Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2011 m. lapkritis

Visų svarbiausias klausimas

Visų svarbiausias klausimas

 Visų svarbiausias klausimas

„AR PER visą žmonijos istoriją yra iškilęs svarbesnis klausimas, nei „ar yra Dievas?“ — klausia genetikas Fransis S. Kolinzas (Francis S. Collins). Kokia gili mintis! Jei Dievo nėra, tuomet dabartinis gyvenimas yra viskas, ką turime, ir nereikia paklusti jokiai aukštesnei valdžiai, nustatančiai moralės normas.

Kai kurie Dievo egzistavimu abejoja todėl, kad tuo netiki daugelis mokslininkų. Tačiau, kaip matysime kitame straipsnyje, populiarios pažiūros kartais būna labai klaidingos.

Gaila, bet tokią viešąją nuomonę padėjo formuoti ir religijos, mokydamos dalykų, prieštaraujančių neabejotiniems moksliniams faktams. Vienas dėmesio vertas pavyzdys — nebiblinis aiškinimas, jog Dievas prieš kelis tūkstančius metų pasaulį sukūrė per šešias 24 valandų paras.

Daugelis, prisiklausę prieštaringų teorijų ir filosofijų, nustoja ieškoti įrodymų, ar Dievas egzistuoja. Bet kas žmogui gali būti svarbiau ir pakeisti jo gyvenimą labiau, nei patikimas atsakymas į šį esminį klausimą? Suprantama, niekas iš mūsų nėra nei matęs Dievo, nei regėjęs, kaip atsirado visata ir gyvybė. Tikime Dievą ar ne, mūsų požiūris tam tikra prasme pagrįstas tikėjimu. Kokiu?

Tikrasis tikėjimas remiasi tvirtais įrodymais

Kiekvienas iš mūsų daugiau ar mažiau kuo nors tikime. Susiradę darbą tikimės, kad už jį bus sumokėta. Sėjame javus ir viliamės, kad sėkla sudygs. Pasitikime draugais. Neabejojame ir visatą valdančiais dėsniais. Toks tikėjimas nėra aklas, nes jis pagrįstas įrodymais. Panašiai įrodymais remiasi ir tikėjimas Dievo egzistavimu.

Biblijoje, Hebrajams 11:1, sakoma: „Tikėjimas yra [. . .] neregimų tikrenybių nenuneigiamas įrodymas.“ Kitame Biblijos vertime (BD) ši eilutė skamba taip: „Tikėjimas [. . .] įrodo tikrovę, kurios nematome.“ Pailiustruokime tai tokiu pavyzdžiu. Einate paplūdimiu ir staiga pajuntate, kad po kojomis dreba žemė. Paskui pamatote, kad vanduo tolsta nuo kranto. Suvokiate, ką tai reiškia, — artėja cunamis. Šiuo atveju žemės drebėjimas ir tolstantis vanduo yra dar nematomo reiškinio — atsirisiančių milžiniškų bangų — „nenuneigiamas įrodymas“. Šitoks faktais pagrįstas tikėjimas verčia bėgti į aukštesnę vietą, kur saugu.

Tikėjimas Dievu irgi turėtų būti pagrįstas neginčijamais faktais. Tiktai tada Dievas gali tapti ‘nematoma tikrove’. Bet ar reikia būti mokslininku, kad suprastumėte ir įvertintumėte tokius įrodymus? Nobelio premijos laureatas Vladimiras Prelogas (Vladimir Prelog) pripažino, kad „net Nobelio premijos laureatai apie Dievą, religiją ir pomirtinį gyvenimą išmano ne ką daugiau nei kiti žmonės“.

Nuolanki širdis ir tiesos troškimas turėtų paskatinti be išankstinės nuostatos gilintis į turimus įrodymus ir vesti teisinga kryptimi. Taigi koks yra vienas iš jų?

[Paveikslas 3 puslapyje]

Ūkininkas įsitikinęs, jog sėkla sudygs ir duos derlių