Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2011 m. rugsėjis

Septynios vertingos mintys

Septynios vertingos mintys

 Septynios vertingos mintys

VIENOJE senovinėje knygoje apstu aforizmų, naudingų net ir šiais laikais. Pasvarstykime, kaip tai gali padėti tvarkytis su pinigais.

1. „Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, nė turtus mėgstantis — pelnu“ (Mokytojo 5:9). Ir tai ne kokio pavydaus varguolio žodžiai. Juos užrašė Izraelio karalius Saliamonas, vienas turtingiausių gyventojų žemėje. Tokia buvo jo atidžių stebėjimų ir apmąstymų išvada. Panašių minčių iš kai kurių turtingų žmonių galima išgirsti ir mūsų laikais.

2. „Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti. Kas geidžia pralobti, pakliūva į pagundą“ (1 Timotiejui 6:8, 9). Taip kalbėjo apaštalas Paulius, pats atsisakęs pelningos karjeros ir tapęs Jėzaus Kristaus sekėju. Priešingai nei dažnas religinis vadovas šiandien, Paulius atsispyrė bet kokiai pagundai pasipelnyti iš savo mokinių ar bendratikių. Todėl jis galėjo nebijodamas tarti: „Nė iš vieno netroškau nei sidabro, nei aukso, nei drabužio. Jūs gi žinote, kad mano ir palydovų reikalams tarnavo šitos va mano rankos“ (Apaštalų darbų 20:33, 34).

 3. „Kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų, kad įsitikintų, ar turės iš ko užbaigti?“ (Luko 14:28). Šis Jėzaus pavyzdys puikiai tinka ir mūsų aptariamai temai. Ar, užuot ką pirkęs impulsyviai, susitvardysite ir įvertinsite savo galimybes, ypač jei naudojatės kredito kortele? Ar tikrai jums to daikto reikia ir ar galite tai sau leisti?

4. „Kas skolinasi, tas tampa skolintojo vergu“ (Patarlių 22:7). Pastaroji finansinė krizė parodė, kaip pražūtinga skolintis iš banko ar ko kito. „Dabar dažnas turi daugiau nei keturias kredito korteles ir yra įsiskolinęs per 9000 JAV dolerių“, — teigia Maiklas Vagneris 2009 metais išleistoje knygoje Your Money, Day One.

5. „Nedorėlis skolinasi ir negrąžina, o geras žmogus yra dosnus ir nesiliauja davęs“ (Psalmyno 37:21). Kai kurių nuomone, skolų grąžinimo lengviausia išvengti paskelbiant bankrotą. Tačiau tie, kam brangūs artimi santykiai su Dievu, rūpinasi ne vien skola, bet, jei išgali, tuo, ką turi, dosniai dalinasi su kitais.

6. „Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau nei Dievo palikto teisiojo, nei jo vaikų, prašančių duonos“ (Psalmyno 37:25). Tokią išvadą priėjo daug neteisybės iškentęs vyras. Ne vienerius metus jam teko slapstytis — kartais gyventi olose, ieškoti prieglobsčio svetimoje šalyje. Galiausiai šis bėglys, Dovydas, tapo senovės Izraelio karaliumi. Jo gyvenimiška patirtis byloja, kokie teisingi čia pacituoti žodžiai.

7. „Palaimingiau duoti negu imti“ (Apaštalų darbų 20:35). Tokią mintį išsakė pats didžiausias visų laikų žmogus — Jėzus. Gyvendamas žemėje, jis „vietoj sau priderančių džiaugsmų“ visą laiką paaukojo tam, kad tarnautų kitiems. Dabar Jėzus yra danguje kaip nemari dvasinė esybė ir jam skirta vieta „laimingojo Dievo“, Jehovos, dešinėje (Hebrajams 12:2; 1 Timotiejui 1:11).

Nėra didingesnio tikslo gyvenime kaip sekti Jėzumi ir, kiek jėgos leidžia, tarnauti kitų gerovei. Jūs, be abejo, sutiksite, jog geriau būti apdairiu ir taupyti pinigus, kad, esant reikalui, galėtumėte parodyti dosnumą, o ne juos švaistyti.