi nei Senojo Testamento vertime į anglų, nei į kitas kalbas. Laimei, daugelyje šiuolaikinių misionierių išleistų Biblijos vertimų taip ir daroma.“

Tai nereiškia, kad vertime King James Version visiškai nėra Dievo vardo Jehova. Jį randame keturiose vietose: Išėjimo 6:3; Psalmyno 83:19 (83:18, Brb); Izaijo 12:2; 26:4. Tačiau 1901-aisiais išleistame American Standard Version Jehovos vardas grąžintas į maždaug 7000 vietų, kur ir buvo originale.

[Paveikslas]

1901

[Rėmelis/paveikslas 24 puslapyje]

ATSIŽVELGIAMA Į POREIKIUS

Bendrijos Watch Tower Bible and Tract Society užsakymu, 1907 metais Jungtinėse Valstijose išėjo Biblijos tyrinėtojų King James Version leidimas su išsamiu priedu, pavadintu Berean Bible Teachers’ Manual. Vėliau Jehovos liudytojai King James Version išspausdino patys. Iki 1992 metų šio vertimo buvo išspausdinta 1858368 egzemplioriai.

[Paveikslas]

1907

[Rėmelis/paveikslas 24 puslapyje]

VERTINGAS ŠIUOLAIKINIS VERTIMAS

Per pastaruosius penkiasdešimt metų buvo išleistas ne vienas Biblijos vertimas (kai kurie net keliomis kalbomis). Daugelis labai vertina Biblijos vertimą New World Translation of the Holy Scriptures. Šio Biblijos vertimo arba jo dalies išplatinta daugiau kaip 170 milijonų egzempliorių šimtu kalbų. New World Translation of the Holy Scriptures esantys žemėlapiai, abėcėlinis indeksas ir priedas (tik leidime su komentarais) padeda skaitytojams aiškiau suprasti Biblijos žinią, aktualią šiandien.

[Paveikslas]

1961

[Paveikslas 22 puslapyje]

1611

[Paveikslo šaltinio nuoroda 22 puslapyje]

Art Resource, NY