Rodyti straipsnį

Rodyti antro lygio meniu

Rodyti turinį

Jehovos liudytojai

lietuvių

Atsibuskite!  |  2011 m. birželis

Kodėl svarbu, ką ir kaip kalbame

Kodėl svarbu, ką ir kaip kalbame

 Biblijos požiūris

Kodėl svarbu, ką ir kaip kalbame

Po mandagaus pokalbio premjeras, nežinodamas, kad mikrofonas tebėra įjungtas, pagyvenusią moterį, su kuria ką tik kalbėjosi, išvadina fanatike ir nepatenkintas paliepia padėjėjams daugiau jos neprileisti artyn. Tokia nepagarba moteriai jis pribloškia klausytojus. Po aštuonių dienų vykusiuose rinkimuose reputaciją susigadinęs premjeras nebeperrenkamas.

TOBULAI kontroliuoti liežuvio nepajėgia joks žmogus (Jokūbo 3:2). Vis dėlto aprašytasis atvejis rodo, kaip svarbu, ką ir kaip kalbame. Juk nuo to priklauso mūsų reputacija, karjera ir net santykiai su kitais.

Bet ar žinojote, kad žodžiais pasakoma daug daugiau? Biblijoje aiškinama, jog kalba yra nelyginant langas į mūsų vidų; pro jį galima pažvelgti, kokie esame iš tikrųjų. Jėzus pasakė: „Burna kalba tai, ko pertekusi širdis“ (Mato 12:34). Kadangi ištarti žodžiai atspindi jausmus ir mintis, kitaip tariant, kas esame, svarbu rūpestingai analizuoti savo kalbos įpročius. Ar tai daryti padėtų Biblija? Pasvarstykime.

Kaip keisti kalbos įpročius

Pirmiausia gimsta mintys. Todėl norėdami kalbėti kilniau, turime jas perkratyti ir pakoreguoti. Atkreipkite dėmesį, kaip taikydami Dievo Žodį galime atsikratyti netinkamų minčių ir netyros kalbos.

Pripildykite širdį to, kas gera. Biblijoje rašoma: „Mąstykite apie tai, kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama, apie visa, kas dorybinga ir šlovinga“ (Filipiečiams 4:8).

Jei laikysimės šio puikaus patarimo, bus lengviau atsikratyti nederamų minčių. Nepamirškite, kad mintis maitiname tuo, ką matome ir skaitome. Taigi, kad neapniktų neigiamos, netyros mintys, saugokitės blogos įtakos — smurtingų ir nepadorių pramogų (Psalmyno 11:5; Efeziečiams 5:3, 4). Verčiau mąstykite apie tai, kas gera bei tauru. Čia ir vėl gali padėti Biblija. Pavyzdžiui, perskaitykite Patarlių 4:20-27; Efeziečiams 4:20-32 ir Jokūbo 3:2-12 ir pagalvokite, kuo šie principai naudingi. *

Kruopščiai pasverkite žodžius. „Neapgalvoti žodžiai — kaip kalavijo smūgiai, o išmintingųjų liežuvis gydo“, — sakoma Patarlių 12:18. Jei pastebite, kad kalba dažnai it „kalavijo smūgiais“ žeidžiate kito jausmus, prieš ką sakydamas pirma gerai pagalvokite. Vadovaukitės puikiu patarimu, užrašytu Patarlių 15:28: „Teisus žmogus apmąsto, kaip atsakyti, o nedorėlių lūpos išlieja pikta.“

 Užsibrėžkite tikslą. Pasiryžkite vieną mėnesį tramdyti save, kad neleptelėtumėte, kas pirmiausia šauna į galvą, ypač kai jus provokuoja. Apmąstykite šiame straipsnyje pacituotas Rašto eilutes ir stenkitės kalbėti apgalvotai, švelniai, ramiai (Patarlių 15:1-4, 23). Bet tai dar ne viskas.

Melskite Dievą pagalbos. Vienas iš Biblijos rašytojų meldėsi: „Tegu tau patinka mano žodžiai ir mano mintys, Viešpatie, mano Uola ir mano Atpirkėjau!“ (Psalmyno 19:15 [19:14, Brb]). Išsakykite Jehovai, kad trokštate kalbėti taip, kaip jam patinka, ir būti malonus su kitais. Patarlių 18:20, 21 (Vl) rašoma: „Žmogui bus atlyginta sulig jo burnos kalba [. . .]. Mirtis, ar gyvenimas, priklauso nuo liežuvio.“

Dievo žodis tebūna jums veidrodis. Biblija yra tarsi veidrodis, kuriame galite atidžiai save tyrinėti (Jokūbo 1:23-25). Skaitydamas tris toliau pateiktus Biblijos principus pamąstykite, kokią reputaciją pelnote savo kalba ir elgesiu.

„Švelnus atsakymas nuramina pyktį, o šiurkštus žodis sukelia įniršį“ (Patarlių 15:1). Ar kalbate taktiškai, ramiai?

„Joks bjaurus žodis teneišeina iš jūsų lūpų; kalbėkite vien kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams“ (Efeziečiams 4:29). Ar savo kalba aplinkinius ugdote?

„Jūsų kalba visuomet tebūna maloni ir druska pasūdyta, kad žinotumėte, kaip kiekvienam atsakyti“ (Kolosiečiams 4:6). Ar stengiatės, net ir esant įtampai, kalbėti neįžeidžiamai ir priimtinai kitiems?

Žvelgdamas į save veidrodyje ir pasitvarkydamas, kas ne taip, darotės išvaizdesnis ir geriau jaučiatės. Panašių rezultatų pasieksite, jei žiūrėdamas į Dievo Žodžio veidrodį tobulinsite savo kalbą.

[Išnaša]

^ pstr. 9 Bibliją anglų, rusų ir kitomis kalbomis galite skaityti tinklalapyje www.watchtower.org.

AR ŽINOTE?

● Ką rodo mūsų kalba? (Luko 6:45)

● Kaip reikėtų kalbėti su kitais? (Efeziečiams 4:29; Kolosiečiams 4:6)

● Ko imtis, kad kalba būtų malonesnė? (Psalmyno 19:15 [19:14, Brb]; Filipiečiams 4:8)

[Paveikslas 11 puslapyje]

Kalba dažnai lemia, kokia bus mūsų reputacija ir santykiai su kitais