Aptarkite visa šeima

Kas nupiešta skirtingai?

Tarp piešinių A ir B suraskite tris skirtumus. Žemiau užrašykite atsakymus ir piešinius užbaikite juos nuspalvindami.

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Išėjimo 25:10-22.

1. .....

2. .....

3. .....

4. Kuris piešinys, A ar B, tikslus?

PADISKUTUOKITE.

Ką sandoros skrynia reiškė izraelitams?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Išėjimo 25:22; Kunigų 16:2.

Kas buvo svarbiau už pačią sandoros skrynią?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Jozuės 7:1-6, 11, 12.

Kiek svarbu būti klusniam, kad įtiktum tėvams ir Jehovai?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite 1 Samuelio 15:22, 23; Efeziečiams 6:1-3.

UŽDUOTIS ŠEIMAI.

Tegul kiekvienas šeimos narys paieško informacijos apie sandoros skrynią. Paskui susirinkę drauge pasidalykite tuo, ką sužinojote. Pavyzdžiui, kokie reikmenys įvairiu metu buvo joje saugomi. Nupieškite juos ir paaiškinkite, kuo jie reikšmingi.

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Hebrajams 9:4.

Kaip sandoros skrynia turėjo būti gabenama? Kas atsitiko, kai Dovydas nepaisė šio Jehovos nurodymo?

KAS UŽVESTŲ ANT KELIO: perskaitykite Išėjimo 37:5; 1 Metraščių 13:7, 9-14; 15:12-15.

 Rinkite ir mokykitės

Iškirpkite, perlenkite pusiau ir saugokite

BIBLIJOS KORTELĖ NR. 6: ABELIS

KLAUSIMAI

A. Kas nužudė Abelį?

B. Kaip Jehova vertino Abelį ir jo auką?

C. Įrašykite trūkstamą žodį. Abelis buvo ......

[Laiko juosta]

4026 m. p. m. e. 1 m. e. m. 98 m. e. m.

Sukurtas Adomas Gyveno apie Parašyta

4000—3900 m. p. m. e. paskutinė

Biblijos

knyga

[Žemėlapis]

Gyveno ne Edeno sode

Apytikslė Edeno sodo vieta

ABELIS

BIOGRAFINIAI DUOMENYS.

Antrasis Adomo ir Ievos sūnus, pirmasis Dievui ištikimas žmogus, paminėtas Biblijoje. Aukodamas Dievui priimtiną auką, Abelis parodė, kad trokšta jo palankumo. Nors Biblijoje nėra užrašyta jokių Abelio žodžių, jo tikėjimas — pavyzdys mums (Pradžios 4:1-11; Hebrajams 11:4).

ATSAKYMAI

A. Jo brolis Kainas (1 Jono 3:11, 12).

B. „Maloniai pažvelgė“ (Pradžios 4:4).

C. Avių piemuo (Pradžios 4:2).

Žmonės ir šalys

5. Mes, Dinas dešimties metų ir Dženifer septynerių, gyvename Australijoje. Kiek joje yra Jehovos liudytojų: 36400, 63400 ar 93400?

6. Apibrėžkite tašką, nurodantį, kur mes gyvename. Kitu tašku pažymėkite šalį, kurioje gyvenate jūs, ir pažiūrėkite, koks atstumas mus skiria.

A

B

C

D

Vaikai, užduotis jums

Suraskite tuos paveikslėlius šiame žurnalo numeryje. Savais žodžiais nupasakokite, kas juose pavaizduota.

● Atsakymai į šios rubrikos klausimus 15 puslapyje.

 ATSAKYMAI Į KLAUSIMUS IŠ 30—31 PUSLAPIŲ

1. Trūksta kartelių ir žiedų.

2. Kerubų sparnai turi būti išskleisti virš skrynios dangčio, arba „malonės sosto“.

3. Kerubų veidai turi būti atgręžti į dangtį.

4. B.

5. 63400.

6. C.