Pastebėjęs ateinant Bredą, Maiklas išsigąsta. Jis galvoja tik apie vieną, — kas dabar bus? „Sveikas, Miki. Čia tau, išbandyk!“ — sako Bredas ir atgniaužia kumštį. Maiklas pamato būtent tai, ko ir tikėjosi — marihuanos suktinę. Jis nenori rūkyti, bet nenori ir pasirodyti nevykėlis. „Klausyk, — vos pralemena Maiklas, — gal kitąsyk. [. . .] Gerai?“

Pastebėjusi ateinant Bredą, Džesika jau žino, kas bus, ir yra tam pasiruošusi. „Sveika, Džese. Čia tau, išbandyk!“ — sako Bredas ir atgniaužia kumštį. Džesika pamato būtent tai, ko ir tikėjosi — marihuanos suktinę. „Ne, ačiū, — drąsiai atsako Džesika. — Turiu planų ateičiai, tad plaučiai man dar pravers. Be to, Bredai, [. . .] maniau, jog tu per daug protingas, kad rūkytum!“

KODĖL Džesika yra geriau pasirengusi atsispirti spaudimui? Ar žinai, kuo ji skiriasi nuo Maiklo? Džesika — asmenybė. Aišku, tai ne vardas ir nuotrauka asmens tapatybės kortelėje, bet vidinis jausmas, pasakantis, kas esi ir kokie tavo principai. Šitai suvokdamas, turi jėgų pasipriešinti blogai įtakai, — užuot leidęs kitiems kontroliuoti tavo gyvenimą, kaip pasielgti, nusprendi pats. Kaip išsiugdyti tokią tvirtybę? Iš pradžių pabandyk atsakyti į šiuos klausimus.

1. KOKIA MANO STIPRIOJI PUSĖ?

Kodėl tai svarbu? Žinodamas savo sugebėjimus ir gerąsias savybes labiau pasitikėsi savimi.

Pagalvok. Kiekvienas esame kuo nors apdovanotas: vieni gabūs menui, muzikai, kiti — sportui. Pavyzdžiui, Rachelė puikiai remontuoja automobilius. * „Kai buvau maždaug penkiolikos metų, — pasakoja mergina, — supratau, jog noriu būti mechanike.“

Pavyzdys iš Biblijos. Apaštalas Paulius rašė: „Jei man trūksta iškalbingumo, tai anaiptol ne pažinimo“ (2 Korintiečiams 11:6). Gerai išmanydamas šventuosius raštus, Paulius, kitų pajuokiamas, išliko tvirtas. Dėl jų neigiamo požiūrio jo pasitikėjimas savimi nesusvyravo (2 Korintiečiams 10:10; 11:5).

Ištirk save. Žemiau parašyk, kokių turi talentų ar sugebėjimų.

.....

Dabar užrašyk savo teigiamą būdo bruožą.  (Pavyzdžiui, ar esi rūpestingas, dosnus, patikimas, punktualus?)

.....

„Visada stengiuosi padėti kitiems. Jei kam nors reikia išsikalbėti, o aš esu užimta, vis tiek atidedu darbus į šalį ir kantriai išklausau“ (Brijan).

Jei rasti teigiamų būdo bruožų nesiseka, prisimink, kokią savybę esi išsiugdęs nuo vaikystės, ir užrašyk. (Pavyzdžiai pateikti rėmelyje  „Ką sako tavo bendraamžiai“.)

.....

2. KOKIA MANO SILPNOJI PUSĖ?

Kodėl tai svarbu? Kaip grandinės stiprumas matuojamas pagal silpniausią jos grandį, taip ir tavo asmenybė greit gali pasikeisti į bloga, jei leisi savo silpnybėms imti viršų.

Pagalvok. Tobulų žmonių nėra (Romiečiams 3:23). Kiekvienas turime kokią nors savybę, kurios mielai atsikratytume. Štai kas neduoda ramybės Seijai: „Kodėl leidžiu menkiausiai smulkmenai išvesti mane iš pusiausvyros? Užsiplieskiu tiesiog dėl menkniekio!“

Pavyzdys iš Biblijos. Paulius suvokė turįs silpnybių. Jis rašė: „Kaip vidinis žmogus aš žaviuosi Dievo įstatymu. Deja, savo kūno nariuose jaučiu kitą įstatymą, kovojantį su mano proto įstatymu. Jis paverčia mane belaisviu nuodėmės įstatymo“ (Romiečiams 7:22, 23).

Ištirk save. Su kokia silpnybe tau reikia kovoti?

