Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2011 m. liepa

Aptarkite visa šeima

Aptarkite visa šeima

 Aptarkite visa šeima

Kas netikslu šiame piešinyje?

Perskaitykite Apaštalų darbų 9:36-41. Kokie trys netikslumai yra šiame piešinyje? Žemiau užrašykite atsakymus ir piešinį užbaikite jį nuspalvindami.

1. .....

2. .....

3. .....

PADISKUTUOKITE.

Kokiu dar vardu buvo vadinama Tabita ir ką jos vardai reiškia?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Apaštalų darbų 9:36 išnašą.

Ar Tabita buvo savanaudė? Paaiškinkite.

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Apaštalų darbų 9:36, 39.

Kaip Tabitos atveju pasitvirtino Jėzaus žodžiai, užrašyti Luko 6:38? Kaip galėtumėte sekti jos pavyzdžiu?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Efeziečiams 4:28; Jokūbo 2:14-17.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Tegul kiekvienas šeimos narys pagalvoja, kam norėtų ką nors padovanoti. Paskui tepadaro kokią paprastą dovanėlę, pavyzdžiui, atviruką arba skirtuką knygai su užrašyta Biblijos citata.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 7: PETRAS

KLAUSIMAI

A. Kodėl Petras ėmė skęsti?

B. Teisingas šis teiginys ar klaidingas? Petras buvo nevedęs.

C. Kai religiniai vadovai uždraudė apaštalams mokyti Jėzaus vardu, Petras ir kiti apaštalai atsakė: „Dievo . . .“

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno pirmajame Parašyta paskutinė

mūsų eros amžiuje Biblijos knyga

[Žemėlapis]

Gyveno Betsaidoje ir Kafarnaume

GALILĖJA

Kafarnaumas

Betsaida

Galilėjos ežeras

PETRAS

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Darbštus žvejys, vėliau tapęs vienu pirmųjų Jėzaus mokinių. Jėzus išsirinko Petrą kaip vieną iš dvylikos apaštalų, arba skelbėjų. Keturiose evangelijose Petro pasisakymų cituojama daugiau nei kurio kito apaštalo. Jehova jam patikėjo daug užduočių: skelbti gerąją naujieną ir ‘stiprinti brolius’ (Luko 22:32; Morkaus 3:13-19).

ATSAKYMAI

A. Jis suabejojo (Mato 14:28-31).

B. Klaidingas (Morkaus 1:29-31; Jono 1:42; 1 Korintiečiams 9:5).

C. „. . . reikia klausyti labiau negu žmonių“ (Apaštalų darbų 5:18, 27-29).

Žmonės ir šalys

4. Mano vardas — Antonija. Man aštuoneri. Gyvenu Čilėje, Pietų Amerikoje. Kiek Čilėje yra Jehovos liudytojų: 69500, 96500 ar 106500?

5. Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur aš gyvenu. Kitu tašku pažymėkite šalį, kurioje gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

● Atsakymai į šios rubrikos klausimus 23 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS 30—31 PUSLAPIŲ

1. Petras meldėsi ne stovėdamas, o klūpodamas.

2. Moterys (našlės) Petrui rodė drabužius, kuriuos joms buvo pasiuvusi Tabita, o ne puodus.

3. Petrui meldžiantis kambaryje daugiau žmonių nebuvo.

4. 69500.

5. B.