Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2011 m. lapkritis

Kad santuoka būtų laiminga

Kad santuoka būtų laiminga

 Biblijos požiūris

Kad santuoka būtų laiminga

„Tas, kuris iš pradžių juos sukūrė, padarė juos kaip vyrą ir moterį ir pasakė: ‘Todėl vyras paliks savo tėvą ir motiną, prisiriš prie savo žmonos, ir juodu bus vienas kūnas’ [. . .] Tad ką Dievas sujungė, žmogus teneperskiria“ (Mato 19:4-6).

PASAULYJE, kuriame taip sparčiai keičiasi gyvenimo normos, santuoka nebelaikoma vertybe. Daugelis sutuoktinių gyvena kartu tol, kol vienas kitam jaučia fizinį potraukį arba kol neiškyla problemų — kartais net visai nerimtų, — o tada atsiskiria arba išsiskiria. Liūdna, bet tokiais atvejais dažnai nukenčia vaikai.

Žmonių, tyrinėjančių Bibliją, šitokia padėtis nestebina. Apie „paskutines dienas“ — laikus, kuriais dabar gyvename, — Biblijoje išpranašauta, jog žmonėms trūks šeimą vienijančių savybių: ištikimybės, nuoširdžios meilės, natūralaus prieraišumo (2 Timotiejui 3:1-5). Ar dorybių nevertinimas ir tokios sampratos poveikis šeimos gyvenimui jums nekelia nerimo? Ar jūs branginate šeimą?

Jei taip, jums gali būti įdomu, kokių laiko patikrintų ir iki šiol daugeliui sutuoktinių pravarčių patarimų yra Biblijoje. Apsvarstykime bent penkis santuoką stiprinančius principus. *

Penki patarimai, kaip santuoką padaryti laimingą

1. Pripažinkite, kad santuoka — šventa sąjunga. Kaip matome iš šalia pacituotų Jėzaus žodžių, tiek jis, tiek Kūrėjas, Jehova Dievas, santuoką laiko šventa. Senovėje Dievas tai pabrėžė griežtai supeikdamas kai kuriuos vyrus, išsiskyrusius su žmona, kad vestų jaunesnę. „Tapai neištikimas savo  jaunystės žmonai, — tarė Dievas. — Ji tavo draugė ir pagal Sandorą tavo žmona. [. . .] Aš nekenčiu skyrybų ir dangstymosi smurtu lyg drabužiu“ (Malachijo 2:14-16). Akivaizdu, kad santuoką Dievas vertina rimtai ir stebi, kaip sutuoktiniai vienas su kitu elgiasi.

2. Vyrai, būkite pareigingi. Kai šeimoje iškyla svarbių klausimų, kažkas turi priimti galutinį sprendimą. Biblijoje ši pareiga patikėta vyrui. „Vyras yra žmonos galva“, — sakoma Efeziečiams 5:23. Bet tokia teisė jam neleidžia elgtis tironiškai. Sutuoktinis turėtų nepamiršti, kad jiedu su žmona yra „vienas kūnas“, todėl privalo ją gerbti ir tartis visais šeimos klausimais (1 Petro 3:7). Biblijoje vyrams primenama „mylėti savo žmonas kaip savo kūnus“ (Efeziečiams 5:28).

3. Žmonos, remkite savo vyrus. Biblijoje žmona vadinama vyro padėjėja (Pradžios 2:18, Brb). Deramai atlikdama savo vaidmenį, žmona labai prisideda prie šeimos gerovės. Ji su vyru nekonkuruoja, bet mielai jį palaiko. Taip šeimoje klesti taika. „Žmonos tebūna klusnios savo vyrams“, — rašoma Efeziečiams 5:22. Bet kaip tada, jeigu kokiu nors klausimu jos nuomonė nesutampa su vyro? Tuomet žmona nesivaržydama turėtų išsakyti, ką mano, ir tai daryti pagarbiai, nežemindama sutuoktinio orumo. Juk to paties ji tikisi ir iš vyro.

4. Būkite realistai ir žinokite, kad lengva nebus. Santuokos tvirtumas gali būti išbandytas užklupus finansiniams sunkumams, sušlubavus sveikatai arba kilus įtampai auginant vaikus, taip pat, jei kuris nors nesusilaiko nuo neapgalvotų, šiurkščių žodžių. Biblijoje aiškiai sakoma, jog susituokę „turės kūno vargų“ (1 Korintiečiams 7:28). Tačiau tai neturėtų temdyti šeimos laimės. Jeigu du žmonės myli vienas kitą ir vadovaujasi Dievo išmintimi, jie pajėgia išspręsti santuoką ardančias problemas. Ar turite išminties ir gebate jas įveikti savo šeimoje? „Jeigu kuris iš jūsų stokoja išminties, — rašoma Biblijoje, — tegul prašo Dievą, nes jis dosniai visiems duoda nepriekaištaudamas“ (Jokūbo 1:5).

5. Būkite vienas kitam ištikimi. Niekas taip negriauna santuokos kaip neištikimybė, arba nesantuokiniai lytiniai santykiai. Ir tai — vienintelė Dievo leista skyrybų priežastis (Mato 19:9). Biblijoje sakoma: „Tebūna visų gerbiama santuoka ir nesuterštas santuokos patalas, nes ištvirkautojus ir svetimautojus teis Dievas“ (Hebrajams 13:4). Kas sutuoktiniams padėtų vengti pagundos svetimauti? Biblijoje skaitome: „Vyras teatlieka pareigą žmonai, taip pat ir žmona vyrui“ (1 Korintiečiams 7:3, 4).

Kai kam gali atrodyti, jog mūsų laikais šie penki patarimai nepritaikomi arba atgyvenę. Bet faktai byloja visai ką kita — klausyti Dievo patarimų santuokoje taip pat naudinga kaip ir kitose gyvenimo srityse. Taip besielgiantis žmogus yra „lyg medis, pasodintas prie tekančio vandens, duodantis vaisių laikui atėjus, o jo lapai nevysta. Kad ir ką jis darytų, jam sekasi“ (Psalmyno 1:2, 3). Vadinasi, sekasi ir santuokoje.

[Išnaša]

^ pstr. 6 Daugiau apie santuoką skaitykite 2011 m. vasario 1 d. žurnale Sargybos bokštas.

AR ŽINOTE?

● Koks Dievo požiūris į skyrybas? (Malachijo 2:14-16)

● Kaip vyras turėtų elgtis su žmona? (Efeziečiams 5:23, 28)

● Kieno išmintis laiduoja laimę santuokoje? (Psalmyno 1:2, 3)