.....

„Pastebėjau, kad, prisižiūrėjus filmų apie meilę, mane apima liūdesys ir norisi ką nors įsimylėti. Taigi dabar suprantu, kad tokių pramogų turiu vengti“ (Bridžit).

3. KOKIE MANO TIKSLAI?

Kodėl tai svarbu? Kai turi tikslų, tavo gyvenimas nėra beprasmis. Be to, esi labiau linkęs vengti žmonių bei aplinkybių, trukdančių įgyvendinti, ką nusistatei.

Pagalvok. Ar įsėdęs į taksi prašytum vairuotoją sukti ratais po tą patį kvartalą, kol pasibaigs degalai? Tai būtų kvaila ir brangu! Užsibrėžęs tikslą nesiblaškysi, arba „nesuksi ratais“, ir gyvenimas bus prasmingas. Žinosi, kur link eini, ir planuosi, kaip ten patekti.

Pavyzdys iš Biblijos. Paulius rašė: „Bėgu neklaidžiodamas“ (1 Korintiečiams 9:26). Užuot plaukęs per gyvenimą pasroviui, Paulius turėjo tikslų ir kryptingai jų siekė (Filipiečiams 3:12-14).

 Ištirk save. Žemiau užrašyk tris tikslus, kuriuos per ateinančius metus norėtum įgyvendinti.

  1. .....
  2. .....
  3. .....

Išsirink tau patį svarbiausią ir žemiau parašyk, ką gali daryti jau dabar, kad pradėtum jo siekti.

.....

„Jei tik nerandu, kuo užsiimti, pagaunu save švaistąs laiką veltui. Kur kas geriau turėti tikslų ir po truputį juos įgyvendinti“ (Chosė).

4. KOKIE MANO ĮSITIKINIMAI?

Kodėl tai svarbu? Neturėdamas įsitikinimų, būsi lyg be stuburo. Kad prisitaikytum prie bendraamžių, kaip chameleonas kaitaliosi spalvas. O tai — aiškus ženklas, jog nesi asmenybė.

Pagalvok. Biblija krikščionis skatina „suvokti Dievo valią — kas gera, tinkama ir tobula“ (Romiečiams 12:2). Kai elgiesi pagal savo įsitikinimus, kad ir ką darytų kiti, lieki ištikimas sau.

Pavyzdys iš Biblijos. Dar būdamas paauglys, net ir atskirtas nuo šeimos ir bendratikių, pranašas Danielius „nusprendė savo širdyje“ laikytis Dievo įstatymų (Danieliaus 1:8, Brb). Taip liko ištikimas sau. Danielius gyveno pagal savo įsitikinimus.

Ištirk save. Kokie tavo įsitikinimai? Pavyzdžiui:

  • Ar tiki Dievą? Jei taip, kodėl? Kokie akivaizdūs įrodymai tave įtikina jį esant?
  • Ar tiki, kad Dievo nustatytos moralės normos yra tavo labui? Jei taip, kodėl? Pavyzdžiui, kas tave įtikina, kad paklusdamas Dievo įstatymams neturėti lytinių santykių su niekuo kitu, išskyrus sutuoktinį, būsi laimingesnis, nei perimdamas bendraamžių „laisvą“ gyvenseną?

Paskubomis atsakyti į tokius klausimus nebūtina. Nuodugniai apsvarstyk, kuo remiasi vienas ar kitas tavo įsitikinimas. Tuomet būsi geriau pasirengęs juos apginti (Patarlių 14:15; 1 Petro 3:15).

„Mokykloje, jei nesugebi apginti savo įsitikinimų, vaikai iš tavęs šaiposi, o būti pašaipų objektu aš nenorėjau. Todėl mąsčiau, kaip galėčiau aiškiai ir tvirtai pagrįsti tai, kuo tikiu. Užuot sakiusi, kad „šito daryti negaliu, nes draudžia mano religija“, sakydavau, jog „mano požiūriu, tai neteisinga“. Elgiausi pagal savo įsitikinimus“ (Danielė).

Taigi kas norėtum būti: nukritęs lapas, nešiojamas menkiausio vėjelio, ar tvirtas, audras atlaikantis medis? Ugdykis asmenybę ir būsi nelyginant toks medis. Tuomet lengvai galėsi atsakyti į klausimą: „Kas aš esu?“

Jei esi asmenybė, kaip ir gerai įsišaknijęs medis, pajėgsi atlaikyti stiprias audras

^ pstr. 8 Kai kurie vardai pakeisti.